ความเหมือนที่แตกต่าง! มาดูคำศัพท์ความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

3233

คำศัพท์ที่ความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกัน

นี่ไม่ใช่ ซิ้งเกิ้ลใหม่ของ Getsunova แต่อย่างใด แต่ภาษาอังกฤษมีคำที่ให้ความหมายเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน

.

คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือให้ความหมายที่ใกล้เคียงกันภาษาอังกฤษเรียกว่า Synonym ซึ่งปกติแล้วในภาษาอังกฤษมีคำมากมายที่ให้ความหมายเหมือนกันแต่ใช้ในบริบทที่ต่างกันโดยที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าควรใช้คำไหนกับบริบทไหนดี  เพราะยังไม่เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคำ ทำให้เกิดความไม่มั่นใจในการใช้ ดังนั้นวันนี้เราได้นำคำที่มีความหมายคล้ายกันและนิยมใช้กันมาให้

เริ่มด้วย

Shop VS Store

ต่างกันตรงไหน ต่างกันอย่างไร

Shop

Shop แปลว่า ร้านค้า แหล่งจำหน่ายสินค้า ชาวอังกฤษนิยมใช้คำนี้

ซึ่งนอกจากเป็นคำนามแล้วนั้นยังสามารถเป็นกริยาได้ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น

Shop ที่เป็นคำนาม

Shop (n.) = the place where can buy the products or services

Would you like to go to the shop? อยากไปร้านค้ามั้ย

Shop ที่เป็นคำกริยา

Shop (v.) = to buy something

I tend to go to the local market if I’m just shopping for food.

ฉันมักจะไปตลาดนัดถ้าหากอยากไปหาอะไรกิน

Store 

Store เป็นคำที่ฝั่ง US นิยมใช้กันมาก

Store (n.) แปลว่า ร้านค้าทั่วไปขายสินค้าหลากหลายประเภท

ยกตัวอย่างเช่น

The store is open for late-night shopping on Wednesdays.

ร้านค้าเปิดซื้อสินค้าดึกขึ้นในวันพุธ

นอกจากนี้ ยังเป็นคำกริยาได้อีกด้วย

Store (v.) แปลว่า การเก็บสิ่งของบางอย่างไว้ใช้ในอนาคต

Store = to keep things in a special place for use in the future.

ยกตัวอย่างเช่น

I stored my possessions in my mother’s house while I was living in Korea.

ฉันเก็บสมบัติไว้ที่บ้านของแม่ในขณะที่ฉันอาศัยอยู่ที่เกาหลี

ต่อไปจะเป็นการพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับโลกและดาวเคราะห์ นั่นก็คือคำว่า Planet Earth and World ทั้งสามคำใช้ต่างกันอย่างไรมาดูกันเลย

Planet, Earth, and World ใช้ต่างกันยังไง

Planet (n.) แปลว่า ดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่ไปรอบๆดวงอาทิตย์เช่น โลก ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวเนปจูน 

ยกตัวอย่างเช่น

The planet Jupiter radiates twice as much heat from inside as it receives from the Sun.

ดาวพฤหัสแผ่ความร้อนเป็นสองเท่าเมื่อได้รับแสงจากพระอาทิตย์

Earth (n.) แปลว่า พื้นดินของโลกทางระบบนิเทศ เช่น พื้นปฐพี  

Earth = the land surface of the word.

ยกตัวอย่างเช่น

The earth was shaking and people rushed out of their houses in panic.

โลกสั่นสะเทือนผู้คนต่างพากันวิ่งหนีด้วยความตระหนก

Earth (v.) แปลว่า วางสายดินระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและพื้นดิน

Earth (v.) = to put earth between electrical equipment and the ground.

Earth (n.) แปลว่า สายดิน

ยกตัวอย่าง 

It’s so dangerous if Dan has not yet connected the heater and the earth to the set.

มันอันตรายมากหากแดนยังไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องทำความร้อนกับสายดิน

World (n.) โลก ในที่นี่มักจะกล่าวถึงอารยธรรมของหมู่มวลมนุษย์ วิถีชีวิต ระบบโครงสร้างในสังคม

“The planet on which human life has developed, esp. Including all people and their ways of life

ยกตัวอย่างเช่น

Technology evolution has changed the world. 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไป

คลายความสงสัยกันแล้ว อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะ

Share
.