รวมคำศัพท์! การเล่นหุ้น

7946

รวมคำศัพท์! การเล่นหุ้น

  หลังจากที่มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปจับจองและซื้อหุ้นของบริษัทน้ำมัน ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งนับว่าร้อนแรงตั้งแต่ยังไม่เข้าตลาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งวันที่ 2 ก.พ. 2564 นับว่าเป็นที่สิ้นสุดของการจองซื้อ ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ APP ผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย โดยมีเงื่อนไขกำหนดการซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตามกระแสการแห่ซื้อหุ้นในครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งการเล่นหุ้นก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องอยู่ดังนั้นมาเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้กัน

.

Stocks

Stocks แปลว่า หุ้น การนำเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้อสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของกิจการ สำหรับบริษัทใหญ่ที่มีการเปิดให้ซื้อจองหุ้นเสมือนการแบ่งสิทธิ์ออกมาขายนั่นเอง โดยจะมีการแบ่งสัดส่วนของการลงทุนไปตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้

Stocks (n.) part of the ownership of a company that can be bought by members of the public.

ยกตัวอย่างเช่น

Stock prices fell yesterday in heavy trading.

ราคาหุ้นร่วงลงหนักมากในการขายเมื่อวานนี้

Dividend

Dividend แปลว่า เงินปันผล การจ่ายเงินส่วนหนึ่งของกำไรของบริษัทที่ทำได้ให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของหุ้นตามสัดส่วนหรือหน่วยที่ต้องได้รับ

Dividend (n.) a payment by a company of a part of its profit to the people who own shares units of ownership in the company.

ยกตัวอย่าง

If you consider how much money the company made, it could have paid its shareholders a much higher dividend.

หากคุณพิจารณาว่าบริษัทสร้างเงินได้ขนาดไหน นั่นหมายความว่าบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สูงยิ่งขึ้น

Split stock

Split stock แปลว่า การแบ่งหุ้น

Split stock (n.) shares that have been divided into smaller shares to make them easier to sell at a lower price.

ยกตัวอย่าง

A stock split is a decision by a company’s board of directors to increase the number of shares that are outstanding by issuing more shares to current shareholders.

การแบ่งหุ้นเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ในการเพิ่มจำนวนหุ้นที่คงค้างโดยการออกหุ้นเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันมากขึ้น

Trade

Trade แปลว่า ซื้อหุ้น ขายหุ้น

Trade (v.) to be bought and sold, or to buy and sell shares, on the stock exchange.

ยกตัวอย่าง

Today the shares in the company traded actively. วันนี้ หุ้นในบริษัทซื้อขายกันอย่างคึกคัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Initial public offering

Initial public offering

Initial public offering แปลว่า การเสนอขายหุ้นทีออกมาใหม่ครั้งแรก ตัวย่อคือ IPO เป็นเสนอายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอของนักพัฒนารุ่นใหม่

Initial public offering (n.) the first sale of a company’s shares to the public

ยกตัวอย่าง

The Chinese developer plans to launch a $1bn initial public offering in Hong Kong next month.

เดือนหน้านี้นักพัฒนาชาวจีนวางแผนที่จะเปิดตัวการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในฮ่องกง

ทดสอบความใจ

1. จงเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง “The first sale of ND Company raised $90 million in its________.”

A. exchange                    B. initial public offering

2. จงเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง “Disappointing profits mean that no ________will be paid to shareholders this year.”

A. dividend                         B. developer

3. จงเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่องว่าง “The volume of stocks _______today was very high.”

A. planed                             B. traded

เฉลย 1.B               2.A         3.B

Share
.