Future Simple

1430

“มองไปข้างหน้า”

S. + will + V1

Future Sim เป็นเทนส์ที่บรรยายถึงการกระทำ หรือแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สังเกตได้จากการปรากฏของ ‘will’ และ ‘shall’ โดยตามธรรมเนียมแล้ว ‘shall’ จะใช้กับประธานที่เป็นบุรุษที่หนึ่ง 

.

ส่วน ‘will’ ใช้กับประธานที่เป็น บุรุษที่สอง และบุรุษที่สาม เช่น

I shall see you tomorrow.

ฉันจะเจอคุณในวันพรุ่งนี้

We shall go there next week.

เราจะไปที่นั่นในสัปดาห์หน้า

You will find out next week.

คุณจะรู้ได้ในสัปดาห์หน้า

He will recognize her when he sees her.

เขาจะจำเธอได้เมื่อเขาเห็นเธอ

They will be on the next train.

พวกเขาจะอยู่บนรถไฟขบวนถัดไป

รูปย่อ/คำอ่าน (บอกเล่า)รูปย่อ/คำอ่าน (ปฏิเสธ)
I’ll ไอลHe’ll ฮีลShe’ll ชีลIt’ll อิททึลWe’ll วีลThey’ll เดอึลI won’t ไอ โวนท He won’t ฮี โวนทShe won’t ชี โวนทIt won’t อิท โวนทWe won’t วี โวนทThey won’t เด โวนท

.
.
.
นอกจากนี้ ‘shall’ อาจจะใช้กับบุรุษที่สองและบุรุษที่สาม เพื่อเน้นหรือยืนยันความหมาย เช่น

I will go on my own.

ฉันจะไปตามลำพัง

We will be able to afford it.

เราสามารถหามันได้

You shall pay what you owe. 

คุณจะชดใช้ในสิ่งที่คุณเป็นหนี้

The children shall get a holiday.

เด็กๆจะมีวันหยุดกัน
.
.
.

ทั้งนี้ อย่างที่บอกไปในบทที่แล้วว่า ในภาษาปัจจุบัน ‘shall’ แทบจะไม่ได้ใช้กันแล้ว และมักเกิดขึ้นเพียงเพื่อยืนยันหรือเน้นความหมาย 

ในขณะที่ ภาษาอังกฤษสมัยใหม่นี้ ‘will’ ใช้ได้ในทุกกรณีแล้ว ยกเว้นในข้อกฏหมายหรือร่างสัญญาต่างๆ และพระธรรมคำสอนในศาสนาต่างๆ เช่น

I will go tomorrow.

ฉันจะไปพรุ่งนี้

In case of violation, this contract shall be terminated.

หากมีการฝ่าฝืน สัญญาฉบับนี้จะถูกยกเลิก
Thou shalt not steal. (ในคัมภีร์ทางศาสนา จะสะกดว่า shalt ซึ่งเป็นรูปดั้งเดิม)
เธอจักต้องไม่ลักขโมย
.
.
.

Future Sim ยังสามารถอยู่ในรูปของ ‘is,am,are + about to’ หรือ ‘is,am,are + going to’ ตามด้วยคำกริยาที่เกี่ยวข้องกัน 

ตัวอย่างเช่น

We are about to leave for work.

เราจะออกไปทำงาน

They are about to go on holiday.

พวกเขาจะไปพักผ่อนกัน

She is going to be late.

เธอจะมาสาย

Future Sim เป็นอีกหนึ่งเทนส์ ที่ใช้ค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะมีคำที่แสดงถึงอนาคตระบุอยู่ด้วย

ที่บอกว่า “อนาคตธรรมดา” หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น เช่น ฉันจะทำอะไรบางอย่าง ในเวลานั้นๆเท่านั้น เป็นต้น
.
.
.

กาลเทศะ

Future Sim ถ้าพูดง่ายๆ คือ ใช้เมื่อต้องการจะทำอย่างโน้น อย่างนี้ ในวันข้างหน้า ซึ่งโดยปกติจะมีคำบ่งบอกอนาคตเหล่านี้อยู่ด้วย

tonight คืนนี้

tomorrow พรุ่งนี้

next ถัดไป +เวลา (วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี, ฤดูกาล) เช่น

next hour ชั่วโมงถัดไป

next week  สัปดาห์ถัดไป

 next month เดือนถัดไป

 next season ฤดูกาลถัดไป

เนื่องจากว่า Future เป็นเท้นส์เกี่ยวกับการคิดหรือคาดการณ์ จึงมักมีคำคีย์เวิร์ดเหล่านี้อยู่ด้วย เช่น probably อาจจะ/ think คิดว่า/ sure มั่นใจ/ expect คาดว่า/ know รู้ว่า เป็นต้น
.
.
.

