คีย์เวิร์ดของแต่ละ Tense

13701

เรื่องของ Tense น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ลึกลับและทำให้น้องๆที่เรียนภาษาอังกฤษสับสนได้มากที่สุด ดังนั้น ในบทความนี้ เราจะมาชวนน้องๆให้เห็นภาพความหมายของแต่ละ Tense รวมถึงคีย์เวิร์ดของแต่ละ Tense กันก่อนที่จะไปเจาะลึกกันทีละ Tense ในบทความถัดๆไป
.
.
.

ต่อไปนี้ คือ ‘วลี’ สั้นๆ ที่น่าจะพอทำให้น้องๆเห็นภาพว่า แต่ละ Tense นั้น ใช้ในบริบทของประโยครูปแบบหรือกาลเวลาใดบ้าง โดยมีทั้งหมด 12 Tense (ขออนุญาตใช้คำย่อนะครับ เพื่อที่จะได้จำกันง่ายๆ)

.
 1. Present Sim  ปัจจุบันทันด่วน
 2. Past Sim       ผ่านมาแล้วผ่านไป
 3. Future Sim     มองไปข้างหน้า
 4. Present Cont   ตอนนี้กำลังทำ
 5. Past Cont        ตอนนั้นกำลังทำ
 6. Future Cont      อีกหน่อยจะกำลังทำ
 7. Present Perf     เพิ่งเสร็จกิจ
 8. Past Perf   ตอนนั้นฉันเพิ่งเสร็จ
 9. Future Perf        ถึงตอนนั้น ฉันคงเสร็จพอดี
 10. Present Perf Cont กำลังเพลิน ขอทำต่อ
 11. Past Perf Cont     ตอนนั้นฉันกำลังติดพัน
 12. Future Perf Cont    ถึงตอนนั้น ฉันคงกำลังติดพัน

Tense                                                                        
Simple  
1. Present Simple  now, is, am, are, currently
2. Past Simple last, ago
3. Future Simple will, shall. V1
   
Continuous
1.Present Continuous is, am, are, V.ing
2.Past Continuous was, were, V.ing 
3.Future Continuouswill, be
   
Perfect  
1.Present Perfect have, lately, just
2.Past Perfect had, just, previously
3.Future Perfect will, for
   
Perfect Continuous 
1.Present Perfect Continuous have been, since
2.Past Perfect Continuous had been, while, when
3.Future Perfect Continuous will have been, forever, next
   


*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) คำใดเป็นคีย์เวิร์ดของประโยค Present Simple Tense

a.  since           
b.  ago          
c.  currently       
d.  lately

2) หากจะพูดถึงสิ่งที่เราเพิ่งกระทำเสร็จไปหมาดๆ ต้องใช้ Tense ใด

a.  Past      
b.  Past Perfect      
c.  Present Perfect     
d. Present

3) หากจะพูดถึงสิ่งที่เราเพิ่งกระทำเสร็จ ในรูปอดีตกาล ต้องใช้ Tense ใด

a.  Past Perfect                   
b. Past Continuous      
c.  Present Simple             
d.  Future Perfectเฉลย :


1. ( ข้อ c. ) เพราะ currently มีความหมายประมาณว่า ‘ณ ปัจจุบัน’


2. ( ข้อ c. ) เพราะ Present Perfect Tense ใช้พูดถึงสิ่งที่เราเพิ่งกระทำเสร็จไปหมาดๆ 


3. ( ข้อ a. ) เหตุผลในทำนองเดียวกับข้อ 2) ครับ เพียงแต่เมื่อพูดถึงอดีตกาล ก็ต้องเป็น Past Perfect Tense

Share
.