ศัพท์การเมือง Politics Vocabulary

4205

ด้วยข่าวการเมืองที่ร้อนระอุอยู่ในขณะนี้ สื่อทุกช่องทางทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งประชาชนจับตามองและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำให้เราเห็นและได้ยินข่าวนี้อยู่เป็นประจำในหลายวันที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่าข่าวนี้ยังคงโด่งดังและอยู่ในกระแสไปอีกสักระยะนึง การประท้วงและความขัดแย้งทางการเมืองปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือสังคมไหนๆ 

วันนี้จึงได้รวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อยในหมวดหมู่นี้ เพราะคิดว่าคำศัพท์ทางการเมืองจะช่วยให้ทุกคนได้ความรู้ด้านภาษาจากเรื่องนี้ อีกทั้งทำให้การติดตามข่าวการเมืองจากต่างประเทศได้เข้าใจยิ่งขึ้น

.

1. Protester (N) หมายถึง ผู้ชุมนุมประท้วง

ยกตัวอย่างประโยค

Hundreds of protesters have occupied northern Bangkok’s Ladprao.

แปลว่า ผู้ชุมนุมประท้วงหลายร้อยคนได้ยึดครองพื้นที่เขตลาดพร้าวตอนเหนือของกทม.

ด่วน! ผู้ชุมนุมเต็มพื้นที่ปิดแยกราชประสงค์ ตร.ควบคุมฝูงชนเข้าดูแล

2. Political participation (N) หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ยกตัวอย่างประโยค

Political participation derives from the freedom to speak out.

แปลว่า การมีส่วนร่วมในการเมืองเกิดจากเสรีภาพในการพูด

3. Flash mob/smart mob หมายถึง การรวมกลุ่มของผู้ชุมนุมประท้วง

ยกตัวอย่างประโยค

The wide sparks set by flash mob.

แปลว่า ทะเลดาวเกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ชุมนุม

The wide sparks ในที่นี้ เกิดจากการฉายไฟจากโทรศัพท์ของผู้ชุมนุม ซึ่งส่วนใหญ่จะเรียกว่าทะเลดาว

4. Democracy หมายถึง ประชาธิปไตย

ยกตัวอย่างประโยค

Democracy is a form of government in which the people have the authority to choose their governing legislation.

 แปลว่า ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองที่ประชาชนมีอำนาจในการเลือกกฎหมายที่ใช้บังคับของตน

5. Political ideology หมายถึง อุดมการณ์ทางการเมือง

ยกตัวอย่างประโยค

Political ideology is a part of social movements.

 แปลว่า อุดมการณ์ทางการเมืองเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม

6. Constitution หมายถึง รัฐธรรมนูญ

ยกตัวอย่างประโยค

The Constitution of the United States is the supreme law of the United States of America.

 แปลว่า รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกา

7. Prime Minister หมายถึง นายกรัฐมนตรี

ยกตัวอย่างประโยค

A prime minister is the head of the cabinet and the leader of the ministers in the executive branch of government.

 แปลว่า นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีและผู้นำของรัฐมนตรีในฝ่ายบริหารของรัฐบาล

8. Election หมายถึง การเลือกตั้ง

จากเยอรมนี ฝรั่งเศส ฮ่องกง สู่ไทย: 9 การเลือกตั้งที่โลกต้องจับตามองปี 2017  | THE MOMENTUM

ยกตัวอย่างประโยค

The election comes up in December.

แปลว่า การเลือกตั้งมีขึ้นในเดือนธันวาคม

9. Electoral fraud หมายถึง การโกงการเลือกตั้ง

ยกตัวอย่างประโยค

Electoral fraud is illegal interference with the process of an election.

แปลว่า การโกงการเลือกตั้งเป็นการแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมาย


Share
.