ย้ำกันอีกครั้งว่า หลักภาษาอังกฤษดั้งเดิมแบบโบราณ….I กับ We อาจจะใช้ shall 

ส่วนที่เหลือใช้ will 

แต่ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ will แทน shall ทุกกรณี ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับกฏหมายหรือศาสนา

ดังนั้น ตัวอย่างในที่นี้ประธานทุกตัวจะใช้ will ทั้งหมด

ส่วนหลักการใช้ will กับ shall ที่นอกเหนือจากนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องรู้แล้วครับ

  • ประโยคบอกเล่า

She will probably leave next month. 

หล่อนอาจจะไปเดือนหน้า

I think you will win this game

ผมคิดว่า คุณจะชนะเกมนี้

I’m sure he will go with us. 

ผมมั่นใจว่าเขาจะไปกับเรา

I will go to school tomorrow. 

ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้

  • ประโยคปฏิเสธ

การเปลี่่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธก็แสนง่าย แค่เติม not เข้าไปหลัง will แค่นั้นเอง 

โดยเราจะใช้ตัวย่อ (won’t) หรือตัวเต็มก็ได้ (will not) ไม่ว่าประธานจะเป็นคำใด

ตัวอย่างเช่น

I will not go to school tomorrow. 

ฉันจะไม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้

You won’t eat papaya salad tonight. 

คุณจะไม่กินส้มตำคืนนี้

He will not clean the car next week. 

เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้า

She won’t buy a bike next month. 

หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้า

It will not snow next season. 

หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้า

  • ประโยคคำถาม

การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นคำถามก็ใช้สูตรเดิม คือ ถ้ามีกริยาช่วยในประโยค……

ให้ใช้กริยาช่วยขึ้นต้นประโยคได้เลย ซึ่งกริยาช่วยใน Future Sim ก็คือ will นั่นเอง

การถามรูปแบบประโยคบอกเล่า

    Will + S + V1

ตัวอย่างเช่น

Will I  go to school tomorrow? 

ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ใช่ไหม

Yes, you will./ No, you won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Will you  eat papaya salad tonight?  

คุณจะกินส้มตำคืนนี้ใช่ไหม

Yes, I will. / No, I won’t. ใช่ / ไม่ใช่

  • การถามรูปแบบประโยคปฏิเสธ 

Will + S + not+ V1  หรือ Won’t + S. + V1

ตัวอย่างเช่น

Will he not clean the car next week? 

เขาจะไม่ล้างรถสัปดาห์หน้าใช่ไหม

Yes, he will. / No, he wont. ใช่ / ไม่ใช่

Will she not buy a bike next month? 

หล่อนจะไม่ซื้อจักรยานเดือนหน้าใช่ไหม

Yes, she will. / No, she won’t. ใช่ / ไม่ใช่

Won’t it snow next season? 

หิมะจะไม่ตกฤดูกาลหน้าใช่ไหม

Yes, it will. / No, it wont. ใช่ / ไม่ใช่

ในทางปฏิบัติ คำศัพท์บ่งบอกช่วงเวลาในอนาคต อย่างพวก next อะไรต่างๆนั้น จะมีหรือไม่ก็ได้ เพราะเหตุการณ์เป็นเรื่องอนาคตอยู่แล้ว 

ตัวอย่างเช่น

I will send this letter to Jane. 

ฉันจะส่งจดหมายไปหาเจน

I will call you when I arrive. 

ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันมาถึง

เอาล่ะ ต่อไปจะให้ทำแบบทดสอบแล้วนะครับ
*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) ข้อใดเป็นประโยค Future Sim

a.  They are going to demolish the building.           
b.  He will be the next president.
c.  I will send it to you tomorrow.  
d.  ถูกทุกข้อ

2) คำใดไม่ใช่คีเวิร์ดของ Future Sim

a. Tomorrow      
b.  Next week       
c. Next month        
d. Now

3) ข้อใดเขียนประโยค Future Sim ได้ถูกต้อง

a.  We will rock you.               
b. This, too, shall pass.          
c.  Will shall pay the fine       
d.  ถูกทุกข้อเฉลย :


1. ( ข้อ d. ) เพราะทุกข้อต่างก็มีโครงสร้างประโยคที่เป็นไปตามหลัก Future Simple Tense ทั้งสิ้น


2. ( ข้อ d. ) ครับ เพราะ now แปลว่า ‘ขณะนี้’


3. ( ข้อ d. ) ถูกทุกข้อครับ (ข้อ c. ‘Will’ เป็นชื่อบุคคลครับ ไม่ได้ใช้คำซ้ำซ้อน เป็นคำถามหลอกล่อ…แหะๆ)

Share
.