การเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเป็นภาษาอังกฤษ

11660
talk about past

เรื่องราวในอดีตเป็นสิ่งที่เรามักเก็บไว้ในความทรงจำและนำมาเล่ารำลึกถึงบ่อย ๆ แต่การพูดถึงอดีตในเหตุการณ์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษจะมีการพูดอย่างไร ใช้โครงสร้างอย่างไรบ้าง วันนี้ครูณิชาเรียบเรียงบทเรียนนี้มาฝากค่ะ

การพูดถึงอดีตนั้นนอกจากจะใช้ Past simple เรายังใช้โครงสร้างต่าง ๆ ได้อีกด้วย มีอะไรบ้างไปอ่านกันเลยค่ะ

.

เราจะใช้ Past simple ในการพูดถึงอดีตกันค่ะ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นและจบลงแล้ว ตัวอย่าง
My class started at eight thirty.
คลาสเรียนฉันเริ่มตอนแปดโมงครึ่ง (ตอนนี้เรียนไปแล้วเลิกคาบแล้ว)
We arrived home before dark.
พวกเราถึงบ้านก่อนจะมืด (เป็นอดีตไปแล้ว)

ใช้ Past simple ในการพูดถึงข้อเท็จจริงบางอย่างที่เคยเป็นจริงอยู่ในอดีต
People believed that the Earth was flat.
ผู้คนเชื่อว่าโลกแบน.I lived with my parents in Bangkok.
ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเทพ (แปลว่าปัจจุบันไม่ได้อยู่แล้ว)

ใช้ Past simple เมื่อพูดถึงกิจวัตร หรือสิ่งที่เคยทำบ่อย ๆ ในอดีต (ปัจจุบันไม่ได้ทำแบบนั้นแล้ว)
At weekends, we stayed at home and watched DVDs.
Sometimes they wentout for a meal.

หรืออาจใช้ used to (เคย) หรือ would + V (มักจะ) แทนได้
At weekends, we used to stay at home and watch DVDs.
We used to go for a swim every Saturday.
Most mornings, he would take the dog for a walk.
They would often visit friends in Thailand.

เราจะใช้ Past continuous เมื่อเจาะจงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีต
It was just after ten. I was doing my homework.At half-time we were losing 1–0.

เราจะใช้ Past continuous เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอดีตและมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแทรก หรือเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่ในอดีตและมีผู้สังเกตหรือพบเห็นเหตุการณ์นั้น
His father came home when he was reading a book.She saw Joseph as he was driving away.

อดีตที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอดีต ใช้ Past perfect และอดีตที่ตามนั้นใช้ Past simple
Helen suddenly realized that she had left her keys in the car.
Whenwe had finished our homework, we played football.
ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตมีผลหรือมีความสำคัญสืบต่อมาถึงปัจจุบันใช้ Present Perfect และ ถ้าเหตุการณ์ยังดำเนินต่อเนื่องมาใช้ Present Perfect Continuous

We have lived here since 1989. [and we still live here]
I have been working at the hospital for over ten years.

I can’t open the door. I‘ve left my keys in the car.
Jenny has found a new job. She works for a law firm now.

รูปอดีตของ Modal verbs ที่ควรรู้
could 
เป็นรูปอดีตของ can:
I could ride a bike when I was young.

would เป็นรูปอดีตของ will:
He said he would come but he was busy.

เราใช้ may/might/could + have + V3 เล่าถึงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในอดีต
I’ll telephone him. He might have got home early.
She’s very late. She could have missed her train.

เราใช้ would/could/should + have + V3 เมื่อกล่าวถึงเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอดีต แต่ไม่ได้เกิดขึ้น หรือควรจะได้ทำแต่ไม่ได้ทำในอดีตค่ะ
I could have gone to Spanish for my holiday but it was too expensive.
I would have called you, but I had forgotten your number.

เป็นอย่างไรบ้างคะกับบทเรียนนี้ แค่นี้เราก็สามารถพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างครอบคลุมในหลาย ๆ เหตุการณ์แล้ว พบกันใหม่บทเรียนหน้าค่ะ 😊

Share
.