เรียนรู้คำศัพท์ไปกับข่าว “พิธีสาบานตนของโจ ไบเดน”

1306

เรียนรู้คำศัพท์ไปกับข่าว “พิธีสาบานตนของโจ ไบเดน”

            เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา นายโจ ไบเดน ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา หลังชนะการเลือกตั้งเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งลุงโจได้กล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกหลังได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 

.

            วันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับข่าวนี้กัน

 “Joe Biden was sworn in as the 46th president of the United States on Wednesday, declaring that “democracy has prevailed” and summoning American resilience and unity to confront the deeply divided nation’s historic confluence of crises.”

โจไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยประกาศว่า“ประชาธิปไตยมีชัย” และเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเข้มแข็งและสามัคคีเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่แบ่งแยกอย่างลึกซึ้ง 

ไบเดนหลั่งน้ำตา บอกลาเดลาแวร์ มุ่งสู่วอชิงตัน เตรียมเข้าพิธีสาบานตน

“This is our historic moment of crisis and challenge,” Biden said in an inaugural address that called on America to end its “uncivil war” and embrace a united front amid a series of daunting crises. “Unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail.”

“นี่เป็นช่วงเวลาแห่งวิกฤตและความท้าทายในประวัติศาสตร์ของเรา” ไบเดนกล่าวในคำปราศรัยครั้งแรกที่เรียกร้องให้อเมริกายุติ“สงครามที่ไม่สงบ”เราต้องยุติสงครามอนารยะ ที่คอยผลักให้เกิดการแบ่งแยกที่เลวร้ายลงเสียที ประวัติศาสตร์ ความศรัทธา และเหตุผล จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เราต้องเผชิญกับห้วงเวลานี้ในฐานะสหรัฐอเมริกา และ “ถ้าเราทำเช่นนั้นผมรับประกันว่าคุณจะไม่ล้มเหลว”

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

 • Sworn (v.) แปลว่า สาบาน
 • Embrace (v.) แปลว่า สยบ ยุติ
 • Declaring (v.) แปลว่า ประกาศ
 • Democracy (n.) แปลว่า ประชาธิปไตย
 • Prevailed (adj.) แปลว่า มีชัย เหนือกว่า
 • Summon (v.) แปลว่า เรียกร้อง
 • Resilience (v.) แปลว่า การยืดหยุ่นในจิตใจ
 • Unity (n.) แปลว่า ความสามัคคี
 • Confront (v.) แปลว่า การเผชิญ
 • Divided (v.) แปลว่า แบ่งแยก
 • Nation (n.) แปลว่า ประเทศชาติ
 • Historic (adj.) แปลว่า เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
 • Confluence (n.) แปลว่า จุดบรรจบ ที่รวมกัน
 • Crises (n.) แปลว่า วิกฤต
 • Challenge (v.) แปลว่า ท้าทาย
 • Inaugural (adj.) แปลว่า เกี่ยวกับการแต่งตั้ง
 • Uncivil (adj.) แปลว่า ป่าเถื่อน
 • War (n.) แปลว่า สงคราม
 • Embrace (v.) แปลว่า สยบ
 • United (adj.) แปลว่า เป็นปึกแผ่น
 • Front (adj.) แปลว่า ข้างหน้า
 • Amid (prep.) แปลว่า ท่ามกลาง
 • Daunting (adj.) แปลว่า น่ากลัว
 • Path (n.) แปลว่า หนทาง แนวทาง ครรลอง
 • Forward (v.) แปลว่า เดินหน้า
 • Guarantee (v.) แปลว่า การันตี รับรองได้
 • Fail (n.) แปลว่า ล้มเหลว

ทดสอบคำศัพท์

1. ให้นำคำศัพท์มาเติมในช่องว่าง the president __________an emergency meeting of his advisers.

A. Summoned

B. Guarantee

2. ข้อความที่กำหนดให้มีความหมายตรงกับคำศัพท์ในของใด?

“The belief in freedom and equality between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves”

A. Unity

B. Democracy

3. ให้นำคำศัพท์มาเติมในช่องว่าง Joe Biden was _____ in as the 46th president of the United States on Wednesday.

A. Guarantee

B. Sworn

เฉลย

ไบเดน-แฮร์ริสสาบานตนอย่างเป็นทางการแล้ว - โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

1. ให้นำคำศัพท์มาเติมในช่องว่าง the president __________an emergency meeting of his advisers.

ตอบ Summoned เพราะแปลว่าเรียกได้เช่นกัน ประโยคนี้แปลว่า “ประธานาธิบดีเรียกบรรดาที่ปรึกษาประชุมฉุกเฉิน”

2. ข้อความที่กำหนดให้มีความหมายตรงกับคำศัพท์ในของใด?

“The belief in freedom and equality between people, or a system of government based on this belief, in which power is either held by elected representatives or directly by the people themselves”

ตอบ Democracy แปลว่า ประชาธิปไตย

3. ให้นำคำศัพท์มาเติมในช่องว่าง Joe Biden was _____ in as the 46th president of the United States on Wednesday.

ตอบ Sworn แปลว่า สาบาน “โจไบเดนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา”

Share
.