ติวเข้มคำศัพท์ พร้อมสอบตม. | แบ่งศัพท์เป็นบริบทต่างๆ ให้อ่านง่าย

2144

รวมศัพท์ที่คนสอบตม. ต้องรู้

แม้ว่าจะผ่านไปมาดๆกับการประกาศผลสอบรอบภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบติดและให้ทุกคนโชคดีในการสอบครั้งถัดไป ส่วนคนที่ยังไม่พลาดรอบนี้ไม่เป็นไรจ้า เพราะวันนี้เรารวบรวมคำศัพท์มาให้ท่อง เตรียมไว้ก่อนสำหรับสอบปีหน้า ตุนไว้ก่อนโอกาศหน้าผ่านฉลุยแน่นอน ขอรับรองหาเนื้อหาต่อไปนี้ถ้าเราจำได้หมดนอกจากจะมีโอกาสสอบผ่านแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อีก เพราะเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในด้านนี้จริงๆ

.

ศัพท์เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง

 • Application form แปลว่า แบบฟอร์มยื่นคำร้อง
 • Alien แปลว่า คนต่างด้าว
 • Refugees  แปลว่า ผู้ลี้ภัย
 • Migrant แปลว่า ผู้ต้องการข้ามแดน
 • Landlord แปลว่า เจ้าของบ้าน
 • Dwelling Place แปลว่า เคหสถาน
 • Domicile แปลว่า ภูมิลำเนา
 • Description แปลว่า รูปพรรณ

ศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง

 • Id card แปลว่า บัตรประจำตัวประชาชน
 • Passport แปลว่า หนังสือเดินทาง
 • Temporary Passport แปลว่า หนังสือเดินทางชั่วคราว
 • Traveling Document แปลว่า เอกสารเดินทาง
 • Border pass แปลว่า บัตรผ่านแดน
 • CI. (certificate of identity) แปลว่า หนังสือสำคัญประจำตัว
 • Bankbook/ Passbook แปลว่า สมุดบัญชี
 • Medical certificate แปลว่า ใบรับรองแพทย์
 • Work permit แปลว่า ใบอนุญาตทำงาน

ประโยคที่ใช้เกี่ยวกับเอกสาร

 • Please complete the form. แปลว่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยครับ/ค่ะ
 • Please fill out the form. แปลว่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยครับ/ค่ะ
 • Please speak slowly. แปลว่า กรุณาพูดช้าลงหน่อยครับ/ค่ะ
 • Please sign your name. แปลว่า กรุณาเซ็นชื่อด้วยครับ
 • That’s correct. แปลว่า ถูกต้องแล้วครับ/ค่ะ
 • Precisely แปลว่า ถูกต้องแล้วครับ/ค่ะ
 • That’s incorrect. แปลว่า ไม่ถูกต้องครับ/ค่ะ
 • I’m afraid that’s not correct แปลว่า เกรงว่านั้นจะไม่ถูกต้อง

ศัพท์เกี่ยวกับการไม่อนุญาต

 • Permission แปลว่า การอนุญาต
 • Revoke Permission แปลว่า เพิกถอนใบอนุญาต
 • Refused entry แปลว่า การเข้าเมืองที่ถูกปฏิเสธ
 • Deportation แปลว่า การส่งตัวกลับ/เนรเทศ
 • Extradition แปลว่า การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
 • Detention แปลว่า การกักตัว
 • Obstruction แปลว่า การขัดขวาง

ศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย

 • Human trafficking แปลว่า การค้ามนุษย์
 • People smuggling แปลว่า การลักลอบขนคนเข้าเมือง
 • Violation แปลว่า การฝ่าฝืน
 • Child abuse แปลว่า ทารุณกรรมเด็ก เยาวชน
 • Theft/ Thief  แปลว่า การลักทรัพย์
 • Burglary/ Burglar แปลว่า การย่องเบา/นักย่องเบา
 • Embezzlement แปลว่า การยักยอกทรัพย์
 • Snatching แปลว่า การวิ่งราว

ศัพท์เกี่ยวกับการปลอมแปลง

 • Fraud แปลว่า การฉ้อโกง
 • Fraudster แปลว่า ผู้กระทำการฉ้อโกง
 • Deception แปลว่า การหลอกหลวง
 • Counterfeit passport แปลว่า หนังสือเดินทางปลอม
 • Fraudulent passport แปลว่า หนังสือเดินทางที่ถูกดัดแปลง
 • Imposter แปลว่า ผู้ที่แสดงตนเป็นบุคคลอื่น
 • To forge แปลว่า ปลอม

ประโยคที่ใช้ในการสอบถาม

หากต้องการสอบถามว่า มีอะไรขัดข้องหรือเปล่า ถามได้จากประโยคเหล่านี้

 • What is the matter?
 • What’s the problem?
 • What seems to be the problem?
 • What seems to be the matter?

กรุณาพูดอีกครั้ง พูดได้ว่า

 • Please repeat that.
 • Pardon me?
 • Please say that again.

แนะนำให้แบ่งจำเป็นหมวดหมู่จะทำให้จำได้ง่ายขึ้นหรือสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้มาทำเป้นปฏิทินคำศัพท์ก็ได้กำหนดไว้เลยว่าแต่ละวันต้องจำได้กี่คำ คำไหนไม่ได้คัดศัพท์ซ้ำๆสักหนึ่งหน้ากระดาษรับรองจำได้แน่นอน

Share
.