ความแตกต่างระหว่างใช้วลีที่ว่า “in time”, “on time” และ “at times”

7075

วันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างใช้วลีที่ว่า “in time”, “on time” และ “at times” กันครับ

1) at times
จะเห็นได้ว่า ในวลีนี้ คำว่า time ต้องเติม s เสมอ
(ต่างจากคำว่า at that time หรือ at the time) โดยมีความหมายในทำนองว่า “บางครั้ง” หรือ “ในบางเวลา” พูดง่ายๆว่า…..

.

at times = sometimes นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
Life is sad at times, but it is up to you to make your own life happy.
(บางครั้งชีวิตก็เป็นเรื่องเศร้า แต่มันขึ้นอยู่กับเราที่จะสร้างสุขให้ตัวเอง)


2) on time
วลีนี้แปลว่า “ตรงเวลา” ประมาณว่าไปตามเวลาหรือก่อนเวลาที่นัดกัน พูดง่ายๆ คือ ไม่ได้ไปสายนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น
You have to be at work on time, or else you will be fired.
(คุณต้องมาทำงานให้ตรงเวลา มิฉะนั้นจะถูกไล่ออก)


3) in time
วลีที่ว่า in time มีความหมายในทำนองว่า “ทันเวลา” คือ ถึงแม้จะไม่สาย แต่ก็เกือบสาย

ตัวอย่างเช่น
I came back in time for Jack’s party.
(ฉันกลับมาทันเวลาเริ่มงานปาร์ตี้ของแจ๊คพอดี)Tips

คำว่า in time ยังใช้ในความหมายว่า “ในท้ายที่สุด” ได้ด้วย


ตัวอย่างเช่น
“There is the danger that he might, in time, not be able to withstand temptation”
(ท้ายที่สุดแล้ว เขาอาจทนต่อการเสี่ยงอันตรายไม่ได้)
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะเป็นวลีที่คล้ายๆกัน แต่ความหมายแตกต่างกันมาก ดังนั้น น้องๆต้องจำไว้ใช้พูดหรือเขียนให้ถูกต้องตามบริบทนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งตายเลย!

*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*


คำถามทดสอบ:

1) เติมคำในช่องว่าง
I’m sorry. I can’t make it _ because of the terrible traffic.
a. at times
b. on time
c. in time
d. ถูกทั้ง a. และ b.

2) เติมคำในช่องว่าง
The plane departed __.
a. at times
b. on time
c. in time
d. ถูกทั้ง a. และ b.

3) เติมคำในช่องว่าง
I wasn’t on time, but I was _ for the movie.
a. at times
b. on time
c. in time
d. ถูกทั้ง a. และ b.

เฉลย

1. (ข้อ b.) เพราะประโยคนี้ต้องการสื่อว่า “ขอโทษด้วยนะ ผมคงไปไม่ตรงเวลานัด เพราะรถติดมาก”

2. (ข้อ d.) เติมได้ทั้ง a. และ b. แต่ความจะต่างกันออกไปเท่านั้นเองครับ

3. (ข้อ c.) เพราะประโยคนี้ต้องการสื่อว่า “ฉันไม่ได้ไปตรงเวลา แต่ก็ยังทันเวลาที่หนังเริ่มพอดี”

Share
.