รวมวลีเกี่ยวกับ Kick ที่ได้แปลว่า เตะ

3622

รวมวลีเกี่ยวกับ Kick ที่ได้แปลว่า เตะ

            ถ้าพูดถึงคำว่า kick ทุกคนก็จะนึกถึงความหมายคำว่า เตะ หรือ ถีบ แต่รู้หรือไม่ว่า คำว่า Kick ที่เป็นวลีฮิตที่ฝรั่งชอบใช้กันมันไม่ได้มีความหมายว่า เตะ หรือ ถีบ ซึ่งต้องบอกเลยว่าวลีพวกนี้มีความหมายที่ไม่ตรงตัว ถ้าไม่เคยได้ศึกษาหรือรู้จักมันมาก่อน รับรองว่าต้องงงอย่างแน่นอน แต่ไม่เป็นไรวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสำนวน Kick กัน

.

Kick against แปลว่า ต่อต้าน ไม่ยอมรับ ไม่สนใจ

Kick against = to refuse to accept something and react strongly against it.

ยกตัวอย่าง

As a boy, my cousin always kicked against his father’s authority.

ตอนเป็นเด็ก ลูกพี่ลูกน้องของฉันต่อต้านอำนาจของพ่อเขาอยู่เสมอ

Kick against the prick 

Kick against the prick เป็น Idiom ที่ไม่เป็นทางการ มีความหมายว่าต่อต้านกับผู้ที่อำนาจมากกว่าตนเอง

Kick against the prick = To resist, protest, or fight against those in positions of authority.

ยกตัวอย่าง

People in prison learn very quickly not to kick against the pricks. If they complain, the prison officers make their lives very difficult.

นักโทษเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่จะไม่ต่อต้าน หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่เรือนจำทำให้ชีวิตของพวกเขายากลำบาก

Kick-ass 

Kick-ass ถ้าแปลแบบตรงตัวจะแปลว่า เตะตูด ใช้กับสถานการณ์ใดก็ตามที่มีอุปสรรคมาขัดขวางทำให้งานไม่ราบรื่น Kick-ass จึงมีความหมายว่า การใส่พลังให้เต็มที่เพื่อขจัดอุปสรรค อารมณ์ประมาณเตะเรื่องยากออกไปซะ

Kick-ass = forceful

ยกตัวอย่าง

If you want to be a businessman, you need to think big and kick ass in life.  หากคุณต้องการเป็นนักธุรกิจ คุณต้องคิดใหญ่และฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตไปให้ได้

Kick back

Kick back สามารถใช้ได้ในสองกรณี

  • การส่งของคืน
  • การหยุดทำบางอย่างเพื่อพักผ่อน 

Kick back = to return something

ยกตัวอย่าง

The parcel was kicked back to my sister. พัสดุถูกส่งคืนกลับสู่น้องสาวของฉัน

Kick back = to stop to do something and relax

ยกตัวอย่าง

Your money is not important if you can’t kick back to fulfill your life.

เงินของคุณไม่สำคัญหรอกหากคุณยังไม่สามารถที่จะพักผ่อนเพื่อเติมเต็มชีวิตตัวเองบ้าง

ทดสอบความเข้าใจ

  1. If you want to tell your friend to rest, what sentence would you choose?
  1. Don’t worry, kick back your heart.
  2. Kick ass! Everything is possible.

2. She is very busy because her kids always fight and__________each other.  

  1. kick against
  2. Kick against the prick 

3. “Life is about_________ and you need to fight for your dream.”

  1. Kicking ass
  2. Kicking against

เฉลย

  1. If you want to tell your friend to rest, what sentence would you choose?

ตอบ Don’t worry, kick back your heart.

2. She is very busy because her kids always fight and__________each other.  

ตอบ kick against 

3. “Life is about_________ and you need to fight for your dream.”

ตอบ Kicking ass

Share
.