เพื่อนหรือไม่ใช่เพื่อน? รวมศัพท์เรียกเพื่อนในภาษาอังกฤษ

2175
Vocabulary for Friendship

ในท้ายที่สุด ชีวิตของเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปว่าคนในครอบครัวและเพื่อนที่มีเจตนาดีให้กัน

เพื่อนที่ดีในความหมายของแอดคือ

.

อยู่กับเราในช่วงที่เราทุกข์และสุข พร้อมเดินไปกับเรา รับฟังเมื่อเรามีความทุกข์ใจในระหว่างทางชีวิต 

ตอนวัยรุ่นก็มีเพื่อนเยอะ หลายกลุ่ม แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราหันกลับมาลองนับดูว่า มีกันกี่คนที่อยู่ในทุกช่วงของชีวิตเรา และเป็นเพื่อนที่ยังเคียงข้างกันในยามเศร้า

https://imgflip.com/memetemplate/44607428/laughing-with-friends

“Friend” means a person you know well and like, and who is not usually a member of your family. (ความหมายของคำว่าเพื่อนคือ บุคคลหนึ่งที่คุณรู้จักดีและคุณรู้สึกชอบ และมักจะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวของคุณ)

เพื่อนรอบ ๆ ตัวชาว Engnow เป็นเพื่อนแบบไหนกันบ้าง มาดูกัน

A pal

=(informal) a friend

คำแปล (ไม่เป็นทางการ) เพื่อน


A mate

=(informal) a friend

คำแปล (ไม่เป็นทางการ) เพื่อน (นิยมใช้ในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย)


Amigo (มาจากภาษาสเปน)

= (informal) a friend

คำแปล (ไม่เป็นทางการ) เพื่อน (คนที่พูดภาษาสเปนชอบใช้)


School friend 

= a friend who attends or attended the same school as you

คำแปล เพื่อนที่เรียนหรือเคยเข้าเรียนโรงเรียนเดียวกันกับคุณ


Classmate

= a person who is or was in the same class as you at school or college

คำแปล คนที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกัน หรือเคยอยู่เรียนห้องเดียวกันกับคุณที่โรงเรียน หรือวิทยาลัย


Teammate 

= a member of the same team or group as yourself

คำแปล สมาชิกในทีมเดียวกันกับคุณ


Playmate 

= a friend, especially another child, who a child often plays with

คำแปล เพื่อนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆ


Roommate 

= a person who you share a room with for a period of time

คำแปล คนที่อาศัยอยู่ในห้องเดียวกันกับคุณด้วยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง


Housemate

= a person that you share a house with, but who is not one of your family

คำแปล คนที่อยู่ด้วยกันกับคุณในบ้าน แต่คนคนนั้นไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวของคุณ


Colleague

= ​one of a group of people who work together

คำแปล คนที่ทำงานด้วยกัน 


Coworker หรือ Co-worker

= a person that somebody works with, doing the same kind of job

คำแปล คนที่ทำงานด้วย ทำงานประเภทเดียวกัน


Neighbor 

= a person who lives next to you or near you

คำแปล คนที่อาศัยอยู่ถัดไปหรือใกล้คุณ หรือก็คือเพื่อนบ้านนั่งเอง


An acquaintance

= person who isn’t a friend but someone you know a little

คำแปล คนที่ไม่ใช่เพื่อน แต่เป็นใครคนหนึ่งที่คุณรู้จักเพียงเล็กน้อย


Bestie 

= (informal) a person’s best friend

คำแปล (ไม่เป็นทางการ) เพื่อนสนิท


A best friend

=(often used by children) to describe the person they are closest to. A ‘best friend’ is usually your best friend for life

คำแปล เด็ก ๆ ใช้คำนี้บ่อย โดยคำนี้อธิบายถึง บุคคลที่พวกเขาใกล้ชิดที่สุด เพื่อนที่ดีที่สุดมักเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณไปชั่วชีวิต


Bosom friend 

= a friend that you like a lot and have a very close relationship with

คำแปล เพื่อนคนหนึ่งที่คุณชอบมาก และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาก ๆ ด้วย


Confidant

= a person you trust and share your feelings and secrets with

คำแปล คนที่คุณไว้ใจและแบ่งปันความรู้สึกและความลับของคุณด้วย


A close friend

= a good friend

คำแปล เพื่อนที่ดี เพื่อนสนิท


False friend 

= a person who seems to be your friend, but who in fact cannot be trusted

คำแปล คนที่ดูเหมือนเป็นเพื่อนของคุณ แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถไว้ใจได้


A girlfriend

= a girl or a woman that somebody is having a romantic relationship with

คำแปล ผู้หญิงที่ใครบางคนกำลังมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกด้วย


A boyfriend

= a man or boy that somebody has a romantic or sexual relationship with

คำแปล ผู้ชายที่ใครบางคนมีความสัมพันธ์แบบโรแมนติกหรือความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วย


A companion

= a person you spend a lot of time with often because you are friends or because you are traveling together

คำแปล คนที่คุณชอบใช้เวลาด้วยบ่อยๆ เพราะคุณเป็นเพื่อนกันหรือเพราะคุณเดินทางด้วยกัน


ลองจัดกันดูน้า ว่าเพื่อนที่เรารู้จักตอนนี้เป็นเพื่อนประเภทไหนในภาษาอังกฤษ

แต่ที่ ๆ แน่สำนวนสุภาษิตในภาษาไทยที่ว่า “เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก” 

True friends are hard to find. ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเสมอ

เขียนโดย Sawitri Th. (สาวิตรี ธารรัตนานุกูล)

Share
.