การแสดงความเป็นเจ้าของ (’s)

21314

การแสดงความเป็นเจ้าของๆคำนาม เราสามารถใช้เครื่องหมาย (’s) หรือเรียกว่า อะโพสโทรฟี เอ็ส (Apostrophe s) นั่นเอง 

ตัวอย่างเช่น 

.

This is Somchai’s car. นี่คือรถของสมชาย

That is this girl’s doll. นั่นคือตุ๊กตาของเด็กหญิงคนนี้อย่างไรก็ตาม หากมีการกล่าวถึงสิ่งเดียวกันของคน 2 คน หรือ 2 ฝ่ายในประโยคเดียวกัน หากต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ เราก็ใส่ (‘s) ให้แก่คำนามทั้ง 2 ตัว

…เพียงแต่เราจะใส่คำที่ถูกอ้างถึง ตามหลังนามตัวแรกเท่านั้นก็พอ ไม่ต้องใส่คำนั้นตามหลังคำนามตัวที่สอง

ตัวอย่างเช่น 

“A woman’s life expectancy is longer than a man’s.- อายุขัยของผู้หญิง ยาวนานกว่าอายุขัยของผู้ชาย”

จะเห็นได้ว่า คำที่ถูกแสดงความเป็นเจ้าของ (life expectancy) จะใส่ไว้ให้นามตัวแรก (woman) เท่านั้น 

……แต่พอมาถึงนามตัวหลัง (man) เราก็เติมเฉพาะ (’s) เท่านั้น ไม่ต้องใส่คำว่า life expectancy ซ้ำอีก
.
.
.
.

นอกจากนี้ หากคำนามที่ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ  อยู่ในรูปพหูพจน์ หรือลงท้ายด้วยตัว s อยู่แล้ว เราก็แค่ใส่เครื่องหมาย ‘ เท่านั้น โดยไม่ต้องเติม s เข้าไปอีกตัว เช่น 

หากเราต้องการเขียนว่า…

‘รองเท้าของนักเรียน(หลายคน)ถอดวางไว้ที่นอกห้องเรียน’

ก็เขียนได้ว่า….

‘The students’ shoes are placed outside the classroom.’

….แต่กฏข้อดังกล่าว ก็มีความยืดหยุ่นครับ คือ หากเราเติม s เข้าไปอีกตัว ก็ถือว่าถูกต้องตามหลักแกรมม่าร์เช่นกัน สมมติว่าเราจะเขียนว่า 

‘นั่นคือหนังสือของเจมส์

ก็เขียนได้ว่า….

‘That is James’ book.’ หรือ ‘That is James’s book’ 

ทั้ง 2 ประโยคถือว่าเขียนได้ถูกต้องเหมือนกัน แต่การออกเสียงจะต่างกัน ดังนั้น เวลาที่พวกฝรั่งพูด จะพูดแบบประโยคแรกมากกว่า เพราะการออกเสียงจะสั้นและง่ายกว่า

วิธีใช้ ‘s หรือ อะโพสโทรฟี เอ็ส  เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ก็มีทั้งหมดเพียงแค่นี้ล่ะครับ


*สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนออนไลน์ สามารถกดปุ่ม inbox มุมขวาล่าง ทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ*
คำถามทดสอบ:

1) ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง (กระเป๋าของสมชาย)

a.  Somchai’ bag     
b. Somchais’ bag    
c.  Somchai’s bag   
d. Somchais’s bag


2) ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง (ผู้ปกครองของเด็กๆ เหล่านั้น)

a. Those children’s parents           
b.  Those childrens’ parents
c. Those children’ parents            
d.  Those childrens’s parents


3) ข้อใดเขียนได้ถูกต้อง (รถของมิสเตอร์บรูคส์)

a. Mr. Brooks’s car           
b.  Mr. Brooks’ car        
c. ผิดทั้ง a. และ b.            
d.  ถูกทั้ง a. และ b.   
เฉลย

1. (ข้อ c.) เพราะคำว่า สมชาย ไม่มี s ครับ จึงเติม ‘s ตามปกติ

2. (ข้อ a.) เพราะถึงแม้คำว่า children จะเป็นพหูพจน์ แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย s จึงใช้ ‘s ได้ตามหลักการปกติ

3. (ข้อ d.) เพราะสำหรับหลักการเขียนนั้น ถือว่าถูกต้องทั้ง a. และ b. ครับ ส่วนในการพูด ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดออกเสียงสั้นหรือยาว (บรูคสคาร์ หรือ บรูคสิสคาร์)

Share
.