Contrast Words คำที่ใช้แสดงความขัดแย้งในภาษาอังกฤษ ที่มีมากว่า but

10542
Contrast Words
Contrast Words

หลายๆคนคงรู้จักคำว่า ‘but’ ในความหมายว่า ‘แต่’ ซึ่งเอาไว้ทำหน้าที่คำเชื่อมประโยคที่มีความหมายในเชิงขัดแย้งกัน แต่จะใช้แค่คำว่า but บางทีก็อาจดูไม่คูล อีกอย่างชาวต่างชาติเขาไม่ไดใช้เพียงแค่คำนี้ตลอดนะ

วันนี้แอดมินจัดให้! กับบทความนี้เลย

.

ก่อนอื่นเรามารู้จักคำว่า but กันก่อน

1.But มีความหมายว่า “แต่” 

เป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยค วลี หรือคำที่มีใจความขัดแย้งกัน หรือแตกต่างกัน 

ตัวอย่างประโยค
I love you, but you don’t love me. – ฉันรักคุณ แต่ คุณไม่ได้รักฉัน
He is very handsome but not very kind. – เขาหล่อมาก แต่ว่า เขาไม่ใจดีเลย


2.But แปลว่า “ยกเว้น”

ซึ่งโดยปกติเรามักจะเจอ but ตามหลังด้วยคำเหล่านี้ : all, everything, everyone, everybody, nothing, no one และ nobody

ตัวอย่างประโยค
Nobody but me can eat spicy foods. – นอกจากฉันแล้ว ไม่มีใครเลยที่ทานอาหารรสเผ็ดได้
Everyone but you likes to play football. – ทุกคนยกเว้นคุณ ชอบเล่นฟุตบอลหมดเลย


3.All but แปลว่า “เกือบจะ”

คำนี้ถือเป็น สำนวน(idiom) แปลว่า almost completely หรือ nearly (เกือบจะ,ใกล้จะ) และด้วยความเป็นสำนวน จึงทำให้ความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมค่อนข้างมาก 

สังเกตว่า ถ้าอ่านแล้วแปลตรงตัว คือจะสื่อความหมายผิดทันที ดังนั้น มารู้จักคำนี้กันครับ

ตัวอย่างประโยค
The horse was all but killed by a hunter. – ม้าเกือบจะโดนนายพรานฆ่าตายแล้ว
Our project has all but completed. – โครงการของเราเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว


สังเกตว่า คำว่า all but สามารถใช้ได้กับทุก Tense เลยนะครับ แต่อย่าลืมเรี่องกฏของแต่ละ Tense ด้วยนะครับ

อีกหนึ่งประเด็นคือ มันต้องเขียนเป็น but หรือ ,but แบบมีคอมม่ากันแน่ วันนี้แอดมินมีคำตอบให้หายข้องใจกันครับ

•ใช้ but เมื่อมีหนึ่งประโยค เป็น ประโยคที่ไม่มีใจความสมบูรณ์(dependent clause) 

She is so beautiful but stingy. – หล่อนสวยนะแต่ขี้เหนียว

จะเห็นว่า She is so beautiful เป็นประโยคเต็ม แต่ประโยคที่มาเชื่อม มีแค่ stingy ตัวเดียวเลย แบบนี้ถือว่าเป็น ประโยคที่ไม่มีใจความสมบูรณ์(dependent clause) กรณีนี้ เราจึงใช้แค่ but อย่างเดียว ไม่ต้องมีคอมม่านะครับ ☺


เมื่อเรารู้แล้ว ว่าคำว่า But ใช้อย่างไร และสื่อความหมายแบบใดได้บ้าง แอดมินจึงหยิบ 11 คำ ที่สามารถใช้แทน but ได้เลย มาดูกันเลยครับ


  Although 

คำนี้แปลว่า “แม้ว่า” ซึ่งจะมีความหมายแสดงให้รู้สึกถึงความขัดแย้งกันของทั้งสองประโยค เลยไม่จำเป็นต้องใส่ but(แต่) อีกจึงทำให้ในกรณีนี้ เราสามารถละคำว่า but ทิ้งไปได้เลย

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

Although she is very poor, she has not lost her dignity.
ถึงแม้หล่อนจะยากจนอย่างมาก แต่หล่อนก็ไม่เคยยอมเสียศักดิ์ศรี


Though

คำนี้แปลว่า “แต่” ได้ด้วย

จริงๆเจอคำว่า Although ก็ต้องรู้จักกับคำว่า Though ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม ใช้เชื่อมข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงที่มีใจความขัดกัน หรือไม่สอดคล้องกัน แปลว่า “แม้ว่า” แต่ในบางบริบท สามารถใช้แทนความหมายว่า “แต่” ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

Her birthday is in February, though I don’t know the date. 
วันเกิดหล่อนอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะ แต่ฉันไม่รู้วันที่น่ะ
I think he likes this one. I am not sure though.(วางไว้ท้ายสุดของประโยคก็ได้นะ)
ฉันคิดว่าเขาชอบอันนี้นะ แต่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกัน


Except

คำนี้แปลว่า “ยกเว้น” 

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

All of us speak English except her. 
เราทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมด ยกเว้นหล่อนคนนั้น


