การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด เวอร์ชั่น ภาษาอังกฤษ

2258

หลังจากที่มีข่าวออกมาว่า ในประเทศอังกฤษได้มีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาที่สร้างความตื่นตระหนกและผงะไปตามๆกันเพราะไวรัสที่กลายพันธุ์นี้ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายกว่าไวรัสแบบเดิมอยู่มากทำให้อังกฤษพบอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอัตราการเพิ่มขึ้นจากเดิม 28 % สูงขึ้นถึง 60 % เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆ จนมีการประกาศเรียกประชุมฉุกเฉินจากนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัส อีกทั้งมีการพบว่าการกลายพันธุ์ในครั้งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงประเทศเดียวยังมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในประเทศ เช่นออสเตรเลีย เบลเยียม เดนมาร์ก อิตาลี

         ดังนั้นวันนี้เราจะพูดถึงการกลายพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดยังไง

.

การกลายพันธุ์ภาษาอังกฤษคือ Mutation

การกลายพันธุ์ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสารพันธุกรรมของคน สัตว์และพืชที่ส่งให้มีพฤติกรรมลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม

เราดูความหมายที่ Oxford ดิกชั่นนารีให้ไว้ดีกว่า

The mutation meaning

A process in which the genetic material of a person, a plant or an animal changes in structure when it is passed on to children causing different physical characteristics to develop; a change of this kind

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของมนุษย์หรือพืชหรือสัตว์ที่ส่งผลให้มีลักษณะของโครงสร้างแตกต่างไปจากเดิม เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมไปจนถึงลักษณะเฉพาะของพัฒนาการที่ไม่เหมือนเดิม

คำศัพท์

Mutation (n.) แปลว่า การกลายพันธุ์

Process (n.) แปลว่า กระบวนการ

Genetic material (n.) แปลว่า สารพันธุกรรม

Plant (n.) แปลว่า พืช

Change (v.) แปลว่า เปลี่ยนแปลง

Structure (n.)แปลว่า โครงสร้าง

Physical (n.) แปลว่า ทางกายภาพ

Characteristics (n.) แปลว่า เฉพาะ

Develop (v.) แปลว่า พัฒนา

Novel (n.) แปลว่า ใหม่

Coronavirus (n.) แปลว่า เชื้อไวรัสโคโรนา

Appears (n.) แปลว่า ปรากกฏขึ้น

Transmissible (n.) แปลว่า ซึ่งถ่ายทอดได้ 

Original (n.) แปลว่า ดั้งเดิม

Raised alarm (v.) แปลว่า ปลุกให้ตื่น

ยกตัวอย่างประโยค

  • A new mutated form of the novel coronavirus that appears more transmissible than the original has raised alarm in the U.K. and around the world.

-Scientific American- บทความเกี่ยวสาธารณสุข

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ปรากฏว่าจะแพร่เชื้อได้มากกว่าไวรัสเดิมได้สร้างความตื่นตัวให้กับสหราชอาณาจักรและทั่วโลก

  • They’re already starting to panic about the U.K. Coronavirus mutation. พวกเขาเริ่มตระหนกเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนากันแล้ว

การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยค้นหาวิธีการรักษาและหยุดมันเร็วที่สุด ยังไงก็ภาวนาให้ทุกอย่างเร็วขึ้นในเร็ววัน อย่าลืม!การ์ดห้ามตก

Share
.