Passive voice ไม่ใช่เรื่องยาก

1960

Active voice กับ Passive voice อาจจะสร้างความงุนงงให้กับใครหลายๆคนเพราะเนื่องจากว่าโครงสร้างแกรมม่านั้นซับซ้อนนิดหน่อย แต่ถ้าเข้าใจจริงๆแล้ว เรื่องนี้ไม่มีอะไรยากเลย

อย่างเเรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีโครงสร้าง 2 แบบ แบบเเรกคือมันจะเน้นผู้กระทำอย่างเช่น “ฉันกินข้าว” รูปแบบนี้เราคุ้นเคยกับมากนิยมใช้มากกว่า และอีกแบบนึงคือ Passive voice  ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้คือแบบ Passive voice คือการที่เน้นผู้ถูกกระทำมากกว่านั่นเอง ตัวอย่างเช่น “ข้าวจานนั้นถูกฉันกิน” แบบนี้

.

แล้วตอนไหนละที่เราใช้ Passive voice? เราใช้เพื่อแสดงให้เห็นเด่นชัดในเรื่องของรูปประโยคว่าประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งสามารถใช้ในการขยายความให้เกิดรูปแบบประโยคที่ดูสละสลวยมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็มักถูกใช้ในการเขียนเชิงเรียงความ การบรรยาย หรือการเล่าเรื่อง (Narrative) ซะส่วนมาก
.
.
.

ลองมาดูตัวอย่างเหล่านี้กัน

This house was built in 1961.
Was built คือรูปแบบ passive นั่นเอง

เวลาที่เราใช้ active verb เรามักจะอธิบายว่าประนั้นทำอะไร อย่างเช่น:

 • My grandfather was a builder. He built this house in 1961.
  ปู่ของฉันเป็นช่างก่อสร้าง เขาสร้างบ้านหลังนี้ในปี 1961
 • lt’ s a big company. lt employs two hundred people.
  มันเป็นที่บริษัทใหญ่ เขาว่าจ้างมีพนักงานทั้งหมดสองร้อยคน


เวลาที่เราใช้ passive นั่นก็เป็นเพราะว่าบางที่เราไม่รู้ว่าใคร หรืออะไรเป็นเหตุทำให้เกิดการกระทำนั้นๆนั่นเอง อย่างเช่น:

 • A lot of money was stolen in the robbery. 
  เงินจำนวนมากถูกขโมยไปในเหตุการณ์การปล้น (มีคนขโมยไป แต่เราไม่รู้ว่าใคร) ถ้ารู้เราสามาถใส่ไปได้เลย
  อย่างเช่น แซมขโมยเงิน แบบนี้
 • Is this room cleaned every day? 
  ห้องนี้ถูกทำความสะอาดทุกวันไหม (มีใครทำความสะอาดไหม – ไม่สำคัญว่าใคร)


หากเราต้องการบอกว่าใครทำหรืออะไรทำให้เกิดการกระทำเราจะใช้ by:

 • This house was built by my grandfather.
  บ้านหลังนี้สร้างโดยปู่ของฉัน
 • Two hundred people are employed by the company.
  พนักงานสองร้อยคนถูกว่าจ้างโดยบริษัท

.
.
.

โครงสร้างของ passive คือ be (is/was etc.)+ past participle (done/cleaned/seen etc.) อย่างเช่น:

 • (be) done 
 • (be) cleaned 
 • (be) damaged 
 • (be) built 
 • (be) seen etc.

และสำหรับ irregular past participles ก็เช่น (done/seen/known etc.),
.
.
.

ลองเปรียบเทียบตัวอย่าง active และ passive ของ present simple and past simple ของตัวอย่างเหล่านี้ดู:

Present simple

passive am/is/are + cleaned/seen et c.

 • Many accidents are caused by careless driving.
 • I’m not invited to parties very often.
 • How is this word pronounced?

passive was/were + cleaned/seen etc.

 • We were woken up by a loud noise during the night.
 • Did you go to the party? No, I wasn’t invited .
 • How much money was stolen in the robbery?

