หายงง.. วิธีใช้ Tough/Though/Through/ Thought/Thorough/Throughout

8283

Tough Though Through Thought Thorough Throughout 😵

คำศัพท์บางคำที่เขียนคล้ายกันมักจะทำให้หลายๆคนสับสน เพราะนอกจาก จะมีหน้าตาคล้ายกันแล้ว การออกเสียงยังฟังคล้ายกันไปอีก มึนเข้าไปใหญ่เลย จนบางคนถอดใจเพราะคิดยากเกินจะเข้าใจ

.

พอเจอคำพวกนี้ อย่าพึ่งตกใจ ให้เราสูดหายใจเข้าลึกๆ ตั้งสติ และลองเปิดใจตั้งใจอ่านบทความนี้อีกสักรอบ

มาเริ่มต้นกันใหม่

เริ่ม

  1. Tough (ADJ) อ่านว่า ทัฟ แปลว่า อึด, แข็งแกร่ง, ยาก

ยกตัวอย่าง

During the interview, I was asked some really tough questions.

ในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ฉันถูกถามด้วยคำถามที่ยากจริงๆ

Tough (ADJ) ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ใช้ในการขยายคำนาม เพื่ออธิบายลักษณะของคำนาม คือว่า question เพื่อบอกว่าคำถามที่ฉันถูกถามนั้น เป็นคำถามที่ยาก เอาเรื่องอยู่

2. Though (CON) อ่านว่า โด แปลว่า แม้ว่า (ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม)

ยกตัวอย่าง

Though she gave no sign, I was sure she had seen me.

แม้ว่าหล่อนยังไม่ให้สัญญาณฉันก็มั่นใจว่าหล่อนเห็นฉันแล้ว

Though (CON) ทำหน้าที่เป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมคำ, วลี หรือประโยคสองอันเข้าด้วยกัน โดยสองข้อความที่ถูกเชื่อมนั้นจะต้องมีน้ำหนักหรือความสำคัญเท่ากัน เช่นในประโยค เป็นการเชื่อมประโยคกับประโยค คือ she gave no sign และ I was sure she had seen me.

3. Through (PREP) อ่านว่า ธรู แปลว่า ผ่าน,ไปผ่าน (คำที่ใช้แสดงสถานที่ ตำแหน่ง ทิศทาง เวลาลักษณะ)

ยกตัวอย่าง

The burglar got in through the window.

หัวขโมยเข้ามาทางหน้าต่าง

Through (PREP) ในบริบทนี้เป็น Preposition of movement ใช้ในการบอกทิศทางและการเคลื่อนไหว ในประโยคบอกเพื่อให้ทราบว่าหัวขโมยผ่านทางหน้าต่าง

4. Thought (N) อ่านว่า ธ๊อตท์ แปลว่า ความคิด, ความคิดเห็น

ยกตัวอย่าง

She often expresses her thoughts on Twitter.

หล่อนมันจะแสดงความคิดเห็นบนทวิตเตอร์

Thought (N) สังเกตง่ายคำนามส่วนใหญ่จะมี Article อยู่ข้างหน้าเสมอในประโยคคือคำว่า her แสดงความเป็นเจ้าของ

อีก 1 ความหมายของ Thought (V) ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยา Thought เป็น verb ช่องที่ 2 และ 3 (think thought thought)

5. Thorough (ADJ) อ่านว่า เธอ-โรว แปลว่า อย่างละเอียดลึกซึ้ง

ยกตัวอย่าง

You will need a thorough understanding of the subject.

คุณจะต้องทำความเข้าใจวิชานี้อย่างละเอียด

Thorough (ADJ) ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ใช้ในการขยายคำนาม เพื่ออธิบายลักษณะของคำนาม ในบริบทนี้ thorough ขยาย understanding ซึ่งเป็นคำนามแปลว่า ความเข้าใจ thorough understanding จึงหมายถึงความเข้าใจอย่างถ่องแท้

6. Throughout (PREP) อ่านว่า ธรู-เอ้าท์ แปลว่า ทั้ว,ทั่วทั้ง, ตลอดทั้ง

ยกตัวอย่าง

We export our products to markets throughout the world.

เราส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราไปยังตลาดทั่วโลก

Through (PREP) ในบริบทนี้เป็น Preposition of movement ใช้ในการบอกทิศทางและการเคลื่อนไหว ในประโยคบอกเพื่อให้ทราบว่าการส่งออกสินค้าไปไกลทั่วโลก

เป็นยังไงบ้างค่ะ คิดว่าน่าจะคลายความสงสัยและความสับสนลงได้บ้าง อย่าลืมทบทวนบ่อยๆ พอเราเจอจนคุ้นตาจะทำให้เราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้น ค่อยเป็นค่อยไป เติมเต็มวันละนิด พอความรู้ตกตะกอนเราก็จะไม่ต้องจำมันอีกต่อไป เพราะสามารถเข้าใจมันได้โดยอัตโนมัติ

Share
.