แจกสูตร! จำวิธีการวาง Adjective หลายตัวด้วยคำว่า OSSACOMP

3177

สรุป! วิธีการวางAdjective หลายตัวในประโยคเดียว

การวางคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษแตกต่างจากภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง เพราะภาษาไทยเราสามารถวางยังไงก็ได้ให้อ่านแล้วเข้าใจ แต่ในภาษาอังกฤษนั้นเค้ามีหลักการวาง Adjective ที่ตายตัวว่าควรวางอันก่อนอันไหนหลังในกรณีที่ในประโยคนั้นมี adjective มากกว่า 1 ตัว

.

วันนี้เราเลยเอาหลักการนี้มาฝากทุกคน เทคนิคง่ายที่ทุกคนต้องปิ๊ง เพราะแสนสั้นจำง่าย เอาไปใช้ได้อย่างแน่นอน

OSSACOMP ออสซ่าคอมพ์

อันนี้คือรหัสลับในการวาง adjective ที่ทุกอักษรมีความหมายดังนี้

 • O=Opinion ความคิดเห็น เช่น beautiful
 • S = Size ขนาด เช่น Tall small Big
 • S= Shape รูปร่าง
 • A = Age อายุ
 • C= Color สี เช่น green yellow pink
 • O = Origin เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด เช่น Korean American
 • M = Material วัสดุ เช่น wood cotton
 • P= Purpose วัตถุประสงค์ เช่น whitening removing

มาดูตัวอย่างการวางกันจ้ะ

I bought a beautiful tiny new modern black Chinese plastic smartphone.

 • a = article คำนำหน้าคำนาม ในที่นี้คือ smartphone
 • beautiful = Opinion แสดงความคิดเห็นว่ามันสวย
 • tiny = Size รูปร่าง ขนาดเล็ก tiny แปลว่า เล็กบาง
 • new = Age อายุ
 • modern = Shape รูปทรงที่ทันสมัย
 • black = color สี
 • Chinese = Origin ถิ่นกำเนิด ผลิตจากประเทศจีน
 • plastic = material วัสดุ ทำจากวัสดุพลาสติก
 • Smartphone = (n.) สมาร์ตโฟน

ยกตัวอย่าง

A cute young Korean girl is his cousin. เด็กผู้หญิงเกาหลีน่ารักคนนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของเค้า

The wooden Spanish guitar is his collectibles.  กีตาร์ไม้จากสเปนเป็นของสะสมของเขา

อย่าลืมว่า Adjective ทำหน้าที่ขยายนาม ดังนั้นอย่าลืมใส่ article หรือ determiners ด้วยนะจ้ะ ยกตัวอย่างเช่น This green car/ A good dog/ These small red leather boots 

Adjective ใดบ้างที่ต้องมีการใส่คำเชื่อม ?

 • Adjective ต่างชนิดกันสามารถวาง adjective ได้เลย โดยไม่ต้องมีการใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) และ and

ยกตัวอย่าง

They have some old French paintings. พวกเขามีภาพวาดรูปเก่าจากฝรั่งเศส

 • Adjective ประเภทเดียวกันต้องใช้ and ในการเชื่อม ในกรณีที่มีสองคำขึ้นไปให้ใส่ (,) ด้วย

ยกตัวอย่าง

The green and red cars. Green และ red เป็น adjective ประเภทเดียวกัน ดังนั้นใส่ and เชื่อมระหว่างสองคำ

My sister loves the beautiful pink, red and purple dress.

ทดสอบความเข้าใจ

1. ข้อใดต่อไปนี้วางอันดับ Adjective ได้อย่างถูกต้อง “She was wearing a ____ ____ ____dress.”

A. new red silk         B. red new silk

2. ข้อใดต่อไปนี้วางอันดับ Adjective ได้อย่างถูกต้อง “We bought a ____ ____kitchen table.

” A. new round         B. round new

3. “A beautiful ______adorable cat is mine.” ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องของช่องว่าง

A. and                  B. (,)

เฉลย 1. ตอบ A.              2. ตอบ A.              3. ตอบ A. เพราะมี adjective ชนิดเดียวกันอยู่เพียง 2 คำในประโยค 
Share
.