อัพเดท! ศัพท์การเลือกตั้ง

1073

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้จะมีการเลือกตั้งอบจ.(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด ตั้งแต่เวลา 8.00 ปิดหีบเวลา 17.00 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นการได้ออกไปเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกของใครหลายๆคน ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาได้มีการออกมารณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตลอดจนการออกมาหาเสียงของเหล่านักการเมืองและคณะกันอย่างล้นหลามเพราะนี้คือช่วงเวลาสุดท้ายของการหาเสียง อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันด้วยนะ เลือกผู้นำที่ดีมาพัฒนาจังหวัดให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก วันนี้เลยรวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้งมาฝากกันอัพเดตคำศัพท์กับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น

 • Elections แปลว่า การเลือกตั้ง
 • Elector แปลว่า ผู้ออกเสียงเลือกตั้ง
 • Constituency แปลว่า เขตเลือกตั้ง, ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 • Contest แปลว่า ลงแข่ง ลงสมัครรับเลือกตั้ง
 • Absolute majority แปลว่า ข้างมาก, ส่วนใหญ่
 • Ballot แปลว่า บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
 • Ballot box แปลว่า หีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
 • Bastion แปลว่า ฐานเสียง
 • Board counting แปลว่า คณะกรรมการการตรวจคะแนน
 • Candidate แปลว่า ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
 • Canvass แปลว่า การหาเสียง, การตรวจนับคะแนน
 • Cast a ballot แปลว่า หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนน
 • Eligible voter แปลว่า ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
 • Faction แปลว่า ฝ่าย
 • Field แปลว่า ส่งคนลงสมัคร
 • Front-runner แปลว่า ผู้ที่มีคะแนนนำ
 • representative แปลว่า สมาชิกสภาผู้แทนราชฎร
 • Grassroots แปลว่า ระดับรากหญ้า
 • Loss of rights to vote แปลว่า การเสียสิทธิเลือกตั้ง
 • Manifesto แปลว่า นโยบาย
 • Majority แปลว่า เสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก
 • Minority แปลว่า เสียงข้างน้อย
 • Mobilise แปลว่า รวบรวม, ระดมพล
 • Neck and neck แปลว่า สูสี
 • Notice แปลว่า ข้อสังเกต
 • Opposition แปลว่า พรรคฝ่ายค้าน
 • Outcome แปลว่า ผลการเลือกตั้ง
 • Presence แปลว่า การแสดงตน
 • Platform แปลว่า นโยบาย
 • Pledge แปลว่า สัญญา ให้สัญญา
 • Policy แปลว่า นโยบาย
 • Political party แปลว่า พรรคการเมือง
 • Poll แปลว่า สำรวจความคิดเห็น
 • Polling station แปลว่า หน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • Race แปลว่า การแข่งขัน, การหาเสียง
 • Rally แปลว่า การชุมนุม, ประชุม
 • Red card แปลว่า ใบแดง
 • Returns แปลว่า ผลการเลือกตั้ง
 • Referendum แปลว่า ประชามติ การลงประชามติ
 • Rival แปลว่า คู่แข่ง
 • Stronghold แปลว่า ฐานเสียง
 • Turnout แปลว่า จำนวนผู้ออกมาลงคะแนน
 • Underdog แปลว่า พรรคที่เป็นรอง
 • Front-runner แปลว่า ผู้มีคะแนนนำ

สำนวนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

.

Spin doctor

 • Oxford Dictionary ให้คำจำกัดความกับคำนี้ว่า “a spokesperson employed to give a favorable interpretation of events to the media, especially on behalf of a political party.
 • Spin doctor คือ ผู้แทนของพรรคที่ต้องนำเสนอข้อมูล ข่าวเกี่ยวกับพรรคและต้องรักษาภาพลักษณ์ของตนให้เหมาะสมเพราะตนเปรียบเสมือนตัวแทนของพรรค

Strange bedfellows

Strange bedfellows สำนวนนี้ การสร้างพันธมิตรที่ต่างไปจากเดิมมาก ยกตัวอย่างเช่น พรรค A โจมตี พรรค B เสมอมาจู่ก็กลับกลายมาปรองดองกัน สร้างสมานฉันท์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

Witch hunt

Witch hunt สำนวนนี้หมายถึงการพยายามเปิงโปงเรื่องทางลบของอีกฝ่ายอย่างเอาเป็นเอาตาย สำนวนนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าแม่มดเป็นจุดเริ่มต้นของความชั่วร้ายของสังคม

อัพเดตศัพท์การเลือกตั้งกันแล้วอย่าลืมออกไปเลือกตั้งกันด้วยนะ


Share
.