เรียนภาษาจากข่าวใหญ่! คำศัพท์เกี่ยวกับการทำรัฐประหาร

1673

เรียนภาษาจากข่าวใหญ่! คำศัพท์เกี่ยวกับการทำรัฐประหาร

.

            การรัฐประหารของพม่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2664 กองทัพเมียนมาร์เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลครั้งแรกในรอบ 59 ปีซึ่งได้มีการควบคุมตัวบรรดานักการเมืองพลเรือนเอาไว้หลายคน จากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างกระแสความแรงในแง่ลบเมื่อนานาประเทศแสดงออกถึงการคัดค้านและโต้ตอบการรัฐประหารในครั้งนี้โดยการขู่ว่าจะคว่ำบาตรเศรษฐกิจ อีกทั้งประชาชนภายในประเทศได้ออกมาชุมนุมประท้วงโดยทำสัญลักษณ์ชูสามนิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย และไม่มีข้อสรุปและจุดสิ้นสุดของการทำรัฐประหารในครั้งนี้ แต่ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่นานาประเทศจับตามองว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างกับเมียนมาร์

            ด้วยความเข้มข้นของข่าวทำให้สื่อต่างประเทศให้ความสนใจกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับเกาะติดสถานการณ์น่าจะเป็นการเสพข่าวที่มีประโยชน์กับทุกคน เราจึงรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำรัฐประหารมาฝากกัน

รัฐประหาร ภาษาอังกฤษเรียกว่า Coup

รัฐประหาร แปลว่า การใช้กำลังในการยึดอำนาจจากรัฐบาล เพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือล้มล้างรัฐบาลอย่างฉับพลัน

Coup (v.) sudden defeat of a government through illegal force by a small group, often a military one

ยกตัวอย่าง

The 2021 Myanmar coup began on the morning of 1 February 2021.

รัฐประหารปี 2564 ของประเทศพม่าเริ่มขึ้นตอนเช้าของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

วิกฤตการณ์ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Crisis

วิกฤตการณ์ แปลว่า สถานการณ์ที่ยากลำบากและอันตราย

Crisis (n.) a situation that is extremely difficult or dangerous, when there are many problems

ยกตัวอย่าง

Myanmar people require the proceeds to resolve the crisis. ประชาชนชาวพม่าต้องการการดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นี้

เข้ายึด ภาษาอังกฤษเรียกว่า Seize

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัฐประหารเมียนมาร

เข้ายึด แปลว่า ใช้กำลังในการเข้าควบคุมพื้นที่อย่างฉับพลัน 

Seize (V.) to take using sudden force for controlling of place and situation

ยกตัวอย่าง

Political instability helped the army to seize power. การเมืองที่ไม่เสถียรภาพส่งเสริมให้ทหารมีอำนาจในการเข้ายึดพื้นที่

การต่อต้าน ภาษาอังกฤษเรียกว่า Resistance

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัฐประหารเมียนมาร

การต่อต้าน แปลว่า คัดค้านและไม่ยอมรับกับบางสิ่งอย่างเห็นได้ชัด

Resistance = the act of fighting against something that is attacking you.

ยกตัวอย่าง

There’s a lot of resistance to the idea of the Myanmar coup. มีการต่อต้านแนวคิดการทำรัฐประหารของเมียนมาร์จำนวนมาก

กฎอัยการศึก ภาษาอังกฤษเรียกว่า Martial law

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัฐประหารเมียนมาร

กฎอัยการศึก แปลว่า เป็นกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน

Martial law (n.) the control of a city, country, etc. by an army instead of by its usual leaders

ยกตัวอย่าง

Martial law is the law temporarily imposed upon an area by state or national military forces when civil authority has broken down or during wartime military operations.

กฎอัยการศึก คือ กฎหมายที่กำหนดไว้ชั่วคราวในพื้นที่โดยกองกำลังของรัฐหรือกองทัพแห่งชาติเมื่ออำนาจพลเรือนถูกทำลายหรือในระหว่างปฏิบัติการทางทหารในช่วงสงคราม

ทดสอบความเข้าใจ

1. ข้อใดคือความหมายของกฎอัยการศึก?

A. Elating to soldiers, war, or life in the armed forces    

B. The control of a city, country, etc. by an army instead of by its usual leaders

2. When did the Myanmar coup occur?

A. The 2021 Myanmar coup began on the morning of 1 February 2020         

B. The 2021 Myanmar coup began on the morning of 1 February 2021.

3. จงเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง? “___________ is opposing or fighting against someone or something”

A. Resistance              B. Martial law

เฉลย 1.B.                2. ฺB.        3.A.
Share
.