ศัพท์ที่เเสนคิดถึง | ศัพท์ที่นักเดินทางต้องรู้

1182

เทศกาลแห่งการหยุดยาวของสิ้นปีกำลังจะมาถึงหลังจากที่ผ่านมรสุมมาตลอดทั้งปี ใครหลายคนเตรียมแพลนการเดินทางไว้ไปชาร์จแบตให้กับร่างกายและจิตใจได้ไปพบกับการพักผ่อน พักเรื่องราวที่แบกเอาไว้ หย่อนใจไปกับสายลมแสงแดดในวันหยุดยาวนี้ ยิ่งเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้ด้วยธรรมชาติกำลังสวยงามเพื่อต้อนรับทุกคนอยู่แน่ๆ เก็บกระเป๋าแบกกล้องถ่ายไปถ่ายรูปชิลล์ๆกันดีกว่า 

วันนี้เราเลยรวบรวมกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาฝากทุกคนกัน

.

คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง

ท่าอากาศยาน Aircraft

 • Air ticket (n.) แปลว่า ตั๋วเครื่องบิน
 • Boarding Card (n.) แปลว่า บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
 • Luggage (n.) แปลว่า กระเป๋าเดินทาง
 • Baggage Tag (n.) แปลว่า ป้ายติดกระเป๋า
 • Departure lounge (n.) แปลว่า ห้องพักผู้โดยสารขาออก
 • Embarkation Card (n.) แปลว่า บัตรขึ้นเครื่อง
 • Flight number (n.) แปลว่า เที่ยวบิน
 • International flight (n.) แปลว่า เที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • Domestic flight  (n.) แปลว่า เที่ยวบินในประเทศ
 • Window seat (n.) แปลว่า ที่นั่งข้างหน้าต่าง
 • Aisle seat (n.) แปลว่า ที่นั่งริมทางเดิน
 • Reservation (n.) แปลว่า การจอง
 • Airport (n.) แปลว่า สนามบิน
 • Terminal (n.) แปลว่า สถานีปลายทาง
 • Airline (n.) แปลว่า สายการบิน
 • Flight attendant  (n.) แปลว่า ต้อนรับบนเครื่อง
 • Seatbelt (n.) แปลว่า เข็มขัดนิรภัย
 • Passengers’ entrance (n.) แปลว่า ทางเข้าสำหรับผู้โดยสาร
 • Check – in (n.) แปลว่า การตรวจเอกสารเมื่อขึ้นหรือลงเครื่อง
 • Taking off (n.) แปลว่า การบินขึ้น
 • Landing (n.) แปลว่า การลงจอด
 • Arrive (n.) แปลว่า มาถึง
 • Customs (n.) แปลว่า ด่านศุลกากร
 • Declare (n.) แปลว่า การแจ้งเสียภาษี
 • Duty free shop  (n.) แปลว่า ร้านค้าปลอดภาษี
 • Tax (n.) แปลว่า ภาษี
 • Gate (n.) แปลว่า ประตูขึ้นเครื่องบิน
 • Immigration (n.) แปลว่า ตรวจคนเข้าเมือง
 • Passport Number (n.) แปลว่า หมายเลขพาสปอร์ต
 • Airsick (n.) แปลว่า เมาเครื่องบิน
 • Flight delay (n.) แปลว่า เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด
 • Hand luggage (n.) แปลว่า กระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง
 • Aboard (n.) แปลว่า อยู่บนเครื่อง
 • Country of origin (n.) แปลว่า ประเทศที่เกิด
 • Departure tax (n.) แปลว่า ภาษีขาออก
 • Destination (n.) แปลว่า จุดหมายปลายทาง
 • Long haul route (n.) แปลว่า การเดินทางระยะไกล
 • Package tour (n.) แปลว่า การท่องเที่ยวแบบเหมาจ่าย
 • Ticket agent (n.) แปลว่า ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว
 • Time – table (n.) แปลว่า ตารางเวลา
 • Tour operator (n.) แปลว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
 • Charter plane (n.) แปลว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำ
 • Ramp (n.) แปลว่า บันไดขึ้นลงเครื่องบิน
 • Local time  (n.) แปลว่า เวลาท้องถิ่น
 • Transit Lounge (n.) แปลว่า พักผู้โดยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน
 • Airfare (n.) แปลว่า ค่าโดยสารเครื่องบิน
 • First class (n.) แปลว่า ตั๋วชั้นที่หนึ่ง
 • Business class (n.) แปลว่า ตั๋วชั้นธุรกิจ
 • Economy class (n.) แปลว่า ชั้นประหยัด
 • Round trip (n.) แปลว่า ไปกลับ
 • A one – way ticket (n.) แปลว่า ตั๋วเที่ยวเดียว
 • One way (n.) แปลว่า ทางเดียว