.
.
.

และส่วน Infinitive นั้น ก็คือการที่กริยาไม่เติมอะไรเลย ไม่มีการผัน ไม่มีการเปลี่ยนรูปใดๆ เป็นกริยาดั้งดิม อย่างเช่น active (to) do/dean/see etc. ก็จะเปลี่ยนไปเป็น passive (to) be+ done/cleaned/seen etc. อย่างเช่น

 • The situation is serious. Something must be done before it’s too late.
  สถานการณ์เป็นเรื่องร้ายแรง บางอย่างต้องถูกจัดการก่อนที่มันจะสายเกินไป
 • A mystery is something that can’t be explained.
  ความลึกลับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • The music was very loud and could be heard from a long way away.
  เสียงเพลงดังมากและสามารถได้ยินจากทางไกล

.
.
.

ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างใน tense อื่นๆกัน

Perfect infinitive

active (to) have + done/cleaned/seen etc.

passive (to) have been + done/cleaned/seen etc.

ตัวอย่างเช่น

 • I should have received the letter by now. lt might have been sent to the wrong address.
 • If you had locked the car, it wouldn’t have been stolen.
 • There were some problems at first , but they seem to have been solved.

.
.

Present perfect

active have/has + done etc.

passive have/has been + done etc.

ตัวอย่างเช่น

 • Have you heard? The trip has been cancelled.
 • Have you ever been bitten by a dog?
 • Are you going to the party?’ ‘No, I haven’t been invited.

active had + done etc. The room looked nice. Somebody had cleaned it .

passive had been + done etc. The room looked nice. lt had been cleaned.
.
.

Present continuous

active am/ is/are + (do)ing Somebody is cleaning the room at the moment.

passiVe am/ is/are + being (done) The room is being cleaned at the moment.

 • There’s somebody walking behind us. I think we are being followed .
 • (in a shop) ‘Can I help you? No, thanks. I’m being served.

.
.

Past continuous

active was/were+ (do)ing Somebody was cleaning the room when I arrived .

passive was/were + being (done) The room was being cleaned when I arrived.

 • There was somebody walking behind us. I think we were being followed .

.
.
.

ส่วนต่อมาคือข้อยกเว้นที่เราควรรู้เกี่ยวกับกฏการใช้ Passive voice นั่นก็คือ

I was offered … /we were given … etc.

 • บางทีคำกริยานั้นอาจจะมีกรรมสองตัวก็ได้ ตัวอย่างเช่นคำว่า give:
 • Somebody gave the police the information.

มีใครบางคนให้ข้อมูลกับตำรวจ (= มีคนให้ข้อมูลกับตำรวจ) เนื่องจาก give แปลว่าให้ ก็แน่นอนประโยคควรระบุว่าให้อะไร ถ้าไม่ระบุประโยคก็จะดูแปลกๆทันที อย่างเช่นในภาษาไทย “ฉันให้”

ดังนั้นมันก็เป็นไปได้ที่จะมีประโยค passive สองประโยค:

 • The police were given the information. or ตำรวจถูกให้ข้อมูล หรือ

The information was given to the police. ข้อมูลถูกให้กับตำรวจเป็นต้น

.
.
.

และนี่คือคำกริยาอื่นๆที่สามารถมีกรรมได้สองอัน

ask offer pay show teach tell

เมื่อเราใช้คำกริยาเหล่านี้ใน passive ส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มต้นด้วยบุคคล:

 • I’ve been offered the job, but I don’t think I’ll accept it. 
  ฉันได้รับการเสนองาน แต่ไม่คิดว่าจะรับ (= พวกเขาเสนองานให้ฉัน)
 • You will be given plenty of time to decide. 
  คุณจะมีเวลามากมายในการตัดสินใจ (= เราจะให้เวลาคุณมากมาย)


เป็นไงกันบ้างละ ในส่วนของ Passive voice ควรจำบทให้ดีเพราะว่ากฏค่อนข้างผันไปตาม tense ก็อย่าลืม

Share
.