คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายลักษณะการอ่าน

1476

การอ่านนั้นเป็นทักษะที่ค่อนข้างสำคัญในภาษาอังกฤษ ซึ่งการอ่านนั้นจะมีหลายลักษณะ ลองมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้อธิบายลักษณะการอ่านกันเลยดีกว่าว่ามีลักษณะไหนบ้าง

Glance – เป็นการอ่านที่ใช้เวลาเพียงนิดเดียว อ่านอย่างรวดเร็ว

.

Ex: I glanced at the headlines in the newspaper to see what was happening.

(ฉันอ่านหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง)

Flick through – เป็นการเปิดอ่านผ่าน ๆ ดูคร่าว ๆ

Ex: I’ve only had time to flick through your report but it seems to be good.

(ฉันมีเวลาแค่อ่านรายงานของคุณคร่าว ๆ แต่มันเหมือนจะดีนะ)

Look (through) – เป็นการอ่านเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ อ่านแบบทะลุปรุโปร่ง ส่วนใหญ่จะใช้กับหัวหน้าที่ต้องตรวจสอบงานของลูกน้อง

Ex: I looked (through) on your report and you need to revise in the conclusion part.

(ฉันอ่านงานของคุณแบบละเอียดและคุณจำเป็นต้องแก้ไขในส่วนของบทสรุป)

Scan – เป็นการอ่านที่หาข้อมูลเฉพาะ หรือใจความสำคัญอย่างรวดเร็ว

Ex: She quickly scanned my manuscript.

(เธออ่านต้นฉบับของฉันอย่างรวดเร็ว)

Study – เป็นการอ่านแบบทำความเข้าใจ เพื่อรับความรู้ในเรื่องที่อ่านนั้น ๆ

Ex: My teacher has studied the article carefully and would like to ask me to do the same.

(คุณครูของฉันอ่านบทความอย่างละเอียดและต้องการให้ฉันทำตามด้วย)

Share
.