‘ขั้นกว่า’ และ ‘ขั้นสุด’

2107

นอกจากการขยายคำนามด้วยการเติมคำเข้าไปข้างหน้านามนั้นๆ แล้ว หากเราเติมปัจจัย er, est ต่อท้ายเข้าไป ยังทำให้คำขยายนั้นๆ กลายเป็น ‘ขั้นกว่า’ และ ‘ขั้นสุด’ ได้ตามลำดับด้วย 
.
.
.
.

ส่วนคำขยายนามบางคำ ต้องใช้คำว่า more (มากกว่า) และ the most (มากที่สุด) เพื่อแสดงขั้นกว่าและขั้นสุด เช่น

.

More beautiful (สวยกว่า) หรือ The most beautiful (สวยที่สุด) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบกับนามอีกคำหนึ่งให้เห็นในประโยคเดียวกัน เมื่อมีการใช้ er หรือ more จะต้องตามด้วยคำว่า than เช่น

Ken is taller than James Ji. เค็นตัวสูงกว่าเจมส์จิ แต่ถ้าพูดลอยๆ ไม่เปรียบเทียบ ก็ไม่ต้องมี than เช่น เมื่อมีคนถามว่า

Which sports do you like more, football or basketball?

ก็แค่ตอบว่า I like football because it plays longer. ฉันชอบฟุตบอล เพราะมันเล่นกันนานกว่ากีฬาประเภทอื่น ส่วนการใช้ขั้นสุด หรือขั้นที่แสดงความเป็นที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆนั้น

….ก็ทำได้ง่ายเพียงเติม the นำหน้า ส่วนคำขยายก็เติม -est เช่น

He is the tallest man in the world. เขาเป็นผู้ชายที่สูงที่สุดในโลก

My mom is the keenest cooker in the world. แม่ของชั้น เป็นแม่ครัวที่ช่ำชองที่สุดในโลก
Tips

คำบางคำ เมื่อมีการแสดงขั้นกว่าและขั้นสุด จะเปลี่ยนรูปของคำศัพท์ไปเลย เช่น

– Good (ดี) เปลี่ยนเป็น Better และ Best แปลว่า ดีกว่า และ ดีที่สุด ตามลำดับ

– Bad (เลวร้าย, แย่) เปลี่ยนเป็น Worse และ Worst แปลว่า แย่กว่า และ แย่ที่สุด ตามลำดับ*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*

คำถามทดสอบ:

1) เติมคำในช่องว่าง
  My car is faster _______ yours.

a.   the          
b.   this        
c.   than      
d.  then


2) เติมคำในช่องว่าง
  My house is _______ than yours.

a.  best           
b.  small           
c. smallest           
d.  smaller


3) คำใดเป็นคำที่แสดงถึงขั้นสุด

a.  Latest          
b.  Everest         
c.  Invest         
d. Harvest  เฉลย

1. (ข้อ c.) เพราะขั้นกว่าต้องตามด้วยคำว่า than เมื่อมีการเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งในประโยคเดียวกัน

2. (ข้อ d.) โดยสังเกตุจากคำว่า than ครับ

3. (ข้อ a.) เพราะ Latest แปลว่า ล่าสุด (มาจากคำว่า Late) ส่วนคำอื่นเป็นคำธรรมดาทั่วไปครับ ถึงแม้จะลงท้ายด้วย -est

Share
.