โครงสร้างประโยคของ Question Tag Part 2/2

1211

อ่านต่อ “โครงสร้างประโยคของ Question Tag Part 1/2”

สำหรับกฎขั้นพื้นฐานในการสร้างประโยค Question Tag ก็มีดังนี้

.

ประโยคหลักและ Question Tag จะต้องมี tense เดียวกัน

ใน Question Tag ที่เป็นรูปปฏิเสธนั้น จะใช้รูปย่อของกริยาช่วยกับ not เท่านั้น เช่น don’t, didn’t, doesn’t, won’t, wouldn’t เป็นต้น

ถ้าประโยคหลักเป็นรูปประโยคบอกเล่า Question Tag จะต้องอยู่ในรูปปฏิเสธ และถ้าประโยคหลักเป็นรูปประโยคปฏิเสธ Question Tag ก็จะต้องอยู่ในรูปบอกเล่าเหมือนในตัวอย่างข้างต้น

ใช้คำสรรพนามเป็นประธานในส่วนของ Question Tag เท่านั้น

สำหรับใครที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วๆ ไปก็อาจจะรู้เพียงเท่านี้ก็ได้ เนื้อหาหลังจากนี้จะเป็นกฎขั้นสูงซึ่งอาจจะพบได้บ้างในชีวิตประจำวัน แต่ก็คงน้อยมากๆ และอาจจะเจอได้บ่อยกว่าในข้อสอบที่คนออกข้อสอบอยากวัดระดับความรู้ของเรามากซึ่งถ้าเราไม่รู้ก็คงไม่แปลก เช่น

 1. ถ้าประโยคหลักมีบางคำที่มีความหมายเป็นเชิงปฏิเสธหรือ negative meaning เช่น hardly, seldom, rarely, barely (ซึ่งมีความหมายว่า “แทบจะไม่”) ตัว Question Tag จะต้องอยู่ในรูปบอกเล่านะ ตัวอย่างเช่น
 • He hardly does any work, does he?
 • (เขาแทบจะไม่ได้ทำงานเลยใช่ไหม)
 • He is barely absent or late, is he?
 • (เขาแทบจะไม่เคยขาดหรือมาสายเลยใช่ไหม)

2. ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย There ก็ให้เราใช้ There เป็นคำสรรพนามใน Question Tag ได้เลย เช่น

 • There is some food in the fridge, isn’t there?
 • (มีอาหารอยู่ในตู้เย็นบ้างใช่ไหม)
 • There were no good schools in the town, were there?
 • (ตอนนั้นไม่มีโรงเรียนดีๆอยู่ในเมืองเลยใช่ไหมล่ะ)

3. Question Tag จะไปกับส่วนหลักของประโยคเท่านั้น เช่น

I think he is right, isn’t he?

เพราะในประโยคนี้ I think ไม่ใช่ส่วนหลักหรือส่วนสำคัญของประโยคนั่นเอง

4. สำหรับ Question Tag จะไม่มีรูปย่อของ am not แต่ให้ใช้ aren’t แทนนะคับ ตัวอย่างเช่น

 • I am fine, aren’t I? (ฉันสบายดีใช่ไหมอ่ะ)
 • I am a good player, aren’t I? (ฉันเป็นผู้เล่นที่ดีใช่ไหมอ่ะ)

5. แม้ว่าตามหลักไวยากรณ์แล้ว Each, every, everyone, everybody, no one, nobody หรือ none จะเป็นเอกพจน์ (singular) แต่ใน Question Tag เราจะใช้กริยาช่วยและคำสรรพนามในรูปพหูพจน์ เช่น

 • Everyone has arrived, haven’t they? (ทุกคนมาถึงกันแล้วใช่ไหม)
 • None of your friends like her, do they? (ไม่มีใครในกลุ่มเพื่อนของคุณชอบเธอเลยใช่ไหมล่ะ)
 • Everybody can speak English, can’t they? (ทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหม)

6. ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย Let us หรือ Let’s ให้เราใช้ shall we? ในส่วนของ Question Tag ตัวอย่างเช่น

 • Let’s have a party tonight, shall we? (มาจัดปาร์ตี้กันเถอะดีไหมอ่ะ)

7. ในประโยคคำสั่ง ให้เราใช้ Won’t you ใน Question Tag นะคับ เช่น

 • Come in, won’t you? (เข้ามาสิ)
Share
.