Do vs. Make “ทำ” เหมือนกัน แต่ใช้ต่างกัน

4315
do และ make ต่างกันอย่างไร

ในภาษาอังกฤษมีคำว่า “ทำ” อยู่สองคำคือ do และ make แต่ทั้งสองคำนี้มีการใช้แตกต่างกัน และใช้ได้ในหลายเหตุการณ์ที่แตกต่างกัน จะใช้อย่างไรเหตุการณ์ใดบ้าง วันนี้ครูณิชาสรุปมาให้อ่านกันค่ะ

การใช้ do และ make เป็นคำที่หลาย ๆ คนสับสนกันบ่อย ๆ ว่าเมื่อใดใช้ do เมื่อใดใช้ make วันนี้ครูณิชาจึงเรียบเรียงสรุปจากคำถามนักเรียนมาฝากค่ะ พร้อมแล้วไปอ่านกันเลย

.

เมื่อใดใช้ DO?
1. DO ใช้เมื่อพูดเกี่ยวกับงาน (jobs, work, หรือ tasks) มีข้อสังเกตคือการ “ทำ” ที่ไม่ได้สร้างสิ่งบางสิ่งขึ้นมาเป็นรูปธรรม ตัวอย่าง
– Have you done your homework?
– I have my friends visiting tonight so I should start doing the housework now.
– I wouldn’t like to do that job.

2. DO ใช้เมื่อเรากล่าวถึงกิจกรรมทั่ว ๆ ไป หรือในประโยคที่มีกรรมเป็น something, nothing, anything, everything เป็นต้น ตัวอย่าง
– Hurry up! I’ve got things to do!
– Don’t just stand there – do something!
– Is there anything I can do for you?

3. หลาย ๆ ครั้งเราใช้ do แทนกริยาที่เรารู้ ๆ กันอยู่แล้ว โดยมักเป็นภาษาพูด ตัวอย่างเช่น
– Do I need to do my hair? (do = หวีผม หรือ แปรงผม)
– Have you done the dishes yet? (done = washed — do the dishes = ล้างจาน)
– I’ll do the kitchen if you do the lawns (do แรกคือทำความสะอาด do สองคือตัดหญ้า — ผู้พูดรู้กัน)

เมื่อใดจะใช้ MAKE?
Make ใช้ในความหมาย ทำขึ้น สร้างขึ้น ประดิษฐ์ขึ้น

Make ยังถูกใช้ในการบอกว่าบางสิ่งถูกทำมาด้วยวัสดุอะไร ตัวอย่างเช่น
– His wedding ring is made of gold. (แหวนแต่งงานเขาทำมาจากทอง — make of ทำมาจาก ยังเห็น ยังดูออกถึงวัสดุนั้น ๆ)
– Wine is made from grapes. (ไวน์ทำมาจากองุ่น — made from ทำมาจาก แปรรูปสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง คือไม่เห็นเค้าเดิมว่าทำมาจากอะไร)
– The watches were made in Switzerland. (นาฬิกานี้ทำขึ้นมาที่สวิตเซอร์แลนด์)

เรายังใช้ Make ในกรณีที่บางสิ่งทำให้เกิดการกระทำ หรืออาการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น
– Onions make your eyes water. (หัวหอมทำให้น้ำตาคลอ)
– You make me happy. (คุณทำให้ฉันมีความสุข)
– It’s not my fault. My brother made me do it! (นั่นไม่ใช่ความผิดฉันนะ! พี่ชายทำให้ฉันต้องทำมัน — make ในที่นี้คือบังคับให้ใครบางคนทำบางสิ่ง)

ใช้ Make กับคำนามที่มีความหมายถึงแผนการ การตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น
– He has made arrangements to finish work early.
– They’re making plans for the weekend.
– You need to make a decision right now.

เรายังใช้คำว่า Make เมื่อกล่าวถึงการพูด หรือการทำให้เกิดเสียงบางอย่าง เช่น
– She made a nice comment about my dress.
– The baby is asleep so don’t make any noise.
– Can I use your phone to make a call?
– Don’t make a promise that you cannot keep.

เราใช้ Make เมื่อพูดถึงการทำ อาหาร ชงเครื่องดื่ม หรือมื้ออาหาร เช่น
– I made a cake for her birthday.
– She made a cup of tea.
– I must go now. I have to make dinner.

**แถมท้าย**
A: You have to make a cake for Simon.
B: I’ll do it later.
ในกรณีนี้ make a cake ก็คือทำเค้ก และใช้ do แทนคำว่า make เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำค่ะ คือ เราจะใช้ do ในการละการกล่าวถึงกริยานั้นซ้ำ ๆ ได้ค่ะ

จบไปแล้วกับการใช้ do และ make ที่ครูณิชาเรียบเรียงมาฝากค่ะ หวังว่าจะไขคำตอบใครหลาย ๆ คนได้นะคะ สำหรับวันนี้ครูณิชาขอตัวไปก่อนจ้า พบกันใหม่บทความหน้า 😊

Share
.