คำศัพท์เกี่ยวกับการแพทย์ (Medical Vocabulary)3 min read

2262

สวัสดีค่าาาา วันนี้ครูณิชาเอาใจสายท่องศัพท์จดศัพท์ และนักเรียนพยาบาลเป็นพิเศษ (คาดว่านักเรียนแพทย์คงจะทราบกันแล้วเนอะ)

ครูณิชานำคำศัพท์ อักษรย่อ ที่พบบ่อย ๆ ในโรงพยาบาลและใบวินิจฉัยโรคมาฝากค่ะ ส่วนเรื่องจะอ่านลายมือหมอได้มั้ยไปแกะลายมือกันเองนะค้าาาาา

.

คำศัพท์ทั่วไปที่พบได้ในโรงพยาบาล

 • ambulance /แอม บิวเลิน/ รถพยาบาล
 • gown /กาวนฺ/ เสื้อคลุมยาว
 • antibiotic /แอนทิไบออททิค/ ยาปฏิชีวนะ
 • balm /บาล์ม ยาหม่อง
 • heating pack /ฮีทถิ่ง แพคฺ/ กระเป๋าน้ำร้อน
 • examination table /อิ๊กซฺแซมหมิเนชึ่น เทเบิล/ เตียงตรวจโรค
 • emergency  room /อีเหมอะเจนซี่ รูม/ ห้องฉุกเฉิน
 • Intensive Care Unit (ICU Room) /อินเทนซิฟ แคร์ ยูนิท/ (ไอซียู รูม) ห้องผู้ป่วยหนัก
 • operating room /อ็อพเผอะเรทิ่ง รูม/ ห้องผ่าตัด
 • doctor /ด็อกเถอะ/ หมอ
 • nurse เนิร์ซ นางพยาบาล
 • assistant /เออะซิซเติ่น/ ผู้ช่วย
 • patient /เพเชิ่น/ ผู้ป่วย,คนไข้
 • medicine /เม็ด(ดิ)ซิน, เม็ดซิน/ ยา
 • pill,tablet /พิล,แท็บเล็ทฺ/ ยาเม็ด
 • tincture /ทิงเชอะ/ ยาใส่แผลสด/ทิงเจอร์
 • prescription /พรีสคริพชึ่น/ ใบสั่งยา
 • thermometer /เถอะมอมมิเถอะ/ เครื่องวัดอุณหภูมิ
 • height chart /ไฮทฺ ชาร์ท/ที่วัดส่วนสูง
 • eye chart /อาย ชาร์ท/ แผนภูมิวัดสายตา
 • mask /แมสกฺ/ ผ้าปิดปาก
 • male nurse /เมล เนิร์ซฺ/ บุรุษพยาบาล
 • wheelchair /วีลแชร์/ เก้าอี้รถเข็น (สำหรับคนป่วยหรือคนพิการ)
 • hospital bed /ฮอสพิทึ่ล เบด/ เตียงคนไข้
 • call button /คอล บัททึ่น/ ปุ่มกดเรียกพยาบาล
 • respirator /เรสปิเรเถอะ/ เครื่องช่วยหายใจ
 • pulse /พัลซฺ/ ชีพจร, อัตราการเต้นของหัวใจ
 • syringe /ซี รินจฺ/ เข็มฉีดยา, กระบอกฉีดยา
 • inject /อินเจ็คทฺ/ ฉีดยา
 • vaccine /แวคซีน/ วัคซีน
 • clinical thermometer /คลินนิเคิล-เถอะมอมมิเถอะ/ ปรอทวัดไข้
 • inflatable cuff /อินแฟลททะเบิล คัฟฺ/ ที่วัดความดัน
 • scale /สเกล/ เครื่องชั่งน้ำหนัก, ตราชั่ง
 • stethoscope /สเตธเธอะสโกพฺ/ หูฟังของแพทย์
 • rubber hammer /รับเบอะ แฮมเหมอะ/ ค้อนยาง
 • tongue depressor /ทัง ดีเพรสเซอะ/ ที่กดลิ้น
 • ice pack /ไอซฺ แพ็คฺ/ แผ่นประคบเย็น
 • cotton wool /คอทเทิ่น วูล/ สำลี
 • alcohol /แอลเกอะฮอล/ แอลกอฮอล์
 • ammonia /เออะโมเนีย/ แอมโมเนีย
 • gentian violet /เจ็นเชิ่น ไวเออะเล็ท/ ยาฆ่าเชื้อ สีม่วง
 • tincture /ทิงคฺ’เชอะ/ ทิงเจอร์ (ยาใส่แผลสด)
 • Mercurochrome /เหมอะ คยูโรโครม/ ยาแดง
 • tweezers /ทวี เซอรซฺ/ คีมหนีบ, แหนบ
 • gauze /กอซ/ ผ้าพันแผล, ผ้าก๊อซ
 • tape /เทพ/ เทปพันแผล
 • bandage /แบนดิจฺ/ ผ้าพันแผล
 • adhesive bandage /เอิ่ดฮีซีฟ แบนดิจ/ พลาสเตอร์ปิดแผล
 • walker /วอเคอะ/ อุปกรณ์ช่วยเดิน, โครงช่วยพยุงตัว
 • crutches /ครัทเชิสฺ/ ไม้ค้ำยัน
 • cane /เคน/ ไม้เท้า
 • cast /คาสทฺ/ เฝือก
 • sling /สฺลิง/ ผ้าคล้องแขนเพื่อพยุงแขน
 • examination room /อิกซฺแซมหมิเนชึ่น รูม ห้องตรวจโรค
 • X-ray /เอ็กซฺ-เรย์/ เอกซเรย, ฉายรังสีเอ็กซ์
 • operate /อ็อพเผอะเรท/ ผ่าตัด
 • plastic surgery /แพลสติกเซอเจอะหริ/ ศัลยกรรมตกแต่ง

คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่เรียกกันทั่วไป

 • ER ย่อมาจาก EMERGENCY ROOM ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • OR ย่อมาจาก OPERATING ROOM ห้องผ่าตัด
 • LR ย่อมาจาก LABOR ROOM ห้องคลอด
 • OPD ย่อมาจาก OUTPATIENT DEPARTMENT แผนกผู้ป่วยนอก
 • MED ย่อมาจาก MEDICINE อายุรกรรม(การรักษาด้วยยา)
 • PED ย่อมาจาก PEDIATRIC กุมารเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะเด็ก)
 • SUR ย่อมาจาก SURGICAL ศัลยกรรม(การรักษาด้วยการผ่าตัด)
 • ORTHO ย่อมาจาก ORTHOPEDIC ศํลยกรรมกระดูก(การรักษาโรคกระดูกด้วยยาหรือการผ่าตัด)
 • OB-GYN ย่อมาจาก OBSTRETIC GYNECOLOGY สูติ-นรีเวชกรรม(การรักษาโดยเฉพาะสตรีและการตั้งครรภ์)
 • ANC ย่อมาจาก Ante natal care การดูแลก่อนคลอด (ante = ก่อน)
 • IPD ย่อมาจาก INPATIENT DEPARTMENT แผนกรักษาผู้ป่วยใน
 • PT ย่อมาจาก PHYSICAL THERAPY แผนกกายภาพบำบัดและฟื้นฟู
 • LAB ย่อมาจาก LABORATORY แผนกห้องปฏิบัติการ

คำย่อที่ใช้ในการบันทึกทางการแพทย์

 • CC ย่อมาจาก Chief Complaint ประวัติสำคัญที่มารพ.
 • PI ย่อมาจาก Present illness ประวัติปัจจุบัน
 • PH ย่อมาจาก Past history ประวัติอดีต
 • FH ย่อมาจาก Family history โรคทางกรรมพันธุ์ หรือการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว
 • SH ย่อมาจาก Social history ภาวะสังคมผู้ป่วย, อาชีพ, ความรับผิดชอบของงานหรือลักษณะ
 • ROS ย่อมาจาก Review of system คือการเจ็บป่วยและสุขภาพทั่วไป ไล่ถามตามระบบอวัยวะต่างๆ เช่น ระบบทั่วไป ระบบผิวหนัง ระบบไหลเวียนโลหิต ฯลฯ
 • HPI ย่อมาจาก History of present illness ประวัติปัจจุบันในเรื่องอาการ, ปัญหา
 • PMH ย่อมาจาก Past medical history ประวัติอดีตของการรักษา, รายละเอียดการแพทย์,การผ่าตัดในอดีต หรือการเจ็บป่วยในอดีตที่สัมพันธ์กับปัจจุบัน
 • U/D ย่อมาจาก Underlying disease โรคประจำตัว
 • PE ย่อมาจาก Physical Examination การตรวจร่างกาย
 • BP ย่อมาจาก Blood Pressure ความดันโลหิต
 • PR ย่อมาจาก Pulse Rate อัตราชีพจร
 • RR ย่อมาจาก Respiratory Rate อัตราการหายใจ
 • T ย่อมาจาก Temperature อุณหภูมิ
 • BW ย่อมาจาก Body Weight น้ำหนัก
 • HT ย่อมาจาก Height ส่วนสูง
 • GA ย่อมาจาก General Appearance ลักษณะภายนอกทั่วไป
 • HEENT ย่อมาจาก Head Ear Eye Nose Throat ศรีษะ หู ตา จมูก คอ
 • Abd ย่อมาจาก Abdomen ช่องท้อง
 • Ext ย่อมาจาก Extremity ระยางค์(แขน ขา)
 • IMP ย่อมาจาก Impression การวินิจฉัยแรกรับ
 • Dx ย่อมาจาก Diagnosis การวินิจฉัยโรค
 • Ddx ย่อมาจาก Differential Diagnosis การวินิจฉัยแยกโรค
 • Rx,Px ย่อมาจาก Medical Prescribtion เอกสารที่แพทย์เขียนให้เภสัชกรสำหรับการจัดยาดูแลรักษาคนไข้
 • Tx ย่อมาจาก Treatment การรักษา
 • IVF ย่อมาจาก Intravenous Fluid สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 • V/S ย่อมาจาก Vital sign สัญญาณชีพ
 • I/O ย่อมาจาก Intake/Outtake ปริมาณน้ำเข้าออกในแต่ละวัน
 • N/S ย่อมาจาก Neurosign สัญญาณชีพทางระบบประสาท
 • GCS ย่อมาจาก Glas glow coma score คะแนนการประเมินการตอบสนองทางระบบประสาท
 • AWS ย่อมาจาก Alcohol Withdrawal score การประเมินกลุ่มอาการจากการถอนแอลกอฮอล์

