สรุปสั้น Sit VS Seat ใช้ต่างกันอย่างไร

3051

Sit กับ Seat เวลาที่เราได้นั่งสองคำนี้มักจะนึกถึงที่นั่ง หรือ นั่งกันใช่ไหม ซึ่งความจริงแล้วสองคำนี้มีความหมายในทำนองเดียวกันแต่มีการใช้งานหรือทำหน้าที่ในปรโยคที่ต่างกัน ดังนั้นทำให้หลายคนสับสนว่าสถานการณ์นี้ต้องใช้คำไหนและต้องวางไว้ตรงไหนของประโยคกันแน่ ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมทุกข้อสงสัยมาให้แล้ว ทั้งความหมาย หน้าที่ของคำ และควรใช้คำไหนในกรณีไหน 

         มาดูกันเลย

.
 • Sit แปลว่า นั่งลงบนเก้าอี้หรือที่นั่ง
 • Sit (v.)= to rest your weight on your bottom with your back straight, for example on/in a chair
 • ยกตัวอย่าง

She sat and stared at the letter in front of her. หล่อนนั่งจ้องตัวหนังสือที่อยู่ตรงหน้า

 • Sit แปลว่า การวางใครสักคนให้อยู่ในท่านั่ง 
 • Sit ที่เป็น transitive verb โดยมีโครงสร้าง (sit somebody + adv./prep.)
 • Sit (v.) = to put somebody in a sitting position
 • ยกตัวอย่าง
 • He lifted the child and sat her on the wall. เขาอุ้มเด็กขึ้นมาแล้ววางหล่อนบนกำแพง (วางให้อยู่ในท่านั่ง) โดยโครงสร้างดังนี้ (sit somebody + adv./Prep.)

 • Sit แปลว่า อยู่
 • Sit ที่เป็น intransitive Verb โดยมีโครงสร้าง (Sit + prep, adv.)
 • Sit =to be in a particular place
 • ยกตัวอย่าง
 • The pot was sitting in a sink. (sit + prep) หม้ออยู่ในอ่างล้างจาน
 • The jacket sat beautifully on her shoulders. (sit + adv.) เสื้อแจ็คเก็ตพาดอยู่ที่บ่าของหล่อนอย่างสวยงาม 
 • Sit แปลว่า ตำแหน่งหรือฐานะ
 • Sit = to have an official position as something or as a member of something
 • ยกตัวอย่าง
 • She sat on a number of committees. หล่อนม่ีฐานะเป็นคณะกรรมการในหลายชุด

Seat

 • Seat แปลว่า ที่นั่ง
 • Seat (n.) = a place where you can sit. 
 • ยกตัวอย่าง
 • Ladies and gentlemen, please take your seats ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน เชิญนั่งครับ/ค่ะ
 • He put his shopping on the seat behind him. เขาวางของที่ซื้อมาบนที่นั่งข้างหลัง
 • Seat แปลว่า ตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
 • Seat (n.) =  an official position as a member of a parliament, council, committee
 • ยกตัวอย่าง
 • Republicans currently hold 51 seats in the Senate. ปัจจุบันพรรครีพับลิแค็นดำรงตำแหน่ง 51 ที่นั่งในรัฐสภา

 • Seat แปลว่า ที่นั่งที่ได้จากการจองหรือจ่ายเงินซื้อมา เช่น ที่นั่งบนเครื่อง ในโรงหนัง ที่นั่งบนรถไฟ เป็นต้น
 • Seat = a place where you pay to sit in a plane, train, theatre, etc.
 • ยกตัวอย่าง
 • Would you like to prefer between an aisle seat and a window seat? คุณต้องการนั่งตรงไหนดีครับ/ค่ะ ระหว่างที่นั่งริมหน้าต่างหรือที่นั่งติดทางเดิน
 • To reserve a seat, visit our website. สำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ของเรา

สรุป

 • Sit เป็น Verb
 • Seat เป็น คำนาม 

มาทดสอบความเข้าใจกันดีกว่า

เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

 1. “Please take a …………. Would you like a cup of coffee?”
 1. Sit
 2. Seat

2. “The majority of ………… on the board will be held by business representatives.”

 1. Sits
 2. Seats

3. “I have an exercise bike just …………. at home not being used.”

 1. Sitting
 2. Sit

เฉลย

 1. “Please take a …….. . Would you like a cup of coffee?”

ตอบ Seat

2. “The majority of …… on the board will be held by business representatives.”

ตอบ Seats

3. “I have an exercise bike just …… at home not being used.”

ตอบ Sitting

Share
.