Nevertheless

คำนี้แปลว่า “ถึงอย่างนั้น / อย่างไรก็ตาม” 

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

Many startups fail. Nevertheless people continue to start new businesses.
มีธุรกิจสตาร์ทอัพหลายแห่งล้มเหลว แต่ถึงอย่างนั้น ผู้คนก็ยังเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ


On the other hand

คำนี้แปลว่า “ในทางกลับกัน / ในอีกด้านหนึ่ง”  คำนี้เป็นการใช้เพื่อแสดงความขัดแย้งในด้านความหมาย ระหว่างประโยคที่พูดไปก่อนหน้า และประโยคที่กำลังจะพูดต่อไปนี้ (คำนี้ใช้ค่อนข้างบ่อย)

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

Mr. John loves English. On the other hand, he hates math.
คุณจอห์นรักภาษาอังกฤษ แต่ทางกลับกัน เขาเกลียดคณิตศาสตร์
Your computer is very fast. On the other hand, mine is quite slow.
คอมพิวเตอร์ของคุณเร็วมากเลย กลับกัน คอมพิวเตอร์ของผมนี่ค่อนข้างช้า


Still

คำนี้แปลว่า “ถึงอย่างนั้น / ก็ยัง”
แปลกใจไหมครับ ปกติเราจะรู้ว่า still แปลว่า “ยังคง” แต่เมื่ออยู่ในบางบริบท สามารถใช้เพื่อสื่อความหมายว่า “ถึงอย่างนั้น / ก็ยัง” ได้อีกด้วย

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

My job is very challenging. Still, I am lucky that I have a good support from my family.
อาชีพของฉันที่ทำอยู่ มันท้าทายมากเลย แต่ถึงอย่างนั้น ฉันก็ยังโชคดีที่การสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว
I have told you about it twice. Still, you do not seem to completely understand it.
ฉันบอกเรื่องนี้กับคุณไปสองรอบแล้วนะ แต่คุณก็ยังดูไม่เข้าใจมันจริงๆ


Yet

คำนี้แปลว่า “แต่” ได้ด้วย ในความหมายนี้จะเหมือนกับคำว่า but แปลว่า “แต่” หรือ “ถึงอย่างนั้น” ทำหน้าที่เชื่อมประโยคที่มีใจความขัดกัน

ไม่ได้มีความหมายว่า “ยัง” อย่างเดียวนะครับ

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

I don’t like seafood, yet I have to eat them today at this restaurant.
ฉันไม่ชอบอาหารทะเล แต่วันนี้ฉันต้องกินที่ภัตตาคารแห่งนี้
I am not student anymore, yet I still study almost every day.
ฉันไม่ใช่นักเรียนแล้ว แต่ฉันยังคงต้องเรียนอยู่แทบทุกวัน


In contrast

คำนี้แปลว่า “ช่างตรงข้ามกับ”  คำนี้ใช้ง่ายๆ ความหมายตรงตัวครับ กับคำว่า “Contrast” ที่แปลว่า ย้อนแย้ง / ขัดแย้ง / ตรงข้าม

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

His cat is very cute in contrast with mine.
แมวของเขาน่ารักเหลือเกิน ช่างตรงข้ามกับแมวของฉัน ฮืออ
He looked quite happy in contrast with those around him.
เขาดูเหมือนจะมีความสุขนะ ช่างแตกต่างกับคนอื่นรอบๆตัวเขาเลย


On the contrary

คำนี้แปลว่า “ในทางตรงกันข้าม”  คำว่า contrary แปลว่า “ความขัดกัน/ความตรงกันข้าม” มีวิธีใช้ดังนี้เลยครับ

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

You are young. I, on the contrary, I am very old.
คุณดูยังวัยละอ่อนอยู่เลย แต่ในทางตรงกันข้าม ผมสิแก่มากแล้ว
Just because I’m alone doesn’t mean I’m lonely. On the contrary, I enjoy being by myself.
แค่ฉันอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าฉันเหงานะจ๊ะ ในทางกลับกัน ฉันมีความสุขกับการเป็นตัวเองมากเลยค่ะ


Whereas

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

คำนี้แปลว่า “ในทางตรงกันข้าม / ในขณะที่”

I am tall, whereas my siblings are short. 
ฉันตัวสูง ในขณะที่พี่น้องฉันตัวเตี้ยหมดเลย
A triangle has three sides, whereas a square has four.
สามเหลี่ยมมีสามด้าน ในขณะที่สี่เหลี่ยมมีสี่ด้าน


However

คำนี้แปลว่า “แต่อย่างไรก็ตาม / แต่ถึงกระนั้น”

ตัวอย่างการใช้ในประโยค

I like the dress; however, it’s available in just one color.
ฉันชอบเสื้อเดรสนะ แต่ถึงกระนั้น มันมีให้เลือกแค่สีเดียวเอง
The car was quite old and outdated. However, it managed to take us home safely.
รถคันนี้ค่อนข้างเก่าและตกรุ่นไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม มันสามารถพาเรากลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยก็แล้วกัน


เขียนโดย Chainarong K.
ชัยณรงค์ คงสนทนา

Share
.