วลีจากสื่อต่างๆ ที่เรามักได้ยินบ่อยๆ และใช้งานได้จริง

1439

วลี ภาษาอังกฤษ ที่ฝรั่งชอบใช้

            วลีหรือ Phrase ที่เราได้ยินบ่อยๆในหนังหรือในเพลงที่เราชอบ แต่ไม่รู้ความหมายของมัน ซึ่งวลีพวกนี้ฝรั่งเค้าชอบใช้กันอยู่แล้วละ ดังนั้นถ้าหากเราอยากเก่งเรื่องการพูดหรือการฟังการศึกษาและรู้จัก Phrase พวกนี้ก็จำเป็นอย่างยิ่ง 

.

            ดังนั้นวันนี้เราได้รวบรวมวลีฮิตที่ฝรั่งชอบใช้กัน

How about it?

How about it? คิดยังไงกับมัน ใช้ในการนำเสนออะไรสักอย่าง แล้วอยากได้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เช่น ถ้าเราอยากถามเพื่อนว่ามันโอเคมั้ย แกว่าไงอ่ะ  

How about it? = used to make a suggestion

ยกตัวอย่างเช่น

A: I sent you a new project, Did you check an email? ฉันได้ส่งโครงการใหม่ไปให้คุณ คุณได้เช็คอีเมล์หรือยัง?

B: Yes, of course. ใช่ เห็นแล้ว

A: How about it ? คุณคิดยังไงกับมัน

In advance 

In advance แปลว่า ล่วงหน้า หรือก่อนเวลาที่กำหนด 

In advance = before a particular time, or before doing a particular thing

ยกตัวอย่างเช่น

  • Advance booking การจองล่วงหน้า
  • Advance notice การเตือนล่วงหน้า

I would like to pay the total debt in advance. ผมต้องการจ่ายหนี้สินทั้งหมดล่วงหน้า 

What’s about to happen?

What’s about to happen? แปลว่า อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ถามถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งต่างจากคำว่า What’s happed? แปลว่า เกิดอะไรขึ้น (เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว)

ยกตัวอย่าง

The U.S. isn’t ready for what’s about to happen even with a robust government response to the novel coronavirus, many people will be in peril. 

สหรัฐ ยังไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น แม้ว่ารัฐบาลจะตอบสนองต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่ประชาชนยังคงตกอยู่ในอันตราย

Let someone down 

Let someone down แปลว่า ทำให้ใครบางคนผิดหวัง

Let someone down = to cause someone to be disappointed, often because you have failed to do what you promised

ยกตัวอย่าง

You promised me that tomorrow you’ll come. Don’t let me down. เธอสัญญาไว้แล้วว่าจะมาหาฉันพรุ่งนี้ อย่าทำให้ฉันผิดหวังละ

From time to time

From time to time แปลว่า บางครั้งบางคราว เป็นบางที ไม่ได้บ่อยนัก

From time to time = the part of existence that is measured in minutes, days, years, etc., or this process considered as a whole

ยกตัวอย่าง

From time to time, we both go on picnics. เราสองคนไปปิกนิกกันเป็นครั้งคราว

We meet her from time to time. พวกเราพบหล่อนบ้างแต่ไม่บ่อยนัก

ทดสอบความเข้าใจ

1. เติมคำศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้อง Fishermen received ________ of the storm.

A. Advance notice B. Advance booking

2. เติมคำศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้อง

 We will show the new product at the walking street. ………….. ? If you have any idea please let us know.

A. How about it? B. What about to happen?

3. เติมคำศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้อง

We are difference class and I see her ……..

A. from time to time B.  In advance   

เฉลย

1. เติมคำศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้อง Fishermen received ________ of the storm.

ตอบ Advance notice

2. เติมคำศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้อง

 We will show the new product at the walking street. ………….. ? If you have any idea please let us know.

ตอบ How about it?

3. เติมคำศัพท์ในช่องว่างให้ถูกต้อง

We are difference class and I see her ……..

ตอบ from time to time

Share
.