เน้นมาแล้ว เป็นหมวด คำรวมลงท้ายด้วย -sion แบบปังๆ ที่พบบ่อย

5966
ลงท้ายด้วย sion
ลงท้ายด้วย sion

ช่วงนี้ช่วงสอบท่องภาษาอังกฤษไป ๆ มา ๆ เจอแต่คำลงท้ายด้วย -sion ทั้งนั้น! ใจเย็น ๆ นะคะทุกคน มาทำความรู้จักก่อนดีกว่าว่าพวกคำที่ลงท้ายด้วย -sion นี้ มันคือคำอะไร มีหน้าทำอะไรบ้างก่อนดีกว่า

คำที่ลงท้ายด้วย -sion จริงๆ แล้วคือคำที่เรียกว่า Suffix

ซึ่งเป็นคำหรือพยางค์ที่เมื่อเติมลงไปท้ายคำอื่น แล้ว จะทำให้คำนั้นเปลี่ยนชนิดไป อย่าเพิ่ง งงนะคะ! ยกตัวอย่าง เช่น -sion ว่าซั่นเนี้ย เป็นคำประเภท Noun-Forming Suffixes คือที่เติมท้ายคำอื่น แล้วทำให้คำนั้นกลับกลายเป็นคำนามขึ้นมา ทีนี้รู้จักที่มาของเจ้า -sion แล้ว เราเลยรวม คำรวมลงท้ายด้วย -sion แยกมาเป็นสองหมวด คือ หมวดคำที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน และ ประเภทคำยากที่อาจจะพบในหนังสือ หรือ การประชุมสัมมนาต่างๆ

.

เพื่อให้จำกันได้ง่าย ๆ และรู้วิธีใช้คำที่ถูกต้อง จะได้หายงงกัน ว่าซั่นนนนนนน ลุยโล้ดดดดด


ประเภทคำที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน

Ascension (n) การขึ้น ▶ Ascend (v) ขึ้น

Compassion (n) ความเห็นใจ ▶ Compass (v) เข้าใจ

Comprehension (n) ความเข้าใจ ▶ Comprehend (v) เข้าใจ

Confusion (n) ความสับสน ▶ Confuse(v) ทำให้สับสน

Conclusion (n) ข้อสรุป ▶ Conclude(v) สรุป

Decision (n) การตัดสินใจ ▶ Decide(v) ตัดสินใจ

Diffusion (n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว ▶ Diffuse (v) กระจาย

Discussion (n) การแลกเปลี่ยนความเห็น/ถกเถียง/โต้แย้ง ▶ Discuss(v) แลกเปลี่ยนความเห็น/ถกเถียง/โต้แย้ง

Extension (n) การยืดออก/การขยายออก ▶ Extend(v) ยืดออก/ขยายออก

Impression (n) ความประทับใจ ▶ Impress (v) ทำให้ประทับใจ,ประทับใจ

Infusion (n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ ▶ Infuse (v) เทใส่,ซึม,ฉีด,แช่น้ำ

Percussion (n) เครื่องดนตรีประเภทเคาะหรือตี ▶ Percuss (v) เคาะ 

Permission (n) การอนุญาต ▶ Permit(v) อนุญาต

Persuasion (n) การโน้มน้าว ▶ Persuade(v) โน้มน้าว

Suppress (n) การปราบปราม ▶ Suppress (v) ยับยั้ง, ระงับ, ข่มจิต


ประเภทคำยาก

Animadversion (n) การวิพากษ์วิจารณ์ ▶ Animadvert(v) วิจารณ์ 

Aspersion (n) ข้อกล่าวหา,การใส่ร้าย,การป้ายร้าย ▶ Asperse (v) กล่าวหา,ใส่ร้ายป้ายสี 

Apprehension(n) ความกังวลใจ/ความเข้าใจ ▶ Apprehend(v) รู้สึกกังวลใจ/เข้าใจ

Circumcision (n) การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก ▶ Circumcise (v) ขลิบหนังหุ้มออก

Collision(n) การชนกัน/การปะทะกัน ▶ Collide(v) ปะทะ/ชน

Condescension (n) การยอมรับ,การถ่อมตัวลงมา,การก้มหัวลง ▶ Condescend (v) ยอมรับ,ถ่อมตัวลง,ล้มลงมา,ก้มหัวให้

Distension (n) การบวม ▶ Distend (v) แผ่กระจาย

Dissension (n) ความไม่ลงรอยกัน ▶ Dissent (v) ขัดแย้ง

Excision (n) การตัดออก,การตัดทิ้ง ▶ Excise (v) ตัดออก

Oppression (n) การกดขี่ ▶ Oppress (vt) กดขี่

Recession(n) การตกต่ำทางเศรษฐกิจ ▶ Recede(v) ตกต่ำ

Repossession (n) การครอบครองทรัพย์สิน ▶ Repossess (v) ทำให้ได้กลับมา

Repulsion (n) ความรู้สึกรังเกียจ ▶ Repulse (v) ขจัด,ไล่,ขับไล่,ผลักไส

Transfusion (n) การถ่ายเลือด ▶ Transfuse (v) ถ่ายเลือด

Transgression (n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การล่วงล้ำ ▶ Transgress (v) กระทำผิด 


นอกจากจะได้รู้ความหมายของคำที่ลงท้ายด้วย -sion แล้ว อย่าลืมท่องศัพท์ทุกวันนะคะ ท่องค่อยจากคำที่เป็น V แล้ว ท่อง suffix ต่อ จะช่วยทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นนะคะ

เขียนโดย Kingkarn K. (กิ่งกาญจน์ เกิดแก้ว)

Share
.