สรุป! Present Continuous Tense ใช้กับเหตุการณ์ใดได้บ้าง

2693

Present Continuous Tense ใช้กับเหตุการณ์ใดได้บ้าง

Present Continuous Tense คือ อะไร?

Present = ปัจจุบัน Continuous = ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง Tense = เวลา ดังนั้น Present Continuous Tense จึงมีความหมายว่า การเล่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน

.

โครงสร้างของประโยคบอกเล่า Present Continuous Tense

Subject + V. to be + Verb. ing + Object + Adverb of time (Adverb of time ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้)

ยกตัวอย่าง

Right now, we are playing basketball at the gym. ตอนนี้พวกเรากำลังเล่นบาสอยู่ที่โรงยิม

 • Right now =Adverb of time (สามารถวางขึ้นต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้)
 • We = Subject
 • Are = Verb to be
 • Playing = Verb (ing)
 • Basketball = Object
 • At the gym = ส่วนขยายของประโยคที่ทำให้เราเข้าใจประโยคมากยิ่งขึ้น ถ้าหากเราบอกว่า “We are playing basketball.” ประโยคนี้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะมีองค์ประกอบของประโยคครบทั้ง ภาคประธาน ภาคกริยา และกรรม ซึ่งเมื่อเพิ่ม At the gym เข้าไปเป็นการใส่ข้อมูลรายละเอียดเพื่อขยายใจความของประโยคได้มากกว่าเดิม

โครงสร้างประโยคคำถาม Present Continuous Tense

 V. to be + Subject + Verb. ing + Object +(Adverb of time)?

การสร้างประโยคคำถามให้ขึ้นต้นด้วย Verb to be ตามด้วย Subject บวก Verb ing + Object + Adverb of time

ยกตัวอย่าง

 • Are you eating breakfast? คุณกำลังทานอาหารอยู่หรือเปล่า?
 • Are you trying to lose weight right now? ตอนนี้คุณกำลังพยายามลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่า?
 • Are you cheating on me? คุณกำลังนอกใจฉันหรือเปล่า?

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ Present Continuous Tense

Subject + V. to be + not + Verb.ing + Object + Adverb of time

โครงสร้างคล้ายกับประโยคบอกเล่าเพียงแต่ต้องใส่ not ลงไปข้างหน้า Verb ing

ยกตัวอย่าง

 • His employer is not paying his salary until now. นายจ้างของเขายังไม่ให้เงินเดือนจนกระทั่งตอนนี้
 • Right now, I am not feeling well. ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย

Present Continuous Tense ใช้กับเหตุการณ์ใดได้บ้าง

 • การพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันที่ยังคงดำเนินการอยู่และยังไม่เสร็จสิ้นลง โดยปกติจะมีการบอกเวลา หรือ Adverb of time ระบุอยู่ในประโยค

ยกตัวอย่าง

At the moment I’m working from home. ตอนนี้ฉันกำลังทำงานจากที่บ้าน 

At the moment = Adverb of time ณ เวลานี้ ตอนนี้

 • การพูดถึงสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในกระแส กำลังไวรัลอยู่ในช่วงนี้

ยกตัวอย่าง

At the present time, most people are wearing a mask to protect their self. ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่กำลังสวมหน้ากากเพื่อป้องกันตัวเอง

 • การพูดถึงเรื่องราวที่กำลังวางแผนให้เกิดขึ้นในอนาคต

ยกตัวอย่าง

 • I am watching my favorite movie tonight. ฉันจะดูหนังเรื่องโปรดคืนนี้
 • She is cooking dinner for birthday’s party tomorrow. พรุ่งนี้หล่อนจะทำอาหารค่ำสำหรับงานวันเกิด

ทดสอบความเข้าใจ

1. ข้อใดต่อไปนี้มีโครงสร้างประโยคเช่นเดียวกับ V. to be + Subject + Verb. ing +Object+ (Adverb of time)?

A. Is she seeing him tomorrow?  B. We are staying with friends.

2. “ฉันจะไปเจอแดนที่สนามบิน” ภาษาอังกฤษข้อใดถูกต้อง?

A. I’m meeting Dan at the airport. B. I’m leaving Dan at the airport.

3. “เขาจะไม่มาทำงานในสัปดาห์หน้า” ภาษาอังกฤษข้อใดถูกต้อง?

A. He isn’t working next week. B. Next week, he isn’t coming.

เฉลย

1. ข้อใดต่อไปนี้มีโครงสร้างประโยคเช่นเดียวกับ V. to be + Subject + Verb. ing +Object+ (Adverb of time)?

ตอบ Is she seeing him tomorrow?  

2. “ฉันจะไปเจอแดนที่สนามบิน” ภาษาอังกฤษข้อใดถูกต้อง?

ตอบ I’m meeting Dan at the airport.

3. “เขาจะไม่มาทำงานในสัปดาห์หน้า” ภาษาอังกฤษข้อใดถูกต้อง?

ตอบ He isn’t working next week.

Share
.