กระจอกงอกง่อย! ตรงกับคำใดในภาษาอังกฤษ

2218

คำว่ากระจอกงอกง่อยหากแปลตามภาษาไทยหมายถึงการพูดถึงสถานะความเป็นอยู่ที่ยากจน ลำบาก ด้อยค่าที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นได้ แล้วถ้ากระจอกงอกง่อยในภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไร

วันนี้เรารวบรวมคำศัพท์ที่แปลว่า กระจอก มาฝากกัน

.

Beggarly (ADJ) แปลว่า กระจอก น่าสมเพช และยังหมายถึง ยากจน ยากไร้อีกด้วย

นอกจากนี้ Beggarly ยังแปลว่า ขอทานได้อีกด้วย

Indigent (ADJ) แปลว่า ขัดสน ยากไร้ สิ้นไร้ไม้ตอก 

Shabby (ADJ) แปลว่า กระจอก โทรม ดูเก่า มอซอ มักใช้กับสิ่งของหรือสถานที่

Shabby (ADJ) หากใช้กับคน พูดถึงคนที่ทำตัวทุเรศหรือคนที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสม

Humble (ADJ) แปลว่า ตกต่ำ หรือต่ำต่อย

นอกจากนี้ Humble ที่ใช้ในการแสดงลักษณะนิสัยของคนยังแปลว่า ถ่อมตนอีกด้วย

ยกตัวอย่าง

 • Her performance was great but she was humble. การแสดงของหล่อนเยี่ยมมากแต่หล่อนก็ถ่อมตัวมาก
 • He is very kind and humble. เขาใจดีและถ่อมตัวมาก
 • นอกจากนี้
 • ยังมีการใช้ Humble ในการเกริ่นนำแบบสุภาพในการเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
 • ยกตัวอย่างเช่น
 • In my humble opinion, this is the luxurious hotel in Phuket.

Modest (ADJ) แปลว่า ไม่ใหญ่โต ไม่มีราคาและไม่ได้สำคัญ

นอกจากนี้ยังแปลว่า เรียบง่าย พื้นฐาน อีกด้วย

 • ยกตัวอย่างเช่น 
 • Her wedding was built in a modest little house in the garden.
 • งานแต่งของหล่อนจัดขึ้นที่บ้านเล็กที่เรียบง่ายในสวน

Inefficient (ADJ) แปลว่า ด้อยประสิทธิภาพ 

ยกตัวอย่าง

The inefficient government made underdeveloped countries.

Incompetent (ADJ) แปลว่า ด้อยความสามารถ

It’s difficult to work with an incompetent manager. 

Shoddy (ADJ) แปลว่า กระจอก คุณภาพไม่เพียงพอ ห่วย

 • She always complains about bad service or shoddy goods.
 • I’m not spending money on shoddy goods.

Scrubby (ADJ) แปลว่า กระจอก/ยังไม่พัฒนา/แคระ

Scrubby is small and not fully developed ใช้สำหรับพืชและสัตว์ที่เป็นพันธ์แคระ

Poor (ADJ) แปลว่า นอกจากยากจน น่าสงสารยังใช้กับคำว่ากระจอกหรือด้อยคุณภาพได้อีกด้วย

ยกตัวอย่าง

The products were of very poor quality. 

ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่มีความหลากหลายทางความหมายซึ่งขึ้นอยู่กับบริบท ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาเป็นการเรียนรู้แบบรอบด้านไม่มีการจำกัดกรอบความคิด เราจึงไม่ควรยึดติดกับความหมายที่ตายตัวเพราะแค่คำว่า กระจอก คำเดียวแต่ภาษาอังกฤษยังมีหลายคำให้เลือกใช้ 

Share
.