“ผู้โดยสารโปรดทราบ ขบวนรถที่กำลังเข้าสู่ชานชาลาจะให้บริการถึงสถานีปลายทาง เชียงใหม่” Attention please, The train now arriving is for Chaingmai. เชื่อว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงประกาศทุกคนจะตื่นเต้น เพราะรู้ว่าเรื่องราวของความสนุกกำลังจะเกิดขึ้น

คำศัพท์เกี่ยวสถานีรถไฟ Train station

 • Train journey (n.) แปลว่า การเดินทางโดยรถไฟ
 • Ticket office (n.) แปลว่า สำนักงานขายตั๋ว
 • Ticket barrier (n.) แปลว่า ด่านเก็บตั๋ว
 • Ticket inspector = พนักงานตรวจตั๋ว
 • Ticket collector = พนักงานเก็บตั๋ว
 • Compartment = ตู้โดยสารรถไฟ
 • Train journey = การเดินทางโดยรถไฟ
 • Timetable (n.) แปลว่า ตารางเวลา
 • Ticket machine (n.) แปลว่า เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติ
 • To get on the train (n.) แปลว่า ขึ้นรถไฟ
 • To get off the train (n.) แปลว่า ลงรถไฟ
 • Single ticket (n.) แปลว่า ตั๋วทางเดียว
 • Return ticket (n.) แปลว่า ตั๋วไปกลับ
 • Seat (n.) แปลว่า ที่นั่ง
 • Window seat (n.) แปลว่า ที่นั่งติดหน้าต่าง
 • Aisle seat (n.) แปลว่า ที่นั่งติดทางเดิน
 • Sleeper train (n.) แปลว่า รถไฟแบบนอน
 • First class (n.) แปลว่า ชั้นหนึ่ง
 • Second class (n.) แปลว่า ชั้นสอง
 • Regular train (n.) แปลว่า รถไฟธรรมดา
 • Express train (n.) แปลว่า รถไฟด่วน
 • Railway line  (n.) แปลว่า เส้นทางการเดินรถไฟ
 • Tunnel (n.) แปลว่า อุโมงค์
 • Signal (n.) แปลว่า สัญญาณ
 • Platform (n.) แปลว่า ชานชาลา
 • Luggage rack (n.) แปลว่า ช่องใส่กระเป๋าเดินทาง
 • Departure time (n.) แปลว่า เวลาออก
 • Arrival time (n.) แปลว่า เวลาเข้า
 • Train tracks (n.) แปลว่า รางรถไฟ
รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2562 เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าหนาว

ถ้าจะพูดถึงการเดินทางยอดฮิตของเหล่านักเดินทางก็คงต้องเป็นทางอากาศและทางบก การโดยสารเครื่องบินมีข้อดีที่ทำให้เราถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วที่สุด แต่การเดินทางทางรถไฟก็ให้บรรยากาศไปอีกแบบนึง ได้ดื่มด่ำกับสิ่งแวดล้อมที่รถไฟวิ่งผ่าน วิถีชีวิต ท้องนา ท้องฟ้า ภูเขา ลำธาร สถานที่สวยๆที่รอให้เราออกไปสัมผัสมันด้วยตัวเราเอง เพราะ “การเดินทางมีคุณค่าให้เราออกตามหาเสมอ”

Share
.