สอนใช้ “Not only …. but also ….”

10286

Not only but also ใช้ยังไงไม่ให้งง

            Not only but also ไม่เพียงแค่…..แต่ยัง…อีกด้วย เป็นคู่คำเชื่อมที่หลายคนบอกว่า ช่างชวนงงเอาเสียจริง ไม่อยากใช้แต่ยังไงก็ต้องเจออยู่ดี Not only but also เป็น Double Conjunction คำเชื่อมที่มาแบบแพคคู่ที่มีหลักการใช้ที่ซับซ้อน แต่หากเราจับประเด็นของมันได้รับรองว่าจะเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

.

หลักการใช้  Not only but also

Not only but also ที่ใช้เชื่อมประธานสองตัว

คอนเซ็ปของ Not only but also ที่ใช้เชื่อมประธาน นั่นหมายความว่า มีประธานอยู่ 2 คน แต่ทำกริยาอย่างเดียวทำเท่านั้น

ยกตัวอย่าง

Not only Reena but also Sisa likes to eat bubble milk tea.

ไม่เพียงแค่รีน่าเท่านั้นแต่ซีซ่าก็ชอบชานมไข่มุกเช่นกัน

ประธานสองคน Reena, Sisah ทำกริยาเดียวกัน likes 

ประโยคนี้ประธานทั้งสองตัว เป็นเอกพจน์ การเติมกริยาเอาไปจึงไม่เป็นปัญหา

เมื่อประโยคทั้งสองของเรา เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ให้เรายึดตัวที่อยู่ติดกับว่า but also เป็นหลัก 

ยกตัวอย่างเช่น

Not only Lina but also her friends are going to the party tonight.

ไม่ใช่แค่เพียงลีน่าแต่เพื่อนๆของหล่อนก็ไปงานปาร์ตี้คืนนี้เช่นกัน

แม้ว่าจะขึ้นประธาน Lina ที่เป็นเอกพจน์ แต่ก็ต้องยึดตามหลักการใช้ในการเติม Verb โดยเลือ Verb ที่เป็นของประธานที่อยู่ใกล้กับ but also ซึ่งนั่นก็คือ her friends ดังนั้นต้องใช้ are going

ลองสลับประธานกันดูบ้าง

Not only her friends but also Lina is going to the party tonight.

ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อนๆของหล่อนแต่ลีน่าก็ไปงานปาร์ตี้คืนนี้เช่นกัน

เมื่อเราสลับประธาน Verb ก็จะเปลี่ยนไปตามประธาน Verb เปลี่ยนไปใช้ is เพราะเป็น  ประธานคือ Lina

Not only but also ที่ใช้เชื่อมประธานเพียงคนเดียว

การใช้ Not only but also ที่ใช้เชื่อมประธานเพียงคนเดียว ทำกริยาสองอย่าง 

ยกตัวอย่าง

She is not only a nice friend but also a kind boss.

เธอไม่เพียง แต่เป็นเพื่อนที่ดี แต่ยังเป็นเจ้านายที่ใจดีอีกด้วย

Kendall is not only beautiful but also clever.

เคนดัลไม่เพียงแค่สวยแต่ยังฉลาดอีกด้วย

We meet not only at the office but also at the train station. 

เราไม่เพียงพบกันที่สำนักงาน แต่ยังพบกันที่สถานีรถไฟด้วย

They talk not only at the school but also in the car. 

พวกเขาไม่เพียง แต่พูดคุยกันที่โรงเรียน แต่ยังคุยกันในรถอีกด้วย

ข้อควรจำ 

Not only but also ต้องจับคู่กับคำที่ Parallel กันเท่านั้น

ยกตัวอย่าง

She’s not only beautiful, but also a singer. แบบนี้ผิด beautiful เป็น adjective ส่วน Singer เป็น Noun ดังนั้นต้องดูความสอดคล้องและน้ำหนักของคำด้วยนะจ้ะ

ทดสอบความเข้าใจ

  1. ประโยคต่อไปนี้ใช้ Parallel ได้อย่างถูกต้อง 

A. He’s not only a model, but also a singer.

B. He’s not only gentle, but also a teacher. 

2. จงเติมช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง “Not only Jenny but also Liza ____ coming.”

A. is B. are

3.  จงเติมช่องว่างในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง “Her young daughter made friends not only in the park but also at the ________ .”

A. classroom      B. expresses

เฉลย

  1. A         2. A     3. A
Share
.