รู้ป่าว Maybe และ Might be ต่างกันอย่างไร

13415

สรุป! Maybe VS Might be “อาจจะเหมือนกัน” แต่ใช้ต่างกัน 

            Maybe and Might be ทั้งสองคำนี้เรารู้จักกันในความหมายของคำว่าอาจจะ โดยที่จริงๆแล้ว สองคำนี้มีรูปแบบการใช้ที่ต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกใช้คำไหนก็ควรจะใช้ได้อย่างถูกต้องโดยที่ไม่ต้องกังวล วันนี้ิเราได้สรุปการใช้ Maybe และ Might be มาฝากทุกคนกัน

.

Maybe (adv.) กริยาช่วย ที่แปลว่า “อาจจะ” ใช้เพื่อแสดงว่าบางสิ่งเป็นไปได้หรือบางสิ่งอาจเป็นจริง

Maybe (adv.) = used to show that something is possible or that something might be true

ยกตัวอย่าง

Delan: What day are they coming?  พวกเขาจะมาเมื่อไหร่

Fira: Maybe they’ll come tomorrow. พวกเขาอาจจะมาพรุ่งนี้

Are you coming to Kelly’s party? คุณจะมาปาร์ตี้ของเคลลี่ไหม?  Maybe. อาจจะมา

Maybe you’ll get a letter from Daddy this morning. บางทีคุณอาจจะได้รับจดหมายจากพ่อในเช้านี้

Charlie: Are you going out tonight? คืนนี้เธอจะออกไปข้างนอกไหม?

Vivien: Maybe, maybe not – I haven’t decided yet. อาจไปหรืออาจจะไม่ ยังไม่ได้ตัดสินใจเลย

May be แปลว่า อาจจะเป็น

May be ต่างจาก May (aux.) แปลว่า อาจจะ ส่วน be (verb to be) แปลว่า เป็น ดังนั้น May be จึงใช้การบอกว่า อาจจะเป็น….. 

ยกตัวอย่าง

She may be a kind teacher in this school. หล่อนอาจจะเป็นครูที่ใจดีในโรงเรียนแห่งนี้

This plan may be the main project for next year. แผนฉบับบนี้อาจจะเป็นโครงการหลักของปีหน้า

สรุปความแตกต่างของ Maybe Vs May be 

  • Maybe แปลว่า อาจจะ สามารถตอบแค่นี้ก้ได้โดยไม่ต้องมีส่วนขยาย
  • May be แปลว่า อาจจะเป็น….. สังเกตว่าต้องมีส่วนขยายเข้ามาเสริมเสมอ เช่น She may be the beautiful woman that I’ve met หล่อนอาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยคนนึงที่ฉันได้พบ

Might 

Might แปลว่า อาจจะ น่าจะ ซึ่งเป็นกริยาช่องสอง May ซึ่งโดยปกติแล้ว might จะให้น้ำหนักในการให้ความหมายความเป็นไปได้ที่น้อยกว่า may  

Might ใช้เพื่อแสดงความเป็นไปได้ที่บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือถูกทำ แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้น้อยนัก

Might = used to express the possibility that something will happen or be done, or that something is true although not very likely

ยกตัวอย่าง

  • I might come and visit you next year, if I can save enough money. ฉันอาจจะมาเยี่ยมคุณในปีหน้า หากฉันเก็บเงินได้มากพอ
  • It might be dangerous if you go any closer. อาจจะเป็นอันตรายหากคุณเข้าไปใกล้มากไปกว่านี้

สรุป

Might พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปได้น้อยมาก Maybe

ทดสอบความเข้าใจ

1. จงเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง Driving so fast, he _____ have had a nasty accident (= it could have happened but it did not).

A. might               B. may be

2. จงเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

Diana: Can we go to the park after school?

Ryan: ______.

A. may be            B. maybe

3. จงเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

She _______ the good doctor of this hospital.

A. might               B. may be

เฉลย 1. A.             2. B.       3.B.

Share
.