หลักการใช้ compound adjective1 min read

362


คำคุณศัพท์ (adjective) ที่ขยายคำนามที่เพื่อน ๆ รู้จักกันทั่วไปเป็นคำคุณศัพท์แบบตัวเดียวเช่น tall, big, green, small เป็นต้น แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมว่ามีคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่าหนึ่งคำ นั่นคือ คำคุณศัพท์ประสม (compound adjective) นั่นเอง
.
.
.

compound adjective คืออะไร?

.

คำคุณศัพท์ประสม หมายถึง การนำคำสองคำมารวมกันแล้วมีขีดคั่นตรงกลาง จึงเกิดเป็นคำใหม่ขึ้น โดยคำที่ประสมได้นั้นทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์ (adjective) ทุกประการ
.
.
.

คำคุณศัพท์ประสม (compound adjective) เกิดจากการประสมหลายรูปแบบ ดังนี้

1. Noun + Adjective เช่น

 • A blood-red blouse หมายถึง เสื้อที่มีสีแดงเหมือนเลือด
 • Nut-brown eyes หมายถึง ตาที่มีสีน้ำตาลเข้มเหมือนถั่ว

.
.
.

2. Adjective + Noun เช่น

 • Upper-class people   หมายถึง คนชนชั้นสูง
 • Real-life story หมายถึง เรื่องราวชีวิตจริง

การรวมกันในลักษณะแบบนี้รวมไปถึงการบอกจำนวนของคำนามด้วย คือ การนำเอา จำนวน + คำนามรูปเอกพจน์ เช่น

 • Five-year-old boy หมายถึง เด็กชายอายุ 5 ขวบ
 • Three-room house หมายถึง บ้านที่มี 3 ห้อง
 • Ten-minute walk หมายถึง การเดิน 10 นาที

.
.
.

3. Adjective + Noun เติม ed เช่น

 • A two-legged animal หมายถึง สัตว์ที่มี 2 ขา
 • A long-sleeved shirt หมายถึง เสื้อแขนยาว
 • A red-nosed reindeer หมายถึง กวางจมูกแดง

.
.
.

4. Adjective/Noun/Adverb + Present participle (V. ing) เช่น

 • A good-looking girl หมายถึง เด็กสาวที่หน้าตาดี
 • A fast-growing business หมายถึง ธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • An easy-going person หมายถึง คนที่ง่ายๆสบายๆ
 • A grass-cutting knife หมายถึง มีดตัดหญ้า

.
.
.

5. Noun/Adjective/Adverb + Past Participle (V.3) เช่น

 • A well-known legend หมายถึง ตำนานที่รู้จักกันดี
 • A beautifully-decorated room หมายถึง ห้องที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
 • A snow-covered playground หมายถึง สนามเด็กเล่นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ

.
.
.

6. Noun + Noun คำนามกับคำนามก็สามารถเป็นคำคุณศัพท์ประสมได้ เช่น

 • A water-proof watch หมายถึง นาฬิกาข้อมือที่กันน้ำได้
 • A fireproof coa หมายถึง เสื้อกันไฟ

.
.
.

เป็นยังไงกันบ้าง ง่ายมากใช่ไหมล่ะ การที่เราศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ก็จะเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ที่มากขึ้นและทำให้เราเลือกใช้คำศัพท์ได้หลากหลายอีกด้วย

Share
.