สรุปครบ!! หลักการใช้ The ที่ต้องรู้

2024

หลักการใช้ The มีอะไรบ้าง บทความนี้รวบรวมสรุปมาให้เพื่อนๆ นำไปใช้กันที่นี่

1. ใช้ The เมื่อพูดถึงสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก เช่น the sun, the moon, the world, the sky เป็นต้น

.
 • Ex. The earth goes around the sun and the moon goes around the earth.
 • Ex. We look at the sky and smile together.

2. ใช้ The เมื่อพูดถึงสิ่งที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว

 • Ex. A dog is running outside my house. The dog is black.
 • Ex. I left my bag in the living room. The bag is on a red sofa.

3. ใช้ The กับ Superlative (เปรียบเทียบขั้นสูงสุด)

 • Ex. Burj Khalifa is the tallest building in the world.
 • Ex. My mom is the most beautiful woman in the world for me.

4. ใช้ The เมื่อพูดถึงสิ่งที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังรู้อยู่แล้ว

 • Ex. I am going to the bank. Do you want to go with me?
 • Ex. Wait for me at the park. I will be there in 10 minutes.

5. ใช้ The กับ Adjective เมื่อแสดงถึงความเป็นกลุ่มก้อน

 • Ex. My family donates some old clothes to the poor.

6. ใช้ The เมื่อพูดถึงเครื่องดนตรี

 • Ex. My best friend plays the piano well.

7. ใช้ The กับภูมิศาสตร์ เช่น the ocean, the mountain, the rivers, the island เป็นต้น

 • Ex. I will go on a cruise down the Chao Phraya River.

8. ใช้ The กับประเทศที่มีคำว่า kingdom, republic, states

 • Ex. My dream destination is the United States, the United Kingdom and the Republic of Korea.

9. ใช้ The กับประเทศที่มีชื่อเป็นพหูพจน์ เช่น The Netherlands, The Philippines เป็นต้น

10. ใช้ The กับสถานที่สำคัญ อนุสาวรีย์ พิพิธภัณฑ์

 • Ex. I have visited the Empire State building once.

11. ใช้ The กับชื่อหนังสือพิมพ์ เช่น The New York Times, The Times, The Thairath เป็นต้น

12. ใช้ The กับชื่อครอบครัว เช่น The Obamas, The Kardashian, The Jacksons เป็นต้น

Share
.