การใช้คำแทน can, must และ should

2615
20

ในประโยคบอกเล่า เราสามารถใช้ V. to be +able + to แทนคำว่า  can โดยที่มีความหมายเดียวกันได้ด้วยนะครับ 

          เช่น สมมติว่ามีผู้พิการได้รับการผ่าตัดใส่ขาเทียม และเขาสามารถเดินได้ด้วยตนเองแล้ว เราก็สามารถพูดหรือเขียนได้ว่า….

.

         Now, he can walk. →  ตอนนี้เขาสามารถเดินได้แล้ว

Now, he is able to walk. →  ตอนนี้เขาสามารถเดินได้แล้ว

พูดง่ายๆ คือ ทั้ง V. to be +able + to และคำว่า  can  ต่างก็แปลว่า ‘สามารถ….’ เหมือนกันเปี๊ยบ

ต่างกันตรงที่ ถ้าใช้ able ก็ต้องมี V. to be + to ร่วมด้วย ดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น

ส่วนคำว่า Must ก็มีคำว่า has to/ have to ที่ความหมายใช้แทนกันได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น: 

I have to go now. →  ฉันต้องไปแล้วนะตอนนี้

         I must go now. →  ฉันต้องไปแล้วนะตอนนี้

ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ก็ใช้ has

        She has to go now. → หล่อนต้องไปแล้วตอนนี้

        She must go now. → หล่อนต้องไปแล้วนะตอนนี้

พูดง่ายๆก็คือ คำว่า Must กับคำว่า has to/ have to ต่างก็แปลว่า ต้อง เหมือนกันเปี๊ยบอีกเช่นเคย

“ต่างกันตรงที่ ถ้าใช้ has/ have ก็ต้องมี to ร่วมด้วยเสมอ แต่ must ไม่ต้องมี to ต่อท้าย (นอกเสียจากว่าจะเป็นภาษาพูดสมัยใหม่ ซึ่งมักจะแหกกฎแกรมม่าร์)”
.
.
.

ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่ง คือ คำว่า has to/ have to จะมีความหมายออกไปในเชิงต้องทำด้วยความจำเป็นบางอย่าง 

….แต่คำว่า must มักจะะมีความหมายที่ออกไปในเชิงเป็นคำสั่ง 

*****************

สุดท้าย คำว่า should ก็มีคำที่ใช้แทนได้เหมือนกัน 

นั่นคือคำว่า ought to ที่มีความหมายเดียวกัน โดยแปลว่า 

ควรจะ…..หรือ ‘น่าจะ…… 

“ต่างกันตรงที่ ถ้าใช้ ought ก็ต้องมี to ร่วมด้วย แต่ ought not/ oughtn’t ตามด้วยคำกริยาได้เลย
โดยไม่ต้องมีคำว่า to ต่อท้าย”

ตัวอย่างเช่น:

He ought to go by tomorrow.  

เขาน่าจะ/ควรจะไปภายในวันพรุ่งนี้นะ

He should go by tomorrow.     

เขาน่าจะ/ควรจะไปภายในวันพรุ่งนี้นะ

ทั้ง 2 คำดังกล่าว เมื่อแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้ว ก็จะได้ความหมายเดียวกัน แต่จะเลือกใช้คำไหนก็ต้องดูที่บริบทในการสนทนาอีกที ซึ่งเราจะอธิบายในเรื่องของ ‘บริบท’ กันในโอกาสต่อไป….ตอนนี้มาลองแบบทดสอบกันหน่อยยยย


*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*


คำถามทดสอบ:

1) ประโยคใดเขียนได้ถูกต้อง

a.  They is able to get along well.           
b.  They can get along well.          
c.  They are able to get along well.        
d.  ถูกทั้งข้อ b. และ c.

2) ประโยคใดคำแทน ‘must’ ไม่ถูกต้อง

a. Those girls have to study.            
b. I have to go by now.
c.  A man have to be strong.           
d.  This boy has to go to school.

3) ประโยคใดเขียนได้ถูกต้อง

a.  They ought to be here by now.
b.  You ought to be able to read this book                     
c.   She oughtn’t break the rules.     
d.  ถูกทุกข้อ


เฉลย


1. ( ข้อ d. ) เพราะถึงแม้จะเป็นไปตามสูตร V. to be +able + to แต่ข้อ a. ใช้ is ซึ่งผิดหลักแกรมม่าร์ (They ต้องใช้กับ are) 


2. ( ข้อ c. ) เพราะ A man เป็นเอกพจน์ ต้องใช้ ‘has to’ ครับ


3. ( ข้อ d. ) ครับ เหตุผลที่ข้อ c. เขียนถูกต้องโดยไม่มี to ต่อท้าย ก็เพราะรูปปฏิเสธของ ought ไม่จำเป็นต้องมี to ครับ

Share
.