ศัพท์ TOEIC ออกจริง ออกบ่อย ออกไม่หยุด!

1842

Toeic คือ การทดสอบภาษาอังกฤษ  ที่คนนิยมสอบกันมากเพราะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและมีความสำคัญกับทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเข้าและยื่นสมัครงาน อีกทั้งบริษัทชั้นนำต่างต้องการพนักงานที่มีความสามารถทางภาษาที่การันตีโดยผลการสอบ Toeic

ดังนั้นเรานำ Trick พิเศษที่ช่วยให้โกยคะแนนไปแบบเต็มๆ

.

1. การทำงาน

 • Arrange (V) แปลว่า จัดเตรียม
 • Business (N) แปลว่า ธุรกิจ
 • Commitment (N) แปลว่า สัญญา
 • Document (N) แปลว่า เอกสาร
 • Process (N) แปลว่า กระบวนการ

2. การตัดสินใจ

 • Alternative (N) แปลว่า ทางเลือก
 • Decision (N) แปลว่า การตัดสิน
 • Dependent (N) แปลว่า พึ่งพา
 • Exactly (N) แปลว่า แน่นอน
 • Tentative (N) แปลว่า ไม่แน่นอน

3. กิจกรรม

 • Competition (N) แปลว่า การแข่งขัน
 • Competitor (N) แปลว่า ผู้แข่งขัน
 • Display (V) โชว์,การแสดง
 • Practice (N) แปลว่า วิธีปฏิบัติ

4. การเดินทาง

 • Passenger (N)  แปลว่า ผู้โดยสาร
 • Pedestrian (N) แปลว่า คนเดินเท้า
 • Tour guide (N) แปลว่า มัคคุเทศก์
 • Trip (N) แปลว่า การเดินทาง
 • Truck (N) แปลว่า รถบรรทุก

5. เครื่องใช้ต่างๆ

 • Bench (N) แปลว่า ม้านั่ง
 • Curtain (N) แปลว่า ผ้าม่าน
 • Furniture (N) แปลว่า เครื่องเรือน
 • Playground (N) แปลว่า สนามเด็กเล่น
 • Window (N) แปลว่า หน้าต่าง

6. กริยาที่ออกบ่อยๆ

 • Hang (V) แปลว่า ห้อย,แขวน
 • Hold (V) แปลว่า ถือ
 • Keep (V) แปลว่า เก็บ
 • Leave (V) แปลว่า ออกจาก
 • Maintain (V) แปลว่า รักษา

7. At ใช้กับคำศัพท์อะไรบ้าง?

 • Good at (ADJ)  แปลว่า เก่งเรื่อง
 • Amazed at (ADJ)  แปลว่า ทึ่ง, ประหลาดใจเรื่อง
 • Surprised at (by) (ADJ)   แปลว่า ประหลาดใจเรื่อง
 • Terrible at (ADJ)  แปลว่า ไม่เก่งเรื่อง,แย่เรื่อง
 • Disappointed at (ADJ)  แปลว่า ผิดหวังเรื่อง

8. With ใช้กับคำศัพท์อะไรบ้าง?

 • Comply with (V) แปลว่า ยอมตาม
 • Agree with (someone)(V) แปลว่า เห็นด้วยกับ (ใคร)
 • Associate with (V) แปลว่า ร่วมมือกับ
 • Come up with (V) แปลว่า เกิดไอเดีย
 • Replace with (V) แปลว่า แทนที่ด้วย

9. For ใช้กับคำศัพท์อะไรบ้าง?

 • Eager for (ADJ) แปลว่า กระตือรือร้น
 • Eligible for (ADJ) แปลว่า คุณสมบัติเหมาะสำหรับ
 • Known for (ADJ) แปลว่า เป็นที่รู้จักเรื่อง
 • Famous for (ADJ) แปลว่า มีชื่อเสียงเรื่อง
 • Notorious (ADJ) แปลว่า มีชื่อเสียง(แง่ลบ)เรื่อง

10. To ใช้กับคำศัพท์อะไรบ้าง?

 • Able to (do something) (ADJ) แปลว่า สามารถทำ…ได้
 • Relate to (ADJ) แปลว่า เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์กับ
 • Accustomed to (something) (ADJ) แปลว่า คุ้นเคยกับ
 • Allergic to (something) (ADJ) แปลว่า มีอาการแพ้
 • Beneficial to (ADJ) แปลว่า มีประโยชน์ต่อ

11. About ใช้กับคำศัพท์อะไรบ้าง?

 • Anxious about (ADJ) แปลว่า กังวลเกี่ยวกับ
 • Certain about (ADJ) แปลว่า แน่ใจเกี่ยวกับ
 • Curious about (ADJ) แปลว่า สงสัยเกี่ยวกับ
 • Doubtful about (ADJ) แปลว่า สงสัยเกี่ยวกับ
 • Enthusiastic about (ADJ) แปลว่า กระตือรือร้นเรื่อง

12. About ใช้กับคำศัพท์อะไรบ้าง?

 • Focus on (V) แปลว่า มีสมาธิกับ
 • Depend on (V) แปลว่า ขึ้นอยู่กับ
 • Agree on (something) (V) แปลว่า เห็นด้วยเรื่องอะไร
 • Rely on (upon) (V) แปลว่า พึ่งพา,ขึ้นอยู่กับ
 • Decide on (upon) (V) แปลว่า ตัดสินใจ
Share
.