อะไรคือ Dependent clause และ Independent clause แล้วมันต่างกันอย่างไร

16702

            Dependent clause Vs Independent clause ต่างกันอย่างไร?

วันนี้เราจึงสรุปความแตกต่างของทั้งสองและหลักการใช้มาฝากทุกคน

.

Clause หรือ อนุประโยค เป็นกลุ่มคำที่มี Subject และ Verb หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Predicate ภาคแสดงอยู่ในประโยค 

ซึ่งแบ่งออกเป็นสองแบบ

Dependent Clause 

A dependent clause cannot stand on its own. It needs an independent clause to complete a sentence. Dependent clauses often begin with such words as although, since, if, when, and because.

อนุประโยคที่ต้องการส่วนเติมเต็ม หากอยู่เดี่ยวๆจะทำให้ประโยคไม่สมบูรณ์ให้ใจความที่ไม่ครบถ้วนจำเป็นต้องพึ่ง independent clause จึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ โดยปกติ จะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย although, since, if, when, and because.

ยกตัวอย่าง

When Jim studied in the Sweet Shop for his chemistry quiz . . . 

แปลว่า เมื่อจิมเรียนอยู่ที่สวีทช้อปเพื่อทดสอบทางเคมี….

สังเกตว่าประโยคนี้ มีทั้งภาคประธาน (Jim) และภาคแสดง (studied)แต่ให้ความหมายของประโยคที่ยังไม่ครบถ้วน 

(ประโยคมันไม่จบ มันต้องข้อความอื่นเสริมเข้าเพื่อจะได้ใจความที่ครบถ้วน พอมาอ่านแล้วรู้สึกว่าแล้วยังไงต่อ เกิดอะไรขึ้น)

มาดูกันต่อ

When Jim studied in the Sweet Shop for his chemistry quiz, it was very noisy.

ตอนที่จิมเรียนที่สวีทช้อปเพื่อแบบทดสอบเคมีของเขา มันเสียงดังมาก

it was very noisy.เป็นส่วนขยายที่ทำให้ประโยคใจความของประโยคครบถ้วน

ข้อควรจำ

Dependence Clause มักจะมีคำเหล่านี้วางอยู่ด้านหน้าประโยคด้วยเสมอ: after, although, as, as if, because, before, even if, even though, if, in order to, since, though, unless, until, whatever, when, whenever, whether, and while.

Independent clause 

A clause is a group of words containing a subject and verb. An independent clause is a simple sentence. It can stand on its own.

อนุประโยคที่ไม่การส่วนเติมเต็ม  อนุประโยคที่ให้ใจความครบถ้วนสมบูณณ์โดยไม่ต้องมี Dependence Clause อยู่ในประโยค รูปแบบประโยคคล้ายกับ Simple Tense

ยกตัวอย่างเช่น

  • She will come tomorrow. 
  • There are many tourist attractions. 

การรวมกันของ Dependence Clause กับ Independent Clause

หนึงประโยคที่มีทั้ง Dependent Clause กับ Independent Clause อยู่ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

Jim studied in the Sweet Shop for his chemistry quiz; however, it was hard to concentrate because of the noise.

จิมเรียนอยู่ที่สวีทช้อปเพื่อทดสอบทางเคมี ถึงอย่างไรมันก็เป็นเรื่องยากที่จะมีสมาธิเพราะว่ามีเสียงรบกวน

ประโยคนี้มี 2 Clauses

Jim studied in the Sweet Shop for his chemistry quiz (Clause ที่ 1 คือ Dependent Clause)

however, it was hard to concentrate because of the noise.(Clause ที่ 2 คือ  Independent Clause)

ข้อควรจำ

ในกรณีที่มีทั้งสอง Clause ใน Independent Clause ต้องมีการเติม Independent Marker ซึ่งในประโยคนี้ก็คือ (;) semi colon ต้องวางไว้หน้า Independent Clause

ทดสอบความเข้าใจ

  1. ข้อใดต่อไปนี้เป็น Independent Clause?

A.The brand new Italian restaurant is beautifully decorated.

B. When the president arrives.

2. ข้อใดต่อไปนี้เป็น dependent Clause?

A. While flowers continue to bloom.

B.We can hardly wait to see the movie.

3. เครื่องหมาย (;) ที่ต้องวางไว้ตรงไหนของประโยค กรณีที่ประโยคประกอบด้วยสอง Clause?

A. หน้า Independent Clause          B. หน้า dependent Clause      

เฉลย 1. A   2.A 3.A

Share
.