สรุป Determiner ที่ Toeic ชอบออก

2110

สรุป Determiner ที่ Toeic ชอบออก

เนื่องจาก Determiner เป็น1ในเรื่องที่ Toeic ชอบเอาออกสอบ ดังนั้นเราจึงเห็นว่าการเข้าใจ Determiner จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้ง่ายกว่าเดิม 

.

วันนี้เลยสรุป Determiner แบบสั้นๆเข้าใจง่ายมาฝากกัน

Determiner คืออะไร?

คำที่ใช้วางหน้าคำนาม เพื่อบ่งบอกจำนวน เพื่อชี้เฉพาะ เพื่อบอกปริมาณ และการแสดงความเป็นเจ้าของ

ประเภทของ Determiner มีดังนี้

Article (A,AN,The) 

A,AN สองตัวนี้ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ เช่น หนึ่งคน หนึ่งตัว หนึ่งสิ่ง เป็นต้น

 • An ใช้สำหรับคำนามที่ขึ้นตัวด้วยสระ A E I O U
 • ยกตัวอย่างเช่น 
 • An apple 
 • An elephant

ส่วน The คำนี้นำหน้าคำนามได้ทั้ง เอกพจน์และพหูพจน์ โดยมีหลักการใช้ The อยู่ว่า เราจะใช้ The กับคำนามที่เฉพาะเจาะจง เช่น The door ประตูบ้านนั้น

หรือ The ใช้กับคำนามที่กล่าวซ้ำเป็นครั้งที่สองเพื่อให้ทราบว่ามันคืออันเดียวกัน

The ใช้กับคำนามที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก

เช่น The moon, the world, the sun 

คำต้องห้ามที่ไม่ใช่กับ The

 • วัน เดือน ปี
 • ยกตัวอย่างเช่น Wednesday, November, 2020, Christmas day 
 • อาหาร มื้ออาหาร
 • ยกตัวอย่างเช่น Lunch, salad, steak, dinner
 • ชื่อโรงเรียน ชื่อมหาวิทยาลัย สถานศึกษา
 • ยกตัวอย่าง Nick graduated from Chulalongkorn university.
 • ชื่อ ทวีป ประเทศ เมืองหลวง ถนน มลรัฐ
 • ยกตัวอย่างเช่น Next week, We’re going to Japan. 
 • ชื่อเกาะ ทะเลสาป เกาะ
 • ยกตัวอย่างเช่น Lipe island is a wonderful destination.
 • ชื่อร้านค้า
 • ยกตัวอย่างเช่น We will meet at Watson. 
 • ชื่อสาขาวิชา
 • ยกตัวอย่างเช่น I’m studying Business Administration. 

Demonstratives เป็น determiners ที่ใช้บอกความใกล้ไกลของคำนามเทียบกับตัวผู้พูด

มีดังนี้

This แปลว่า “นี้” ใช้กับสิ่งที่อยู่ “ใกล้” ที่เป็น “เอกพจน์”

This book is mine. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

That แปลว่า “นั้น” ใช้กับสิ่งที่อยู่ “ไกล” ที่เป็น “เอกพจน์”

That car is black. รถคันนั้นสีดำ

These แปลว่า “เหล่านี้” ใช้กับสิ่งที่อยู่ “ใกล้” ที่เป็น “พหูพจน์”

These computers are available. คอมพิวเตอร์เหล่านี้ว่างอยู่

Those แปลว่า “เหล่านั้น” ใช้กับสิ่งที่อยู่ “ไกล” ที่เป็น “พหูพจน์”

Those products are coming. สินค้าเหล่านั้นกำลังมา

Possessives คือคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, his, her, its, their, our และนอกจากคำเหล่านี้แล้ว เรายังสามารถใช้’s ไว้ข้างหลังคำนาม เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของก็ได้เช่นกัน เช่น Addy’s house แปลว่า บ้านของแอดดี้

Our company embraces diversity and inclusion 

บริษัทของเรายอมรับและสนับสนุนแนวคิดความหลากหลายของบุคลากร

Quantifiers คือ determiners ที่ใช้บอกปริมาณ เช่น many, much, more, most, some, any, few, little

ยกตัวอย่าง

Reading can be a great benefit to you in many different ways such as sharpening your mind, imagination, and writing skills.

Numbers คือ determiners ที่บอกปริมาณเป็นจำนวนตัวเลข ได้แก่ one, two, three, four, …

ยกตัวอย่างเช่น 

There are two ways to improve listening skill. 

อย่าลืมทบทวนกันด้วยนะ

Share
.