สรุป! ความแตกต่าง Make Vs Do พร้อมตัวอย่าง

1825

สรุป! ความแตกต่าง Make Vs Do

            หลายคนคงสงสัยว่า เอ๊ะ! คำว่า Do และ Make ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่า “ทำ” ทั้งสองคำ แต่ว่าตามหลักการภาษาอังกฤษนั้น เราใช้สองคำนี้ในบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเรานำมาใช้ตามใจชอบว่าสามารถใช้ตอนไหนกับอะไรก็ได้ จะทำให้เราใช้มันในบริบทที่ผิด และเป็นสาเหตุที่ทำให้สื่อสารกับฝรั่งแล้วไม่เข้าใจกัน ดังนั้นวันนี้เรามาสรุปวิธีการใช้ Do และ Make มาฝากทุกคน

.

Do แปลว่า ทำ โดยปกติจะใช้กับการทำกิจกรรมทั่วไป 

ยกตัวอย่าง

Wicky: Have you done your homework? เธอทำการบ้านเสร็จยัง?

Diana: No, I will do homework tonight. ไม่, ฉันจะทำการบ้านคืนนี้

We do business with companies overseas. เราทำธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ

You have to do your assignment. คุณต้องทำงานที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมเกี่ยวการเรียนที่ใช้กับ Do

 • do a project
 • do a test
 • do an assignment
 • do an exam
 • do homework
 • do research
 • do some reading
 • do some studying
 • do some writing
 • do the math
 • do the maximum

I began to do some reading on the minimal design.

กิจกรรมเกี่ยวกับงานบ้าน (กวาดบ้าน ล้างจาน ซักผ้า เป็นต้น) 

ยกเว้น การจัดเตียง ต้องใช้ make the bed

 • do housework
 • do the cleaning
 • do the dishes
 • do the ironing
 • do the laundry
 • do the vacuuming
 • do the shopping

ยกตัวอย่าง

I do the laundry on Sunday. 

กิจกรรมเกี่ยวกับภาระงาน หน้าที่รับผิดชอบ

 • do business
 • do the accounts
 • do the paperwork
 • do some letter-writing
 • do the accounts
 • do the paperwork
 • do time
 • do work
 • do your duty
 • do your job

ยกตัวอย่าง

I spent the afternoon doing paperwork.

การกระทำที่เกี่ยวข้องกับอุปนิสัย การทำดี-ทำชั่ว

 • do badly
 • do damage
 • do good
 • do harm
 • do the best

I do the best for caring for her child. 

กิจกรรมที่ไม่เฉพาะเจาะจง

 • do nothing
 • do something

I’m going to do something about that. 

กิจกรรมที่ทำเพื่อดูแลตัวเอง

 • do exercise
 • do your hair
 • do your nails
 • do your makeup

ยกตัวอย่าง

Julie likes doing exercise.

Make แปลว่า ทำ พูดถึงการสร้างขึ้นมา คิดค้นขึ้นมาใหม่ 

 1. การสร้างการคิดค้นให้เกิดเป็นผลงาน

ยกตัวอย่าง

These shoes are made from excess waste leather. รองเท้าเหล่านี้ทำจากหนังที่เหลือใช้

 • การรังสรรค์อาหาร เครื่องดื่ม

ยกตัวอย่าง

 She made a pot of coffee. หล่อนชงกาแฟแก้วหนึ่ง

การทำอาหารและเครื่องดื่ม

 • to make a cake
 • to make dinner
 • to make lunch
 • to make breakfast
 • to make a snack
 • to make tea /coffee
 • ทำให้เกิดรู้สึกหลังการกระทำ มักจะพูดถึงความสัมพันธ์

ยกตัวอย่าง

That might give him the confidence and the setting he needs to make friends.

 make friends การผูกมิตร หรือการหาเพื่อน

การสร้างความสัมพันธ์

 • to make someone angry
 • to make someone happy
 • to make (someone) mad
 • To make someone sad
 • to make someone’s day
 • การสร้างข้อตกลง ข้อเสนอแนะในการติดต่อสื่อสาร

ยกตัวอย่าง

Could you make an appointment? คุณต้องการจะทำนัดหมายไหม

He made a different suggestion.  เขาสร้างคำแนะนำที่แตกต่าง

การทำการตัดสิน วางแผน

 • to make a booking
 • to make a call
 • to make a choice
 • to make a comment
 • to make a complaint
 • to make a compromise
 • to make a deal
 • to make a decision
 • to make a difference
 • to make a presentation
 • to make a reservation
 • to make a sales call
 • to make a speech
 • to make a suggestion
 • to make an appearance
 • to make an appointment
 • to make an attempt
 • to make an inquiry
 • to make an exception
 • to make an excuse
 • to make an offer
 • to make arrangements

ทดสอบความเข้าใจ

จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง If you’re going to be______ around the house, you just might want to do some research to pick out the right one.

A. doing the vacuuming              B. doing the shopping

2. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง The chambermaid __________with fresh sheets. 

A. do the bed               B. made the bed

3. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง I’d like _________ to for eight people at six o’clock tonight.

 A. make a reservation      B. made a reservation

เฉลยอยู่ข้างล่าง

เฉลย 1. A            2.B       3.A

Share
.