เรียนรู้คำศัพท์ไปกับ “โครงการเราชนะ”

2149

เรียนรู้คำศัพท์ไปกับ “โครงการเราชนะ”

การระบาดของโรคโควิดในประเทศไม่ใช่แค่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไทยเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบต่อปากท้องคนไทยเป็นอย่างมาก เพราะการทำงานในหลายภาคส่วนถูกระงับและจำเป็นต้องปิดตัวลง เช่น โรงงาน ร้านขายอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้เกิดอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ ทำให้รัฐบาลทำโครงการมอบเงิน “โครงการเราชนะ” ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เพื่อเป็นเงินเยียวยาในภาวะวิกฤตการณ์นี้

.

การมอบเงินเพื่อเยียวยาผู้คนด้วยสาเหตุของการแพร่ระบาดของโลก ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเดียว เพราะนานาประเทศก็ได้มีการสร้างโครงการเพื่อรองรับผู้คนจากผลกระทบในครั้งนี้เช่น ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโครงการเยียวยา “เราชนะ”

Government bailout

Government bailout แปลว่า การช่วยเหลือธุรกิจในสถานการณ์ที่ยากลำบากจากรัฐบาลหรือ สถานการณ์ที่รัฐบาลจ่ายเงินหรือให้กู้ยืมเงินเพื่อช่วย บริษัท หรืออุตสาหกรรมจากความล้มเหลว

Government bailout (n.) = a situation in which a government pays or lends money to save a company or industry from failing.

ยกตัวอย่าง

The company’s huge losses forced it to seek a government bailout

การขาดทุนครั้งใหญ่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องขอความจากรัฐบาล

Handout 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การให้

Handout แปลว่า เงินหรือสิ่งของที่มอบให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้

Handout (n.)= something such as food, clothing, or money that is given free to someone who has a great need for it.

ยกตัวอย่าง

I’m not interested in government handouts – all I want is a job. ฉันไม่เงินที่รัฐบาลให้ ทั้งหมดที่ฉันอยากได้คืองานทำ

Cash handling

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การลงทะเบียนเราชนะ

Cash handling แปลว่า กระบวนทั้งหมดในระบบเพื่อการได้รับหรือการมอบเงิน

Cash handling (n.) = all the processes and systems involved in receiving and giving money

ยกตัวอย่าง

The registration for the cash handling is available now. การลงทะเบียนสำหรับกระบวนการมอบเงินในระบบสามารถใช้งานได้ในขณะนี้

Subsidy 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คนแก่

Subsidy แปลว่า เงินอุดหนุน เงินที่นำมาช่วยเหลือ เงินสนับสนุนเพื่อช่วยลดภาระการใช้จ่าย

Subsidy (n.) = money given by a government or an organization to help or encourage it to happen.

ยกตัวอย่าง

There are a lot of people who are looking for the subsidy before they register for cash handling.

มีผู้คนจำนวนมากที่ตั้งหน้าตั้งรอรอเงินอุดหนุนหลังจากที่ได้ลงทะเบียนรับเงินในระบบ

ทดสอบความเข้าใจ

1. จงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง “They have a lot of the popular hotel is waiting for _______.”

A. government bailout

B. registration

2. “What are the processes and systems involved in receiving and giving money?”

A. Subsidy 

B. Cash handling

3. What is the money that is given free to someone who has a great need for it?”

A. Government bailout

B. Handout

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รอเราชนะ

เฉลย 1.A              2.B          3.B

Share
.