Skim/Scan เทคนิคการอ่านพาร์ท Reading

2321


เชื่อว่าข้อสอบพาร์ท Reading นั้นเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนยี้ เพราะมันทั้งยาวจนตาลาย อ่านจนจบแล้วยังหาใจความสำคัญไม่เจอ วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ สำหรับการอ่านพาร์ท Reading มาฝาก
.
.
.

  • การอ่านแบบ Skim คืออะไร

การอ่านแบบ skim คือ การอ่านเพื่อเก็บประเด็นสำคัญหรืออ่านเก็บรายละเอียดที่สำคัญบางอย่าง โดยจะอ่านแบบเร็ว ๆ เป็นจุด ๆ หรือจะอ่านเฉพาะคำสำคัญหรืออ่านเฉพาะบางประโยค การอ่านแบบ Skim จะช่วยให้ประหยัดเวลาเพราะเป็นการอ่านเร็วและผู้อ่านไม่ต้องอ่านรายละเอียดสำคัญ
.
.
.

.
  • การอ่านแบบ Scan คืออะไร

การอ่านแบบ Scan คือ การอ่านเพื่อหารายละเอียดเฉพาะ โดยให้ดู keyword ที่โจทย์แล้วมาหารายละเอียดในเนื้อเรื่อง แบบไม่ต้องอ่านทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นชื่อเฉพาะ คำสำคัญที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ วิธีอาจจะต้องรอบรู้ในเรื่องชื่อเฉพาะประมาณหนึ่ง
.
.
.

  • การอ่านทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร

การอ่านแบบ Skim คือ เห็นใจความสำคัญของเรื่อง มองเห็นภาพรวมแบบคร่าวๆ ว่าเรื่องที่อ่านนั้นเกี่ยวกับอะไร

การอ่านแบบ Scan คือ เป็นการหาข้อมูลเฉพาะ เพื่อเจาะลึกเฉพาะเรื่องเพื่อข้อมูลที่เราต้องการ
.
.
.

ข้อสอบพาร์ท Reading เป็นข้อสอบที่ต้องอาศัยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเทคนิคนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนฝึกอ่านได้เร็วและแม่นยำมากขึ้น ลองนำไปปรับใช้เป็นวิธีของตัวเอง แล้วจะปังแน่นอน !

Share
.