Like กับ As ใช้ต่างกันตรงไหน

12371

Like กับ As ใช้ต่างกันตรงไหน 

            คำว่า Like สามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย เช่น Verb หรือ Proposition ก็ได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง Like กับ As ที่มีความหมายคล้ายกัน นั่นก็คือ “เหมือน” “ราวกับว่า” ซึ่งโดยปกติส่วนใหญ่เราจะทราบแค่ความหมายของทั้งสองคำ โดยที่ไม่ทราบถึงหลักการใช้ที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการใช้ ดังนั้นวันนี้เราได้รวบรวบหลักการใช้ของทั้งสองคำมาแบบสั้นๆ รับรองว่าเข้าใจง่ายใช้กันได้แบบปังๆแน่นอน

.

Like ปกติเราจะใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งของสองอย่าง หรือสามารถใช้กับคนหรือสิ่งอื่นในการเปรียบเทียบภาพลักษณ์และลักษณะนิสัย

Like

Like แปลว่า เหมือนกับว่า ราวกับว่า ทำหน้าที่เป็น Preposition โดยปกติจะถูกวางไว้หลัง คำนาม Noun Gerund และ คำสรรพนาม Pronoun 

ยกตัวอย่าง

Sara looks like her mom. ซาร่าดูคล้ายกับแม่ของหล่อน

I think this taste like coconut.  ฉันคิดว่ารสชาติเหมือนมะพร้าว

His cat is very big, so I think the cat is like a baby tiger. แมวของเขาตัวใหญ่มาก ฉันจึงคิดว่ามันเหมือนลูกเสือเลย

As แปลว่า เหมือนกับว่า ราวกับว่า ทำหน้าที่เป็น Conjunction

ยกตัวอย่าง

She arrived early, as I expected. หล่อนมาถึงเร็วเหมือนที่ฉันคาดไว้

As

As ที่แปลว่า ในฐานะ ที่เป็น โดยใช้นำหน้าคำนาม

ยกตัวอย่าง

Your jacket is the same color as mine. เสื้อแจ๊คเกตของเธอเหมือนของฉันเลย 

She works as an actress. หล่อนมีอาชีพเป็นนักแสดง

This wonderful journey fulfills me as energy. การเดินสุดวิเศษนี้เติมเต็มฉันเหมือนพลังงาน

As your teacher. I must tell you the best lesson. ในฐานะครู ฉันต้องสอนบทเรียนที่ดีที่สุดแก่เธอ

I worked as a waiter when I was a student. ฉันทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเมื่อฉันยังเป็นนักเรียน

As ในบริบทที่แปลว่า ฐานะ โดยปกติเราจะใช้ในการพูดถึง ในฐานะของคนที่เป็น…. พูดถึงบทบาทหน้าที่ได้เช่นกัน

As + Clause (Subject+Verb)

ยกตัวอย่าง

As I told you, you must lock the door when you are alone. เหมือนที่ฉันบอกคุณ คุณต้องล็อคประตูทุกครั้งที่อยู่คนเดียว

As I told you = As + Subject +Verb (clause) 

As I heard, the meeting will start at 9 a.m. เหมือนฉันที่ฉันได้ยิน การประชุมจะเริ่มขึ้นตอน 9 โมงเช้า

As I heard = As + Subject +Verb (clause) 

สรุป

  • Like แปลว่า เหมือนกับว่า ราวกับว่า ทำหน้าที่เป็น Preposition โดยปกติจะถูกวางไว้หลัง คำนาม Noun Gerund และ คำสรรพนาม Pronoun 
  • As แปลว่า เหมือนกับว่า ราวกับว่า ทำหน้าที่เป็น Conjunction
  • ใช้ As แทนการพูดถึง ฐานะ บทบาท ของคนใดคนหนึ่ง หน้าที่ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ทดสอบความเข้าใจ

  1. “ในฐานะแม่ หล่อนจะปกป้องลูกได้ดีสุด” ประโยคภาษาอังกฤษข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

A. Like a mother, she will protect her child the best.

B. As a mother, she will protect her child the best.

2. จงเติมคำตอบที่ถูกต้องสำหรับประโยคต่อไปนี้ “3 years ago, I worked _____ a housekeeper in hotel.”

A. as        B. like

3. จงเติมคำตอบที่ถูกต้องสำหรับประโยคต่อไปนี้ “She said this perfume smells______ rose .” 

A. like              B. as

เฉลย อยู่ข้างล่าง

เฉลย 1.B          2.A       3.A

Share
.