คำสบประมาทที่มักพบเจอในภาษาอังกฤษ

5149

ใครๆ ก็ไม่ชอบโดนสบประมาท บทความนี้จะพาเพื่อนๆ ไปรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับการสบประมาทที่ไม่มีใครอยากเจอและคำแก้ต่างในภาษาอังกฤษกัน

Insult แปลว่าดูถูกหรือสบประมาท มีตัวอย่างการใช้ดังนี้

.

1. ใช้เป็นคำนาม

     What an insult! ! (เป็นประโยคอุทาน แปลว่า ดูถูกกันนิ!)

     That is an insult. (นั่นคือการดูถูก) 

     This is a real insult. (นี่มันสบประมาทกันชัด ๆ)

     I can’t stand these insults anymore. (ฉันไม่สามารถทนคำดูถูกเหล่านี้ต่อไปได้อีกเเล้ว)

     Tom seems free with her insults. (ทอมดูเหมือนจะไม่แคร์กับการดูถูกของหล่อน)

2. ใช้เป็นคำกริยา

     Don’t insult me หรือ Don’t insult my intelligence.  (อย่ามาดูถูกฉัน หรือ อย่ามาดูถูกสติปัญญาของฉัน)

     He publicly insulted me. (อย่ามาดูถูกฉัน หรือ อย่ามาดูถูกสติปัญญาของฉัน)

     Lovers shouldn’t insult each other. (คนรักกันไม่ควรดูถูกกัน)

     I didn’t mean to insult you. (ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะดูถูกคุณ)

3. ใช้เป็นคำกริยาในประโยค  Passive Voice

     Don’t be insulted! หรือ Don’t get insulted! (อย่าโดนดูถูกนะ)

     I have never been so insulted like this before.  (ฉันไม่เคยโดยดูถูกมากขนาดนี้มาก่อน)

     He got angry at being insulted. (เขารู้สึกโกรธที่โดนดูถูก)

Look down on แปลว่า ดูถูก

Look down on เป็น phrasal verb จำง่าย ๆ คือ มองล่าง (down) และมองขึ้นบน (on) หรือที่คนไทยเรียกว่า มองหัวจรดเท้า เท่ากับการดูถูกนั่นเอง เช่น

     She looks down on me. (หล่อนดูถูกฉัน)

     Please don’t look down on poor people. (โปรดอย่าดูถูกคนจน)

     Prove someone wrong. (ลบคำสบประมาท)

Prove แปลว่า พิสูจน์ วลีนี้แปลตามตัวจึงแปลว่า พิสูจน์ว่าคนนั้น (พูด) ผิด เช่น

     Prove me wrong. (จงลบคำสบประมาทของฉัน)

     Don’t let anyone tell you that you can’t do something. (อย่าปล่อยให้ใครมาบอกคุณว่าคุณทำบางสิ่งไม่ได้)

     You can do it and make them feel stupid for ever doubting you and prove them wrong. (คุณสามารถทำมันได้และทำให้พวกเขารู้สึกโง่ที่เคยสงสัยในตัวคุณ และพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นผิดแล้ว (ที่คิดแบบนี้))

*** อย่าจำผิดกับวลีที่ว่า Get someone wrong ที่แปลว่าเข้าใจใครผิด

พวกชอบจิกกัด (คำแสลง)

     Ankle biter ความหมายทั่วไปแปลว่าเด็กเล็ก ๆ แต่หากเป็น Slang แล้วแปลว่า ตัวหรือคนที่กัดแข้งกัดขา หมายถึง คนที่ชอบจิกกัดคนอื่น หรือทำให้คนอื่นรำคาญนั่นเอง

     My boss is an ankle biter; she criticizes almost every detail on our projects. (หัวหน้าของฉันเป็นพวกชอบจิกกัด เธอวิจารณ์โครงการของพวกเราแทบจะทุกจุดเลย)

Share
.