รวมวลี/คำศัพท์ในการซักประวัติผู้ป่วย

5186

การระบาดของรอบใหม่ของโรคโควิด 19 ที่เพิ่มอัตราผู้ติดเชื้อและเชื่อว่าบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ต้องเหนื่อยและคอยเฝ้าระวังกับเรื่องนี้อีกครั้งก็ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วยและปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เราจึงขอส่งกำลังไปยังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านปลอดภัยและขอให้เชื้อโรคกลับมาเป็นศูนย์ในเร็ววัน  เราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเพื่อที่จะป้องกันตนเองจากเชื้อโรคและต้องรักษาระยะห่าง หากมีอาการไข้สูง ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ต้องรีบไปเช็คให้แน่ใจ ไม่ปกปิดข้อมูลและหากได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ต้องตระหนักความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเป็นอันดับแรก และวิธีนี้จะช่วยลดภาระงานให้เจ้าหน้าที่อีกด้วย

วันนี้จึงรวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในการซักประวัติผู้ป่วยมาใน Ver. Eng

.

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามอาการป่วย

 • May I take your temperature?
 • แปลว่า ขอวัดอุณหภูมินะครับ/คะ
 • Your temperature is normal.
 • แปลว่า อุณหภูมิปกติครับ/ค่ะ
 • Your temperature is a little high.
 • แปลว่า อุณหภูมิสูงเล็กน้อยครับ/ค่ะ
 • Your temperature is very high.
 • แปลว่า อุณหภูมิสูงมากครับ/ค่ะ
 • Please describe your symptoms?
 • แปลว่า ช่วยบอกอาการหน่อยได้ไหมครับ/คะ
 • When did your symptoms start?
 • แปลว่า เริ่มมีอาการเมื่อไหร่
 • Have you been to any other countries within the last 14 days?
 • แปลว่า ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาได้ไปประเทศไหนมาบ้างมั้ย
 • How many day have you been in Thailand?
 • แปลว่า คุณอยู่เมืองไทยมากี่วันแล้ว
 • Are you staying with anyone?
 • แปลว่า คุณพักอยู่กับใครบ้างมั้ย
 • How many people are you staying with?
 • แปลว่า คุณพักอยู่กับใครกี่คน
 • Who are you traveling with?
 • แปลว่า คุณเดินทางมาพร้อมกับใคร
 • You need to be on a 14 quarantine.
 • แปลว่า คุณต้องกักตัว14 วันต่อจากนี้
 • Do you have any medical conditions?
 • แปลว่า คุณมีโรคประจำตัวมั้ย
 • You have to wait for the laboratory diagnosis 1 days.
 • แปลว่า คุณต้องรอผลการตรวจ 1 วัน
 • Are you on any sort of medication?
 • แปลว่า คุณกินยาอะไรอยู่บ้าง
 • Where have you been treated?
 • แปลว่า รักษาที่ไหนมาแล้วบ้าง

คำศัพท์ในประโยค

Temperature (N) แปลว่า อุณหภูมิ

Normal (ADJ) แปลว่า ปกติ

High (ADJ) แปลว่า สูง

Symptom (N) แปลว่า อาการ

Start (V) แปลว่า เริ่ม

Quarantine (N) แปลว่า การกักตัว

Medical conditions (N) แปลว่า โรคประจำตัว

Laboratory diagnosis (N) แปลว่า ผลการตรวจ

Medication (N) แปลว่า ยา

Treat (V) แปลว่า รักษา

Share
.