รวมศัพท์ที่พบบ่อยมากๆๆในที่ทำงาน รู้ไว้เลย!! กันตาย กันโดนแกง

4839
working-english-for-work
working-english-for-work

ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าการทำงานในปัจจุบัน ต้องเจอภาษาอังกฤษบ่อยมาก หรือบางที่อาจจะเจอเป็นประจำทุกวัน

เพื่อนๆบางคนก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูดภาษาอังกฤษ แต่ยังไงก็ต้องเจอศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ดี(เรียกได้ว่า หนียังไงก็ไม่พ้นTT) 

.

เรื่องของคำศัพท์มันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะ แต่จริงๆแล้วมันสำคัญมาก เพราะถ้าเขาคุยกันในที่ทำงานแล้วเราไม่รู้คำแปลหรือความหมายเนี่ย เราจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่องเลยนะ!!

ดังนั้นวันนี้ แอดมินเลยนำคำศัพท์ที่ต้องเจอแน่ๆมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากัน อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าคำที่เราได้ยินบ่อยๆนั้น มันแปลว่าอะไรกันนะ อีกอย่างพูดศัพท์บางคำเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย มันง่ายกว่าแปลเป็นไทยอีกนะ 🙂 ถ้าพร้อมแล้ว มาลุยกันเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในที่ทำงาน


Accounting Manager(n.) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
Advantage(n.) ข้อได้เปรียบ
Advice(n.) คำแนะนำ/การเสนอแนะ
Apology(n.) คำขอโทษ
Applicant/Candidate(n.) ผู้สมัคร 
Audit(v.) ตรวจสอบ
Audit(n. /v.) ตรวจสอบบัญชี
Avoid(v.) หลีกเลี่ยง
Bookcase(n.) ตู้/ชั้นใส่หนังสือ
Budget(n.) งบประมาณ
Businessman(n.) นักธุรกิจ
Calculate(v.) คำนวณ
Calculator(n.) เครื่องคิดเลข
Calendar(n.) ปฏิทิน
Call(v.) โทร
Caller(n.) ผู้ที่โทรมาติดต่อ
Canteen(n.) โรงอาหาร
Catalogue/Catalog(n.) สมุดรายชื่อ/แค๊ตตาล็อก
CEO or Chief Executive Officer(n.) ประธานกรรมการบริหาร
Client/Customer(n.) ลูกค้า
Competitor(n.) คู่แข่ง
Concern(n.) ข้อกังวล
Conference/Meeting(n.) ประชุม
Confidential Document(n.) เอกสารลับ
Contract(n.) สัญญา
Convince(v.) โน้มน้าว/หว่านล้อม/ชักจูง
Corporate(adj.) ระดับองค์กร / เกี่ยวกับบริษัท
Co-Worker(n.) เพื่อนร่วมงาม                 
Customer Service Officer(n.) พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
Deal(n. /v.) ข้อตกลง/ซื้อขาย
Delay(n.) ความล่าช้า
Delete(v.) ลบ
Deliver(v.) ส่งมอบ
Desk(n.) โต๊ะ
Desk Drawer(n.) ลิ้นชักโต๊ะ
Detail(n.) รายละเอียด
Detect(v.) สืบหา
Devalue(v.) ลดค่า
Develop(v.) พัฒนา
Diagram(n.) แผนผัง
Direct Line(n.) สายตรงโทรศัพท์
Discover(v.) ค้นพบ
Donate(v.) บริจาค
Driver(n.) พนักงานขับรถ
Due(adj.) ครบกำหนด
During(Prep.) ในระหว่าง
Duty(n.) หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภาษี
Effective(adj.) ได้ผลดี,มีประสิทธิภาพที่ดี
Efficiency(n.) ประสิทธิภาพ
Employee(n.) ลูกจ้าง
Employer(n.) ผู้ว่าจ้าง/นายจ้าง
Employment(n.) การจ้างงาน/การว่าจ้าง
Enquiry(n.) การขอข้อมูล
Equipment(n.) อุปกรณ์
Establish(v.) สร้าง/ก่อตั้ง/เปิดกิจกรรม
Estimate(n.) ค่าประมาณ
Estimate(v. /n.) ประมาณการ,ประเมิน / การตีราคา,การประมาณการ
Evaluation(n.) การประเมิน
Executive Secretary(n.) เลขานุการผู้บริหาร
Expense(n.) ค่าใช้จ่าย
Experience(n.) ประสบการณ์
Expertise(n.) ความเชี่ยวชาญ
Explain(v.) อธิบาย
Explanation(n.) คำอธิบาย
Extend(v.) ต่อ
Fire(v./n.) ไล่ออก,ไฟไหม้
Full Time(n.) การทำงานเต็มเวลา
Fund(n.) เงินทุน
Headhunter(n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาที่ติดต่อกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่จัดหา คัดกรอง และจบด้วยการจ้างผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นพนักงาน
Hire(v.) จ้าง
Implement(v.) ทำให้เป็นผล/เริ่มดำเนินการ
Informal(adj.) ไม่เป็นทางการ
Install(v.) ติดตั้ง
Instruction(n.) คำสั่ง
Introduce(v.) แนะนำ
Invest(v.) ลงทุน
Invoice/Bill/Check(n.) ใบแจ้งราคา/ใบแจ้งหนี้
Liability(n.) ความน่าเชื่อถือ
Manage(v.) จัดการ,บริหาร 
Managing Director(n.) กรรมการผู้จัดการ
Meeting Minutes(n.) รายงานสรุปการประชุม
Negotiate(v.) ต่อรอง
Observe(v.) สังเกตการณ์
Offer(n. /v.) ข้อเสนอ / ยื่นข้อเสนอ
Opportunity(n.) โอกาส
Overload(v.) ใช้งานมากเกินไป
Part Time(n.) การทำงานนอกเวลา/การทำงานเป็นกะ
Performance(n.) การปฏิบัติงาน/การแสดง
Policy(n.) นโยบาย
Priority(n.) ความสำคัญ
Probation(n.) การทดลองงาน 
Prospect(n.) ลูกค้าผู้มุ่งหวัง(ลูกค้าที่ทราบแล้วว่าเราจะขาย และมีการตอบรับความสนใจประมาณหนึ่ง)
Remuneration(n.) สินน้ำใจ / เบี้ยบำเหน็จ
Schedule(n.) ตารางเวลา,กำหนดการ
Significant(adj.) มีความสำคัญ/มีนัยสำคัญ
Statistics(n.) สถิติ
Trade-off(n.) ได้บางอย่างมา แต่ต้องเสียบางอย่างแลกกับสิ่งที่ได้มา
Urgent(adj.) ด่วน / เร่งด่วน
Vacancy(n.) ตำแหน่งว่าง/ช่องว่าง
Welfare(n.) สวัสดิการ

เขียนโดย Chainarong K.
ชัยณรงค์ คงสนทนา

Share
.