คู่คำศัพท์ชวนสับสน ที่ออก TOEIC บ่อยมาก

1087

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หน้าตาละไม้คล้ายกันมากจนบางทีก็สับสนว่าอะไรเป็นอะไร จนทำให้หลายๆคนงงและอาจจะจำสลับกัน ดังนั้นวันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์ที่หน้าตาคล้ายกันมาฝากแถมยังชอบไปโผล่ในข้อสอบ Toeic อยู่บ่อยๆ

เริ่มที่

.

Scare VS Scarce

Scare (V) แปลว่า ทำให้ตกใจหรือกลัว

ยกตัวอย่าง

 • She is scared of the dark. หล่อนกลัวความมืด
 • It makes me scared to be alone in the old museum. การอยู่คนเดียวที่พิพิธภัณฑ์เก่ามันทำให้ฉันกลัว

Scarce (ADJ) หายาก ขาดแคลน ไม่เพียงพอ

ยกตัวอย่าง

 • A millionaire could afford to choose scarce antiques. เศรษฐีสามารถเลือกซื้อของเก่าที่หายาก
 • Rain is very scarce, but the canals supply ample water for cultivation and all other purposes
 • ฝนตกเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและวัตถุประสงค์อื่นๆ

Rare VS Rear

Rare (ADJ) หายาก มีน้อย

ยกตัวอย่าง

 • The rare precious treasures are full of this museum. แปลว่า สมบัติล้ำค้าที่หายากมีอยู่เต็มในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
 • The rare tea herbs are very expensive. แปลว่า ชาสมุนไพรที่หายากมีราคาแพง

Rear (ADJ) ท้าย หลัง

ยกตัวอย่าง

 • I can see her in my rear window, just sitting there, plotting a way they can escape.

ฉันเห็นเธอผ่านหน้าต่างด้านหลัง นั่งอยู่ตรงนั้นวางแผนหาทางที่พวกเขาจะหนีได้

Curtain VS Certain

Curtain (N) แปลว่า ผ้าม่าน

ยกตัวอย่าง

Jenny pulled a curtain to see the beautiful ocean. เจนนี่ดึงม่านเพื่อดูมหาสมุทรที่สวยงาม

Certain แปลว่า แน่นอน มั่นใจ

 • She’s not certain of the precise date. หล่อนยังไม่แน่ใจในวันที่ที่แน่ชัด
 • That room is completely dark so I’m not certain who was there. ห้องนั้นมันมืดมากจนฉันไม่แน่ใจว่าใครอยู่ในนั้น

College VS Colleague

College (N) วิทยาลัย

ยกตัวอย่าง

 • Next year, my brother will go to college. น้องชายของฉันจะไปวิทยาลัยในปีหน้า

Colleague (N) เพื่อนร่วมงาน

ยกตัวอย่าง

My boss works with his colleagues in Japan to develop the system. เจ้านายของฉันทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขาในญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบ

Personal VS Personnel

Personal (N) ส่วนตัว ส่วนบุคคล

ยกตัวอย่าง

 • In my personal opinion, body shaming is a kind of bullying. ในความคิดเห็นส่วนตัวการทำให้อับอายทางร่างกายเป็นการกลั่นแกล้งชนิดหนึ่ง
 • Leave her alone, she needs personal space. ปล่อยหล่อนให้อยู่คนเดียวไปก่อน หล่อนต้องการพื้นที่ส่วนตัว

Personnel (N) แปลว่า บุคลากร

ยกตัวอย่าง

Please send the report to the personnel department. กรุณาส่งรายงานฉบับนี้ไปยังฝ่ายบุคคล

Communication VS Commutation

Communication (N) การสื่อสาร

ยกตัวอย่าง

English speaking practice can develop their communication skill. การฝึกพูดภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารของพวกเขาได้

Commutation (N) การสลับ ปรับ

ยกตัวอย่าง

A commutation of the death sentence to life imprisonment. การเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต

Achieve VS Archive

Achieve (V) บรรลุ

ยกตัวอย่าง

Sooner or later our shared efforts will achieve results. ไม่ช้าก็เร็วความพยายามของเราจะบรรลุผล

Archive (N) การรวบรวมเอกสารหรือการบันทึก

ยกตัวอย่าง

He searched through the archives for previous owners of the house. เขาค้นหาเจ้าของบ้านคนเก่าผ่านการบันทึก

 

 แต่ละคำเขียนคล้ายกันแต่ความหมายต่างกันลิบลับ ดังนั้นอย่าลืมทบทวนเพื่อความแม่นยำกันด้วยนะจ๊ะ

 

 

Share
.