รู้คำศัพท์จากข่าวดัง! การคว่ำบาตรภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร

3510

รู้คำศัพท์จากข่าวดัง! คว่ำบาตรภาษาอังกฤษคือ?

โจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐฯ อนุมัติคำสั่งพิเศษคว่ำบาตรผู้นำกองทัพเมียนมาแล้ว เพื่อตอกย้ำให้เคารพเสียงของประชาชน และเพื่อลงโทษฐานยึดอำนาจจากรัฐบาลอองซาน ซูจี โดยในวันที่ 10 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา สำนักข่าวบีซีซี รายงานว่า ประธานนาธิบดี โจ ไบเดน ได้ลงนามอนุมัติคำสั่งคว่ำบาตรกับผู้นำที่ทำการรัฐประหารเมียนมา ปิดกั้นรัฐบาลเมียนมาไม่ให้เข้าถึงกองทุนมูลค่า 1 พันล้านสหรัฐในสหรัฐ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำรัฐประหาร

.

“Biden said the new sanctions will allow his administration to freeze U.S. assets that benefit Myanmar’s military leaders while maintaining support for health care programs, civil society groups and other areas that benefit the country’s people.”
“โจ ไบเดน กล่าวว่า การอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรมีผลทำให้อายัดทรัพย์สินของสหรัฐที่มีผลประโยชน์ต่อผู้นำทางทหารของเมียนมาร์ ในขณะเดียวก็ยังสนับสนุนโครงการเพื่อสุขภาพของกลุ่มประชาสังคมที่เป้นประโยชน์ประชาชนในประเทศ”

Mr Biden issued an executive order that  prevented Myanmar’s generals from accessing $1 billion in assets in the United States. 
” ประธานนาธิบดี โจ ไบเดน ได้ลงนามอนุมัติคำสั่งคว่ำบาตรกับผู้นำที่ทำการรัฐประหารเมียนมา ปิดกั้นรัฐบาลเมียนมาไม่ให้เข้าถึงกองทุนมูลค่า 1 พันล้านสหรัฐในสหรัฐ “

การคว่ำบาตร

การคว่ำบาตร คือ การยุติการติดต่อกันในทางใดทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการลงโทษ ต่อรอง หรือเพื่อตักเตือน โดยปกติจะใช้ในการต่อรองเพื่อให้คู่กรณีจำยอมในข้อตกลง เกิดขึ้นในเชิง การค้า การเมือง การทหาร เพราะทุกประเทศจะต้องทำการติดต่อการค้าต่อกัน เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนืซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดการคว่ำบาตรเกิดขึ้นเท่ากับว่าการไม่ยอมค้าขายหรือซื้อสินค้าจากอีกฝ่าย

การคว่ำบาตร ภาษาอังกฤษเรียกว่า 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ sanction


  • Sanction (n.) แปลว่า การคว่ำบาตร

Sanction (n.) = An official order, such as the stopping of trade, that is taken against a country in order to make it obey international law

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Boycott
  • Boycott (v.) การไม่ยอมรับอย่างรุนแรงโดยการปฏิเสธการซื้อสินค้าหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์

Boycott (v.) = to refuse to buy a product or take part in an activity as a way of expressing strong disapproval

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ostracize clipart


  • Ostracize (v.) คว่ำบาตร ตัดสัมพันธ์ การหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้อีกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ตนทำ  สามารถใช้กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสาธารณะได้ 

Ostracize (v.) = to avoid someone intentionally, or to prevent someone from taking part in the activities of a group

  • Blackball (V.) การลงคะแนนเพื่อไม่อนุญาติให้บุคคล องค์กร ใดๆก็ตาม เข้าร่วมเป็นสมาชิก

Blackball (V.) = to vote against allowing someone to be a member of an organization or group

ทดสอบความเข้าใจ

  1. หากมีคนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมรับบริษัท A โดยการปฏิเสธการซื้อสินค้าอย่างจริงจังตลอดจนไม่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่บริษัท A จัดขึ้น การคว่ำบาตลักษณะนี้ตรงกับคำศัพท์ของใด?

A. Boycott

B. Blackball

2. จงเติมคำศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง His colleagues _________  him after he criticized the company in public.

A.sanction

B.ostracized

3. สมาชิกในกลุ่ม R ลงคะแนนเพื่อยุติการเป็นสมาชิกของบริษัท T เนื่องจากทำการทุจริต การคว่ำบาตรลักษณะนี้ตรงกับคำศัพท์ของใด?

A. Boycott

B. Blackball 

เฉลย 1.A	2.B	3.B
Share
.