รวมสูตรการถามแบบ 8W4H

1314

ศัพท์สำคัญ: Who, What, Where, When, Why, Whom, Whose, Which, How, many, much, often

คำถามที่ขึ้นด้วย WและH นั้นมีอีกมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมการใช้งานกว่า 99% และพบบ่อยที่สุดในข้อสอบ รวมถึงการใช้งานภาษาอังกฤษทุกระดับ

.

จุดเด่นของคำถามแบบ Wh-Question 8W4H คือ ไม่สามารถตอบได้แค่ Yes หรือ No และมักใช้ในการพาดหัวข่าว และใช้พูดหรืออ่านเอาใจความ รวบรัด

หากน้องๆผ่านการสอบผ่านหรือเคยเรียนรู้จากบทความอื่นๆกันมาแล้ว ก็คงจะจดจำหน้าที่ของคำแต่ละแบบใน “พาร์ท ออฟ สปีช” (POS) ได้ ครูจึงนำสูตรคำถามแบบ 8W4H มารวมไว้ในบทความนี้เป็นรูปแบบของโครงสร้าง POS เพื่อให้น้องๆจำไปใช้งานได้สะดวก
.
.
.

Tips

การจำในแบบตัวย่อ จะช่วยให้น้องๆสามารถอ่านเกมส์ได้ขาดว่า จะสร้างประโยคคำถามอย่างไร โดยดูจากโครงสร้างง่ายๆด้านซ้ายมือของตารางเหล่านี้เท่านั้น

สูตรการถาม W/H – Questions 

WHO:   1. Who + v.+ n./pron. ?  2. Who + v. ช่วย + n./pron.? 3. Who + v. ช่วย + n./pron. + v.?
คำถาม  Who likes Somchai?Who plays football?Who is she? Who are you? Who does this dog like?TIPS: กริยาที่อยู่หลัง Who มักนิยมใช้กริยารูปเอกพจน์เสมอแม้ว่าคำตอบจะเป็นหลายคน เช่น 

Who studies English?  The students study English.

WHOM: 1. Whom + v. ช่วย + n./pron. + V. + prepคำถาม
Whom do you believe in?
WHOSE: 1. Whose + v. ช่วย + article + n.
คำถาม
Whose is this book?
WHAT: 1. What + v.ช่วย+ prep.+ n.?2. What + v. ช่วย + n./pron.+ v.?3. What + n. + v. ช่วย + n./pron. + v.?
คำถาม What is on the floor? What does he like?
What does she read? What colors do you like?
WHERE:  1. Where + v.ช่วย+ n./pron.?2. Where + v. ช่วย + n./pron.+ v.?คำถาม  Where is the hospital? Where are you?Where do you live? Where do they play games? 
WHEN: 1. When + v. ช่วย + n.?  2. When + v. ช่วย + n./pron.+ v.?คำถาม
When is the meeting?When do you get up? When do you study English?
WHY:   Why + v. ช่วย+ n./pron. + v.?
คำถาม  Why do you study hard?                                            Why do you like her?TIPS ถ้าจะใช้ Why is that? หรือ Why so? ต้องมีการพูดถึงคำถามกันมาก่อนหน้านี้

HOW:  1.How + v. ช่วย + n./pron.?2. How +  v. ช่วย + S + V1 3. How + adj. +  v. ช่วย + n./pron. ?
คำถาม How are you today?How do you go to school?How did he go to the shop?  How do you do?                                                      How old is he? How far is it to the school? 
HOW MANY:  1.How many + n./pron. + v.ช่วย + n./pron.?คำถาม  How many dogs are in the house?
HOW MUCH:  1.How much + v. ช่วย+ n./pron.?
คำถาม  How much is the pen? 
HOW OFTEN:  1. How often + v. ช่วย + n./pron. + v.?
คำถาม How often do you travel? 


*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) ประโยคใดเป็นการถามด้วยสูตร
    ‘Who + v. ช่วย + n./pron. + v.?’

a.  Who is playing football?              
b.  Who is she?
c.  Who are you?                      
d.  Who does this dog like?

2) การถามเกี่ยวกับความถี่ของกริยา ต้องขึ้นต้นด้วยอะไร

a. How much       
b.  How many      
c. How often       
d. ถูกทุกข้อ

3) ประโยคใดเป็นการถามด้วยสูตร
  ‘What + n. + v. ช่วย + n./pron. + v.?’

a. What is on the floor?
b.  What does he like?
c.  What does she read?          
d.  What colors do you like?เฉลย :


1. ( ข้อ d. ) เพราะมี POS ครบตามโครงสร้างสูตรดังกล่าว


2. ( ข้อ c. ) ส่วนข้อ a. และ b. เป็นการถามเกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณของนาม


3. ( ข้อ d. ) เพราะมี POS ครบตามโครงสร้างสูตรดังกล่าว

Share
.