คำย่อของโรคหรืออาการที่พบบ่อย

 • Fx ย่อมาจาก Fracture กระดูกหัก
 • DHF ย่อมาจาก Dangue Hemorrahic Fever ไข้เลือดออกจากเชื้อ dangue (เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง)
 • DF ย่อมาจาก Dangue Fever ไข้เลือดออกระยะแรก
 • URI ย่อมาจาก Upper Respiratory Infection การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
 • COPD ย่อมาจาก Chronic Obstructive Pulmonar Disease โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
 • AE ย่อมาจาก Acute exaerbation การกำเริบฉับพลัน
 • DM ย่อมาจาก Diabetes Mellitus โรคเบาหวาน
 • HT ย่อมาจาก Hypertension โรคความดันโลหิตสูง
 • DLD ย่อมาจาก Dyslipidemia โรคไขมันในเลือดสูง
 • CVA ย่อมาจาก Cerebro Vascular Accident โรคทางหลอดเลือดสมอง
 • SDH ย่อมาจาก Subdural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูรา
 • EDH ย่อมาจาก Epidural hematoma เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
 • SAH ย่อมาจาก Subarachnoid hemorrhage ลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอะราชนอยด์
 • ICH ย่อมาจาก Intra cerebral hemorrhage เลือดออกในสมอง
 • UTI ย่อมาจาก Urinary Tract Infection การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
 • ARF ย่อมาจาก Acute Renal Failure ไตวายฉับพลัน
 • CRF ย่อมาจาก Chronic Renal Failure ไตวายเรื้อรัง
 • ESRD ย่อมาจาก End Stage Renal Disease โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
 • ATN ย่อมาจาก Acute Tubular Necrosis โรคไตวายฉับพลัน
 • CAPD ย่อมาจาก Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis การล้างไตทางช่องท้องชนิดต่อเนื่องด้วยตนเอง
 • AF ย่อมาจาก Atrial Fibrillation หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
 • VF ย่อมาจาก Ventricular Fibrillation หัวใจเต้นสั่นพลิ้ว
 • VT ย่อมาจาก Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนล่าง
 • SVT ย่อมาจาก Supra Ventricular Tachycardia หัวใจเต้นผิดจังหวะจากห้องส่วนบน
 • AMI ย่อมาจาก Acute Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • STEMI ย่อมาจาก ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • NSTEMI ย่อมาจาก Non-ST Elevated Myocardial Infarction โรคหัวใจวายฉับพลัน
 • PVC ย่อมาจาก Premature Ventriular Contracture หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ
 • CHF ย่อมาจาก Congestive Heart Failure หัวใจวาย
 • NF ย่อมาจาก Necrotizing Fasciitis แผลติดเชื้อเนื้อตายลุกลามถึงชั้นพังผืด
 • LBP ย่อมาจาก Low Back Pain ปวดหลัง
 • MFPS ย่อมาจาก Myofascial Pain Syndrome ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • CTS ย่อมาจาก Carpal Tunnel Syndrome โรคเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดรัด
 • HNP ย่อมาจาก Herniated Nucleus Pulposus หมอนรองกระดูกเคลื่อน
 • BPH ย่อมาจาก Benign Prosthetic Hypertrophy ต่อมลูกหมากโต
 • STD ย่อมาจาก Sexual transmitted disease โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • AGE ย่อมาจาก Acute Gastroenteritis ลำไส้อักเสบฉับพลัน
 • CA ย่อมาจาก Cancer โรคมะเร็ง
 • DC ย่อมาจาก Dental Caries โรคฟันผุ
 • CDA ย่อมาจาก Chronic Dento Alveolar abscess เป็นฝีที่เหงือกเรื้อรัง (โรครำมะนาด)
Share
.