อย่าสับสน To กับ Into มันไม่เหมือนกันนะ

2240
Don't confuse To and Into, they are not the same thing.

To กับ into อาจจะดูคล้ายกัน แต่จริงๆแล้วนั้น ทั้งความหมายทั้งวิธีการใช้งานกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากใครกำลังสับสนอยู่ เรามาไขข้อข้องใจกันเถอะ

To: ถึง, แก่, ต่อ, สู่ (แปลได้หลากหลายตามแต่ละบริบท)

.

As a preposition – ใช้เป็นบุพบท ได้ดังต่อไปนี้


1. Destination or Direction

ใช้เมื่อมีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง หรือบอกทิศทาง แปลได้ว่า ที่

ซึ่งมักวางไว้หลังกริยา (v.) หน้าคำนามที่เป็นปลายทาง 

ตัวอย่างเช่น

We’re going to Melbourne next month. – พวกเรากำลังจะไปที่ Melbourne เดือนหน้า

Does he want to come to the park with us? – เขาต้องการที่จะมาที่สวนสาธารณะกับเราไหม?


The dog ran to us as soon as we arrived. – หมาตัวนั้นวิ่งมาที่พวกเราทันทีที่พวกเรามาถึง


2. Receiver of an action (Object)

ใช้บอกถึงกรรมของกริยาว่าทำอะไรให้ใคร แปลได้ว่า แก่, ถึง

มักใช้กับกริยาเช่น give, hand, send, write etc.

ตัวอย่างเช่น

I gave a book to Sandra. – ฉันให้หนังสือแก่แซนดร้า

He sometimes sends a message to his mom. – เขาส่งข้อความถึงแม่ของเขาบ้างบางครั้ง


3. Time

ใช้เมื่อบอกเวลาและใช้บอกกำหนดเวลาของเหตุการณ์ แปลได้ว่า ถึง, จะถึง

กรณีบอกเวลาสำหรับช่วงนาทีที่ 31 – 59 จะใช้คำว่า to แล้วตามด้วยชั่วโมงถัดไป (เป็นการบอกว่าอีกกี่นาทีจะถึงชั่วโมงถัดไป) 

ตัวอย่างเช่น

9.54 – It’s six to ten. – อีก 6 นาทีจะถึง 10 โมง

It’s just three days to New Year’s Day. – มันอีกแค่ 3 วันจนกว่าจะถึงวันปีใหม่ (คล้าย until)

They’re only open from Monday to Friday. They’re closed at the weekend. – พวกเขาเปิดร้านเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และพวกเขาปิดร้านในวันหยุดสุดสัปดาห์


4. Approximate numbers

ใช้สำหรับประมาณตัวเลขคร่าวๆ หรือเป็นช่วงๆ แปลได้ว่า ถึง

มักใช้วางไว้ระหว่างจำนวนตัวเลข

ตัวอย่างเช่น

There are thirteen to fifteen people in the room. – มีจำนวนผู้คนประมาณ 13 ถึง 15 คนในห้องนี้

It’ll probably cost you thirty to thirty-five pounds. – มันมีราคาอยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 35 ปอนด์


5. After Nouns

เพื่อบอกทิศทางหรือตำแหน่งของสิ่งเหล่านี้ เช่น ประตู (door), ทางเข้า (entrance), ถนน (road), ระยะทาง (route), เส้นทาง (way) แปลได้ว่า ที่, สู่

มักวางตามหลังคำนาม 

ตัวอย่างเช่น

The door to the main office was opened. – ประตูที่ไปสู่ห้องทำงานหลักถูกเปิดไว้

Is this the way to the park? – นี่ใช่ทางไปที่สวนไหมคะ?

The ferry to China takes 12 hours. – เรือที่เดินทางไปสู่ประเทศจีนใช้เวลาถึง 12 ชั่วโมง

Is this the bus to the main street? – นี่ใช่รถประจำทางที่ไปสู่ถนนหลักไหมครับ?

มักวางหลังคำนาม เพื่อแสดงการตอบโต้ การตอบกลับ 

ตัวอย่างเช่น

His reaction to her comments was very aggressive. – ปฏิกิริยาของเขาต่อคอมเม้นท์ของเธอนั้นทำให้เขาโกรธอย่างมาก


6. After verb

ใช้ตามหลังคำกริยาเพื่อบอกว่ากระทำสิ่งใดกับใครหรืออะไร 

มักใช้ตามหลังคำเหล่านี้ เช่น be used, get used, listen, look forward, object, reply, respond.

ตัวอย่างเช่น

We listened to that CD you lent us. It’s great. – พวกเราได้ฟัง CD ที่คุณให้พวกเรายืมแล้วนะ

The bank hasn’t replied to my letter yet. – ธนาคารยังไม่ได้ตอบกลับที่จดหมายของฉันเลย


7. After adjective

ใช้เชื่อมประโยคกับพฤติกรรม และความรู้สึกของผู้คน อาจตามคำเหล่านี้ เช่น cruel, faithful, generous, kind, loyal, nasty 

ตัวอย่างเช่น

I cannot bear people being cruel to animals. – ฉันไม่สามารถอดทนกับคนที่ใช้ความรุนแรงกับสัตว์ได้

Be kind to her. You’re so nasty to her! – ช่วยใจดีกับเธอหน่อยก็ได้ เธอทำตัวน่าสะอิดสะเอียดต่อเธอมากเลยนะ


Into: มุ่งไปยัง, ไปใน

1. ใช้บอกการแสดงตำแหน่งและหน้าที่เช่นกันแต่บอกทิศทางด้วยว่ากำลังจะไปที่ไหน

ตัวอย่างเช่น

They walk into the hall. – พวกเขาเดินเข้าไปในห้องโถง

This car is moving into town. – รถคันนี้กำลังเคลื่อนที่เข้ามาในเมือง

She walked into the house. – เธอเดินเข้าไปในบ้าน

2. ใช้ into เพื่อพูดถึงสิ่งที่เราสนใจ

ตัวอย่างเช่น

I’m into playing the guitar. – ฉันชอบเล่นกีต้าร์

I’m so into you. – ผมชอบคุณมาก


จริงๆ แล้วอาจจะยังสับสนการใช้งานของ to กับ into อยู่บ้างเพราะจะเห็นได้เลยว่าการใช้งานของ to เยอะมากจริงๆ เยอะมากๆ แต่ก็ไม่เกิดความสามารถของเราแน่นอน ลองพยายามปรับใช้และแต่งประโยคกันดูบ่อยๆ เราจะเริ่มคล่องแน่นอนค่า ยังไงวันนี้แอดขอตัวไปก่อนแล้วพบกันนะคะ บ๊ายบาย

สู้ๆนะ เป็นกำลังใจ ปิ้วๆ

เขียนโดย Phanitphan Eaimnon

Share
.