ใครงง มาดูที่นี่ sometimes sometime some time สรุปใช้ต่างกันไหม3 min read

290


เหมือนเป็นปัญหาโลกแตกของผู้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเราๆ ว่าเอ๊ะ! หลายคำที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่การใช้มันจะคล้ายกันไปด้วยมั้ยนะ? อย่างเช่นคำที่แอดยกมาวันนี้ นั่นก็คือ sometimes, sometime, some time พูดเลยว่าคำที่ดูจากภายนอกแล้วว่ามันสุดจะคล้ายกัน ต่างกันแค่การวางตำแหน่งที่เว้นบ้าง ติดบ้าง เหล่านี้มันมีความหมาย และวิธีการใช้ที่ต่างกันแน่นอน! ต่างอย่างไร เรามาอ่านไปพร้อมกันเลย …
.
.
.
.
.
.

เริ่มต้นที่ “sometimes” ติดกัน เติม s

.

น้องเป็นคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) หมายถึง “บางที บางครั้ง บางครั้งบางคราว” หรือที่เรามักเจอบ่อยๆ ในการใช้ Present Simple Tense เพื่อพูดถึงกิจวัตรที่เราทำเป็นบางครั้งนั่นเอง วิธีการใช้ เราสามารถวางน้องไว้ได้ทั้งด้านหน้า ตรงกลาง หรือท้ายสุดของประโยคก็ได้ เช่น 


See related image detail
 • Sometimes the truth hurts.
  บางครั้ง ความจริงก็ทำให้เราเจ็บปวดSee the source image
 • I drive to my parents’ house sometimes.
  ฉันขับรถไปบ้านของคุณพ่อคุณแม่ในบางทีImage result for shopping mall cartoon
 • We sometimes go to the mall together.
  พวกเราไปห้างด้วยกันบางครั้งบางคราว

ต่อมาไปกันที่ “sometime” ติดกัน ไม่เติม s

คำนี้เป็นได้ถึง 2 รูปแบบด้วยกัน ทั้งคำกริยาวิเศษณ์ และคำคุณศัพท์ ไปเจาะลึกแต่ละอันกันเลยดีกว่าว่าใช้อย่างไร

sometime”  ในรูปแบบของคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เมื่อใช้ในประโยค จะสื่อถึง “เวลาใดเวลาหนึ่ง” ไม่ว่าจะเป็นช่วงอดีต หรืออนาคตก็ได้ และเวลานั้นๆ ก็ไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงไว้ว่าเป็นเวลาอะไร เช่น


Image result for party cartoon
 • You should join the party sometime.
  แกควรมาร่วมงานปาร์ตี้บ้างนะ (ไม่ได้ระบุว่าครั้งไหน เวลาใด)See related image detail
 • The noise wakes me up sometime at night.
  เสียงรบกวนทำให้ฉันตื่นตอนกลางคืนบ้าง (ไม่ได้ระบุว่าทำให้ตื่นตอนไหน)Image result for visit cartoon
 • Please visit us sometime.
  ไว้มาเยี่ยมพวกเราบ้างนะ (ไม่ได้ระบุว่าให้ไปเยี่ยมตอนไหน)

รูปแบบที่ 2 “sometime” ในรูปแบบของคำคุณศัพท์ (Adjective) สามารถใช้พูดถึงที่ใครบางคนเคยเป็น อยู่ หรือทำในอดีต เช่น อาชีพ สถานภาพ และความสัมพันธ์เป็นต้น นอกจากนั้น ยังใช้กล่าวถึง สิ่งที่ทำ “เป็นครั้งคราว เป็นบางโอกาส” ได้อีกด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครใช้ในรูปแบบนี้ ตัวอย่างประโยค เช่น 


Image result for magazine cartoon
 • His name was written on the cover because he was a sometime editor for this magazine.
  ชื่อของเขาถูกเขียนไว้บนปก เพราะ เขาเคยเป็นบรรณาธิการของนิตยสารเล่มนี้Image result for Grab driver cartoon
 • She is a secretary and a sometime Grab driver.
  หล่อนเป็นเลขานุการและคนขับรถแกรบบางครั้งคราว

และสุดท้าย ที่ท้ายสุด … การใช้ “some time” ที่อยู่แยกกัน

ในที่นี้ some จะทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ ขยายคำนาม time ทำให้รวมกัน แล้วหมายถึง “ช่วงระยะเวลาหนึ่ง” ในหลายครั้ง มักถูกใช้ตามหลัง for เพื่อกล่าวถึงช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างนานก็ได้ เช่น


Image result for think new job cartoon
 • I’ve been thinking about finding a new job for some time now.
  ฉันได้คิดเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนงานใหม่มาสักพักละตอนนี้ (มาซักพัก = มาช่วงระยะเวลานึง)See related image detail
 • I need some time to finish this project.
  ฉันต้องการเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อทำโครงการนี้ให้เสร็จ

นั่นก็เป็นข้อแตกต่าง และวิธีการใช้ของคำที่พูดเลยว่า อ่านเจอที ต้องมีงงตาแตกกันบ้าง ฮ่าๆ แต่ไม่เป็นไร ค่อยๆ ฝึกใช้ แล้วมาพัฒนาภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน ไหนๆ ละ ก็มาทำแบบฝึกหัดกันซักนิดดีกว่าเน้อะ
.
.
.
.
.

เติม sometimes, sometime, some time ลงในประโยคให้ถูกต้อง


1. I know you’re busy, but please call me __________ .

2. On Monday, I __________ have breakfast and walk to school with my friend.

3. It will take __________ to get used to it.

4. He cooks  __________, but not very often.

5. His family has been living here for __________ .


เฉลย

1. sometime

2. sometimes

3. some time

4. sometimes

5. some time

Share
.